Tietosuoja / GDPR

Tälle sivulle on kerätty tietoja Rantalaisen tietosuojapolitiikasta liittyen 25.5.2018 voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetus pitää sisällään velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille.

Päivitetty 9.8.2022

Lyhyesti EU:n tietosuoja-asetuksesta

Tietosuoja-asetus pitää sisällään uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähetymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä arkaluontoisia tietoja. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se toimii asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolta: EU:n tietosuojauudistus.

Rantalaisen sopimusmuutokset 2018

Rantalainen päivittää asiakkaidensa olemassa olevat toimeksiantosopimukset vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Samalla päivitämme yleiset sopimusehtomme. Vuodesta 2004 käytössä olleita tilitoimistoehtoja (KL2004) on muutettu, ja uusissa koko tilitoimistoalan laajasti käyttämissä yleisissä sopimusehdoissa (TAL2018) on huomioitu monia tilitoimistopalveluiden kehittymiseen ja muuttumiseen liittyviä seikkoja. Samalla on parannettu sopimusehtojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Olemme Rantalaisella huomioineet uusissa ehdoissa myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset niin, että laadimme kaikille asiakkaillemme erillisen tietosuojasopimuksen. Lisäksi uusissa ehdoissa on huomioitu sähköisten palveluiden ja sähköisten viranomaisilmoitusten asettamat vaatimukset sekä määritelty tietotekniikan kehittymisen johdosta sopijapuolten sopimusvastuut aiempaa tarkemmin.

Sopimusehtojen päivityksen yhteydessä Rantalainen on laajentanut oman vastuuvakuutuksensa kattamaan uusien palveluiden vaatimukset ja korottanut tilitoimiston sopimusvastuun ylärajan alalla yleisesti noudatettavasta 10 000 eurosta 100 000 euroon kaikille asiakkailleen. Aiemmin erikseen sovitut mahdolliset asiakaskohtaiset poikkeukset sopimusehdoista säilyvät ennallaan ja voimassa, jollei niistä sovita kanssanne erikseen toisin.

Sopimukset päivitetään sähköisesti. Asiakkaidemme yhteyshenkilöt saavat sähköpostiinsa linkin sähköiseen allekirjoitukseen, jonka kautta uudet ehdot voidaan hyväksyä. Asiakkaan niin halutessa, tämä sopimuspäivitys voidaan toimittaa ja allekirjoittaa paperisena versiona.

Päivitetyt toimeksiantosopimukset

Päivitetyt toimeksiantosopimukset koostuvat alla listatuista kokonaisuuksista.

Sopimuksen osa Tarkenne Lataa
Toimeksiantosopimus Asiakaskohtainen sopimus palvelun tuottamisesta
Yleiset sopimusehdot Taloushallintoliiton yleiset sopimusehdot (TAL2018)
RAN GDPR 2018 Taloushallintoliiton yleisiin sopimusehtoihin pohjautuvat Rantalaisen muokatut ehdot
Liite 1-A Seloste henkilötietojen käsittelytoimista Rantalaisella
Liite 1-B Henkilötietojen tietoturva Rantalaisella
Liite 1-C Asiakkaan toimittama ohjeistus ja kuvaus henkilötietojen käsittelystä
Liite 2-B Henkilötietojen tietoturva ohjelmistoissa

Rantalainen henkilötietojen käsittelijänä

Tietoturva tilitoimistossa varmistetaan sekä teknisin että organisatorisin toimenpitein. Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. Henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvaa Rantalaisella on kuvattu yllä dokumenttiliitteissä Liite 1-A ja Liite 1-B.

Rantalaisella käytössä olevat ohjelmistot ja alihankkijat

Rantalaisella käytössä olevat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmantoimittajat sekä muut alihankkijat ovat osaltaan henkilötietojen käsittelijöitä. Alla on listattu linkit ohjelmistotoimittajien ja alihankkijoiden tietosuojaa koskeville sivuille, ja lisäksi eri ohjelmistojen tietoturvaa on kuvattu dokumenttiliitteessä Liite 2-B.

Lisätietoa tietoturvasta saatavissa ohjelmistotoimittajilta sekä sopimusehdoista.

Rantalaisen tapahtuma- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Voit tutustua Rantalaisen tapahtuma- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteeseen tästä: Tapahtumien ja markkinoinnin tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Rantalaisella toimii lakiasiainjohtaja Kimmo Martikainen (kimmo.martikainen@rantalainen.fi, 040 555 8081)

Yhteyshenkilösi sopimusasioissa

Ensisijaisesti kysymyksiisi vastaavat asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt sekä omat yhteyshenkilösi. Halutessasi voit olla yhteydessä alla oleviin asiantuntijoihimme.

Kimmo Martikainen

Sopimukselliset ja EU-tietosuojaan
liittyvät asiat
Lakiasiainjohtaja, varatuomari

040 555 8081

Toni Borgman

Järjestelmien tekninen suojaus
IT-päällikkö

045 329 8511

Toni Takala

Järjestelmien tekninen suojaus
Kehityspäällikkö

044 753 5706