Palkkahallinto ja HR

Palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntija, kehittäjä ja kumppani.

Palkkahallinto on kaikenkokoisissa yrityksissä tärkeä osa-alue.  Jatkuvasti muuttuvien työelämän lakien ja säädösten ajantasainen tunteminen, nykyaikaiset työajanhallinta-, matkalasku- ja hr-järjestelmät sekä sujuva ja virheetön palkanlaskentaprosessi vaikuttavat paitsi yrityksen johdon toimintaan, myös jokaisen yksittäisen työntekijän arkeen. Palkanlaskennan lisäksi yrityksen liiketoimintaa tukemaan tarjoamme erilaisia HR-palveluja. Rantalaisen HR-palvelut tukevat yrityksen liiketoimintaa sekä kehittävät organisaatiokulttuuria ketterämmäksi ja proaktiivisemmaksi.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta on yksi tärkeimpiä työnantajan lakisääteisistä velvoitteista. Rantalaisen asiakkaana saat nimetyn palkanlaskijan sekä koko palkanlaskentatiimin asiantuntemuksen avuksesi. Ulkoistamalla palkanlaskennan voit keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan.

Palkanlaskentapalvelumme sisältävät muun muassa seuraavat palvelut:

  • Palkanlaskenta, maksatus ja raportointi
  • Työsuhdeneuvonta
  • Lomapalkkojen laskenta
  • Matkalaskut
  • Viranomaisilmoitukset
  • Ohjelmistojen koulutuspalvelut

Lue lisää

HR-palvelut

Tarjoamme erilaisia HR-palveluja tukemaan yrityksen liiketoimintaa. Toimiva HR on yrityksen kilpailuetu, jonka kehittämiseen Rantalaisen HR-palvelut keskittyvät.

HR-asiantuntijamme auttavat yritystäsi saavuttamaan tavoitteensa tehokkaan henkilöstöhallinnon avulla. Tarjoamme laajasti osaamiseen, kulttuuriin, strategiseen HR:ään sekä HRM asiantuntijapalveluihin liittyviä palveluja, jotka räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan.

Lue lisää

HR-raportointi

Rantalainen HR-raportointijärjestelmä tukee organisaation päätöksentekoa visualisoimalla eri tietolähteistä yhdistellystä tietomassasta selkeitä ja visuaalisia näkymiä.

Henkilöstöhallinnon raportointia voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilöstösuunnittelussa ja tiedolla johtamisessa. Tunnuslukuja voidaan lisäksi hyödyntää tasa-arvosuunnitelman, tilinpäätöksen, henkilöstösuunnitelman ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman teossa. Raportointi on kehitetty vastaamaan nykyaikaisia raportointitarpeita. HR-raportoinnin avulla voidaan mitata ja analysoida, kuinka yrityksen toimenpiteet ja henkilöstön kanssa sovitut tavoitteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin.

Lue lisää BI-raportoinnista