Tiina Ollila

Pitkän linjan taloushallinnon asiantuntija

Kuka?

Tiina Ollila työskentelee taloushallinnon asiantuntijana Vaasan toimistolla. Tiina on aloittanut taloushallintoalalla jo vuonna 1996 ja työskennellyt nykyisessä tehtävässään vuodesta 2011.

3 parasta asiaa työssä:

  • Asiakkaat ja vuorovaikutus heidän kanssaan
  • Mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät
  • Työkaverit

Parasta Rantalaisella:

Itse työ ja työkaverit.

Rantalaisen Vaasan toimistolla taloushallinnon asiantuntijana työskentelevä Tiina Ollila on aloittanut taloushallintoalalla jo vuonna 1996 ja työskennellyt nykyisessä tehtävässään vuodesta 2011. Koulutukseltaan Tiina on laskentatoimen yo-merkonomi. Lisäksi Tiina on suorittanut työn ohessa KLT-tutkinnon, TNT-tutkinnon ja Business Advisor -tutkinnon.

Työhön sisältyy peruskirjanpidon lisäksi erityistapauksiin perehtymistä

Tiina kokee, että taloushallinnon asiantuntijan työssä on sopivasti peruskirjanpitoa ja erikoistapauksia, jotka vaativat enemmän selvitystyötä.

”Työni on vaihtelevaa: toisinaan saan tehdä ihan peruskirjanpitoa ja toisinaan perehtyä johonkin toimialaan tai yritykseen ja sen erityisominaisuuksiin.”

Erityisesti isojen konsernien ja kansainvälisten yritysten kirjanpitoon liittyy usein uuden oppimista ja selvittelytyötä.

”Minulla on eri kokoisia asiakkaita eri toimialoilta ja tietyt asiakkuudet tuovat mukanaan laajempia työtehtäviä ja uuden oppimista. Isompien konserniyritysten kanssa kirjanpito vaatii myös paljon hallinnollista osaamista ja vastuuta. Teen esimerkiksi yhden asiakkaan saksalaisen tytäryhtiön kirjanpitoa ja huolehdin myös asiakkaan Englannissa olevasta tytäryhtiön maksuista. Toisinaan pitää siis tuntea tai selvittää myös ulkomaiden lakeja ja määräyksiä.”

Taloushallinnon asiantuntijana pääsee perehtymään myös yrityksen muihin osa-alueisiin kirjanpidon ja taloushallinnon lisäksi.

”Tässä työssä pääsee laajemmin perehtymään asiakasyrityksen toimintaan. Toisinaan tulee tietää myös mihin tai mille tahoille asiakasyrityksen tulee raportoida taloushallinnon tietojaan. Esimerkiksi pitää osata hoitaa kirjanpidon osalta tarvittavat asiat yrityksen hankkeita tai projekteja varten, jotta yritys puolestaan voi raportoida ne eteenpäin oikealla tavalla.”

”Oma lempilauseeni alaan liittyen on: Taloushallinnon asiantuntija on henkilö, joka ratkaisee ongelman, jota et tiennyt olevan tavalla, jota et ymmärrä.”

Taloushallinnon asiantuntijalla on tärkeä rooli asiakkaalle

”Koen, että autan asiakkaitani varmistamalla, että heillä on ajankohtaiset taloustiedot saatavilla ja että kaikki maksut ja saatavat on kirjattu ja ne ovat tiedossa. Se puolestaan auttaa asiakkaita esimerkiksi riskien kartoittamisessa ja suunnittelutyössä. Kauden vaihteen raportoinnin avulla he näkevät meneekö yrityksellä hyvin vai huonosti ja mitä päätöksiä tulee tehdä.”

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on tärkeässä roolissa taloushallinnon asiantuntijoilla ja Tiinalle se on mieluisa osa työnkuvaa.

”En ikinä ajatellut sanovani tätä, mutta kyllä tässä työssä yksi parhaita puolia on yhteydenpito asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kanssa, sekä tilinpäätöksen yhteydessä että ihan päivittäisten asioiden ja kysymysten kanssa.”

Asiakkailta on myös tullut kiitosta Tiinan tekemästä hyvästä työstä ja nopeasta toiminnasta.

