Simo Virta

Haastavaa ja monipuolista ongelmanratkaisua

Opintojen ja työn yhdistäminen

Rantalaisen sovellusasiantuntijana työskentelevä Simo Virta on löytänyt tiensä Rantalaiselle RAN Trainee -ohjelman kautta vuoden 2016 keväällä. Simo tutustui alun perin Rantalaiseen yrityksenä kouluprojektissaan osana liiketalouden tradenomiopintoja Haaga-Heliassa.  Opinnoissa Simoa kiinnosti laskentatoimi, jonka vuoksi tilitoimisto olikin varsin oleellinen vaihtoehto ensimmäiseksi oman alan työpaikaksi. RAN Trainee -ohjelmassa hän toimi Tikkurilassa kirjanpidon tehtävissä ja ohjelman jälkeen hän jatkoi työskentelyä osa-aikaisena opintojen ohella. Kevään 2017 Simo vietti vaihto-opiskelijana Hollannissa, kunnes palattuaan Suomeen hänelle tarjottiin paikkaa sovellustuessa. Hyppäys kirjanpidon tehtävistä sovellustukeen muutti Simon työnkuvan täysin.

“IT-puoli kiinnostaa minua, enkä näe itseäni kirjanpitäjänä ja siksi hakeuduin toisiin tehtäviin. Haluan kehittyä ammatillisesti sekä oppia uusia työtapoja ja tekniikoita.”

Simo on pystynyt hyvin myös kokoaikaisena sovellusasiantuntijana yhdistämään koulun ja työnteon. Tällä hetkellä hän viimeistelee opintojaan ja opinnäytetyönään hän kehittää Rantalaisen sisäiseen käyttöön liiketoimintatiedon hallinta eli BI-raporttia. Valmistumisen jälkeen Simo haluaa jäädä alalle ja erityisesti juuri ohjelmistopuoli kiinnostaa.

Sovellustuki sisäisenä apuna

Simon työ sovellusasiantuntijana Rantalaisella on varsin monipuolista. Simo toimii yhtenä Rantalaisen ERP-järjestelmän pääkäyttäjistä ja hänen vastuullaan on sekä kouluttaa uusia työntekijöitä että huolehtia nykyisten tiedonsaannista. Jos järjestelmiin tulee päivityksiä tai uusia ominaisuuksia, on sovellustuen vastuulla jalkauttaa nämä kaikkialle organisaatioon. Sovellusasiantuntijana Simo vastaa myös tukipyyntöihin ja avustaa ilmenneiden ongelmien ratkaisemissa.

“Paljon tässä työssä joutuu myös itse selvittämään ratkaisuja ongelmiin. Parasta työssäni onkin päivittäinen oppiminen ja uuden tekeminen.”

Tukipyyntöjen lisäksi sovellusasiantuntijan työhön kuuluu sisäisen raportoinnin kehittäminen, olla yleisenä IT-, ja excel-tukena toimistolla sekä auttaa muiden yleisien asioiden hoidossa. Simon mielenkiinnon kohteina ovat ohjelmistorobotiikka ja liiketoimintatiedon hallinta (Business Intellegence) ja työssään hän onkin päässyt syventymään niihin ja oppinut sitä kautta uutta. Uudet teknologiat kiinnostavat ja niiden parissa työskentely kuuluu vahvasti myös Simon tulevaisuuden suunnitelmiin.

“Tärkein tässä työssä oppimani asia on oman työn priorisointi. Mietin päivittäin oman työni jaksotusta ja aikatauluja. Työssäni on tärkeää osata johtaa itseään ja omaa toimintaa, jolloin järki säilyy tekemisessä eikä tule säntäiltyä kaiken keskeneräisen perässä. ”

Kerhotoiminta yhdistää myös työn ulkopuolella

Simo pitää Rantalaisella työskentelyssä eniten siitä, että työnteko on itseohjautuvaa. Nykyaikainen työskentelymalli sopii hänelle. Hän pitää työnantajan puolelta ehdottomana plussana joustavuutta eli sitä, että työntekijät saavat itse vaikuttaa omiin työskentelytapoihinsa ja aikoihinsa.

“Helpointa on työskennellä juuri itselleen sopivana aikana ja sopivassa paikassa. Uskon, että työntekijät ovat myös tehokkaimmillaan silloin, kun heille itselleen on sopivin aika tehdä töitä.”

Työkaverina Simo pyrkii jakamaan tietoa ympärilleen mahdollisimman laajasti. Hän myös osaltaan edistää avointa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työpaikkana Simo pitää Rantalaista isona ja kasvavana yrityksenä, jossa työntekijöistä pidetään huolta. Simon mielestä Rantalaisella on hyvä työyhteisö, jossa tarjotaan paljon oheistoimintaa ja kerhoja työn ulkopuolella.

“Erityisesti pidän erilaisista kerhotoiminnoista ja erilaisten asiakkaiden kanssa järjestettävistä yhteistyötapahtumista. On mukavaa viettää kollegoiden kanssa aikaa myös vapaa-ajalla sekä tutustua työn ulkopuolella.”

 

Lue myös muiden Rantalaisten uratarinoita

Tutustu RAN Trainee -ohjelmaan
Tarjoamme vuosittain kymmenille opiskelijoille ja vastavalmistuneille mahdollisuuden kehittyä taloushallintoalan huippuammattilaiseksi.

Lue lisää

Hae töihin tai harjoittelijaksi!
Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä taloushallinnon asiantuntijaksi Suomen parhaassa taloushallinnon työpaikassa.

Lue lisää ja hae