Räätälöidyt taloushallinnon toimialaratkaisut

Rantalainen palvelee eri toimialojen yritys- ja yhteisöasiakkaita. Osalle toimialoista olemme rakentaneet kokonaisvaltaiset taloushallinnon toimialaratkaisut, joiden avulla yrityksesi voi tehostaa toiminnanohjausta ja taloushallintoa. Ratkaisuissa näkyy taloushallinnon ja palkkahallinnon ammattilaistemme toimialaosaaminen.

Sosiaali- ja terveysala (sote)

Sosiaali- ja terveysalan (sote) yrityksen ovat viime vuosina olleet isojen myllerrysten alla. Oman vaikutuksensa alalle on tuonut mm. GDPR. Alan talous- ja palkkahallinnossa korostuvat alalle ominaiset järjestelmät, haastavat työehtosopimukset (TES) ja julkiset kilpailutukset. Rantalaisen asiakkaana sotelan toimijat voivat luottaa muuttuvan lainsäädännön osaamiseen erityisesti palkkahallinnossa.

 

Lue lisää

Yhdistykset ja järjestöt

Olemme vahvasti mukana suomalaisessa urheilutoiminnassa ja tukemassa erilaisia yhdistyksiä. Yhdistyksille, järjestöille ja urheiluseuroille kehittämämme taloushallinnon ratkaisut tuovat yhdistystoimintaan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja uskottavuutta.

 

Lue lisää

Taide- ja kulttuuriala

Kulttuurialan taloushallinnossa korostuvat muun muassa projektiseuranta, tukihakemukset ja asiakaslähtöinen palvelu. Taloushallinnon ammattilaisemme pystyvät auttamaan taide- ja kulttuurialan yrityksiä toimialalle ominaisissa kirjanpidon ja palkanlaskennan kysymyksissä.

 

Lue lisää

Suuret ja tuotannolliset yritykset

Suurten ja tuotannollisten yritysten toiminnan keskiössä ovat erilaiset taloushallinnon ja toiminnanohjauksen järjestelmät. Rantalaisen toimialaratkaisussa asiakasyritysten toiminnanohjaus integroidaan sopivaan kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmaan.

 

Lue lisää

Maa- ja metsätaloudet

Rantalaisella on usealla paikkakunnalla maa- ja metsätalouksien kirjanpitoihin erikoistuneita taloushallinnon ammattilaisia. Ymmärrämme maatalouden kirjanpidon ja verotuksen erityispiirteitä, ja pystymme auttamaan muun muassa sukupolvenvaihdoksissa ja maatalouden yhtiömuodon muutoksissa.

 

Lue lisää

Kansainvälinen liiketoiminta

Rantalainen tarjoaa laajaa palvelua taloushallinnon saralla myös kansainvälisesti. Kansainvälistymisessä on monia seikkoja, jotka täytyy ottaa huomioon. Ulkomailla muun muassa yrityksen rekisteröinti, henkilöstön rekrytointi, palkkahallinnon asiat, tilintarkastusrajat sekä välittömät että välilliset verot voivat erota Suomen käytännöistä. Kuten Suomessakin, ohjeistukset muuttuvat joskus tiuhaan tahtiin, jolloin on hyvä antaa luotettavan yhteistyökumppanin pitää langat käsissään.

 

Lue lisää