”Olen saanut kiitosta ja hyvää palautetta nopeasta toiminnasta ja vastaamisesta. Kiitoksia tulee erityisesti kiireaikoina hyvin tehdystä työstä. Yhdeltä asiakkaalta tuli tilinpäätösaikana kiitosta, että olen ehtinyt ja jaksanut kiireenkin keskellä. Itse taas ajattelin vain tekeväni työtäni.”

Nykyään suurin osa kirjanpidosta tehdään sähköisesti

Tilitoimistoala on jatkuvassa muutoksessa ja se näkyy myös taloushallinnon asiantuntijan arjessa. Erityisesti korona-aika ja nuorempien sukupolvien yrittäjät ovat lisänneet digitaalisuutta ja kysyntää sähköisille palveluille. Pitkään alalla työskennelleen Tiinan mukaan iso muutos on tapahtunut viime vuosina.

”Korona-ajan mukanaan tuoma digiloikka on yllättänyt. Ennen korona-aikaa suuri osa asiakkaista tuli toimistolle fyysisen mapin kanssa ja siitä tehtiin kirjanpito. Koronan aikana ja jälkeen oli huomattavissa, että asiakkaat alkoivat enenevissä määrin siirtyä sähköisiin palveluihin. Digitaalisuuden lisääntyessä myös asiakkaiden asenne on muuttunut paljon ja he ymmärtävät, että kirjanpidon voi hoitaa myös muulla tavalla kuin papereiden ja mappien kanssa. Yrittäjissä on myös nuorempaa sukupolvea, jotka haluavat sähköisiä palveluita alusta alkaen.”

Nykyään suurimmalle osalle Tiinan asiakkaista kirjanpito tehdään täysin sähköisesti.

”Muutamaa mappiasiakasta lukuun ottamatta kaikki hoidan kaikki asiakkaani nykyään sähköisesti. Minulla on käytössä paljon pilvipohjaisia kirjanpito-ohjelmia, joihin asiakas ja minä voimme molemmat lisätä tietoja ja liitteitä. Lisäksi käytössä on monia eri kanavia asiakkaiden kanssa yhteydenpitoon perinteisen sähköpostin lisäksi.”

Parasta Rantalaisella on hyvä yhteishenki ja työkaverit

Tiinalle yksi työpaikan parhaista puolista on Vaasan toimiston työkaverit.

”Meillä on hyvä tiimi ja yhteishenki. Täällä toimistolla on monenlaisia ihmisiä, mutta muodostamme yhdessä toimivat ryhmän. Kaikesta pystytään keskustelemaan ja aina saa apua kollegalta, meillä on välitön tunnelma. Kahvitauot ovat myös aika legendaarisia.”

Työporukalla kokoonnutaan yhteen myös työajan ulkopuolella.

”Vaasan toimiston tiimin kanssa järjestetään monenlaista hauskaa tekemistä myös töiden jälkeen, esimerkiksi lautapeli-iltoja, metsäretkiä ja keilausta.”

Rantalaisen henkilöstöedut

Rantalaisella on mahdollista työskennellä joustavasti toimistolla tai etänä ja hyödyntää joustavaa työaikaa. Tiina tekee töitä pääasiassa toimistolla ja on yleensä kerran viikossa etänä.

”Toimistolla tulee paremmin tauotettua työntekoa, kotona on liian helppoa jämähtää koneen ääreen liiankin pitkiksi ajoiksi. Arvostan kuitenkin mahdollisuutta tehdä töitä myös etänä.”

”Joustava työaika on hyvä apu, jos tulee keskellä päivää käydä jossain asioilla, mutta pääasiassa teen toimistoaikoina töitä.”

Muita henkilöstöetuja, joita Tiina on hyödyntänyt ovat mm. ePassi ja Rantalaisen henkilöstöetuohjelma.

”ePassia olen käyttänyt mm. hammastarkastukseen ja hammaslääkäriin sekä konserttilippujen ostoon. Viime kesänä varasin hotellimajoituksen alennuksella Rantalaisen henkilöstöetuohjelman kautta.”

 

Lue myös muiden Rantalaisten uratarinoita