Markus Tuovinen

Kuka?

Markus Tuovinen työskentelee taloushallinnon asiantuntijana Rantalaisen Tampereen toimistolla.

3 parasta asiaa työssä:

  • Loistavat ja mielenkiintoista asiakkaat
  • Monipuoliset ja sopivan haastavat työtehtävät
  • Kannustavat työkaverit

Parasta Rantalaisella:

Ison konsernin edut ja mahdollisuudet uralla etenemiseen sekä osaamisen kehittämiseen.

Taloushallinnon asiantuntija Markus Tuovinen työskentelee Rantalaisen Tampereen toimistolla. Hän on koulutukseltaan tradenomi ja ollut alalla jo yli 15 vuoden ajan, joista reilu 5 vuotta Rantalaisella.

Markus siirtyi Rantalaiselle yrityskauppojen myötä pienemmästä tilitoimistosta ja hän kokee, että siirtyminen osaksi isoa konsernia toi mukanaan monia etuja.

”Halusinkin päästä kokemaan millaista on työskennellä isommassa tilitoimistossa. Kaipasin uusia haasteita ja mahdollisuuksia oppia lisää ja kehittää osaamistani entistä enemmän. Rantalaisella kaikki nämä ovat toteutuneet ja olen ollut todella tyytyväinen.”

Monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehitykseen

Markuksen osaaminen on kehittynyt Rantalaisen tarjoamien koulutusten ja monipuolisten työtehtävien avulla.

”Olen päässyt tekemään haastavampia ja monipuolisempia työtehtäviä, joiden ansiosta oma osaaminen on kasvanut selkeästi. Lisäksi Rantalaisella on kattavat koulutusmahdollisuudet ja osaavat kollegat, jotka ovat auttaneet osaamisen kasvattamisessa. Rantalaisella myös ohjelmisto-osaamiseni on kehittynyt merkittävästi.”

Rantalaisella kannustetaan vahvasti osaamisen kehittämiseen ja Markukselle oman esihenkilön tuki on ollut tärkeässä roolissa.

”Esihenkilöni on kannustanut tarttumaan uusiin ja entistä haastavampiin työtehtäviin ja osallistumaan koulutuksiin. Siitä olen kiitollinen!”

Markus on suorittanut Rantalaisella työskennellessään myös KLT-tutkinnon.

”KLT:n suorittaminen oli pitkäaikainen tavoite itselle ja suoritin sen pian sen jälkeen, kun tulin Rantalaiselle. Rantalainen tuki tutkinnon suorittamista tarjoamalla valmennuskurssin ja siitä olen kiitollinen.”

Mukana asiakkaiden menestyksessä

 Markuksella on monenlaisia asiakkaita eri toimialoilta.

”Minulla on monipuolisesti asiakkaita monilta toimialoilta ja on sekä isompia että pienempiä asiakkaita. Yksi ala, jolta minulla on useampia asiakkaita, on kiinteistöala ja olenkin perehtynyt siihen alaan syvemmin.”

Markuksella on monia pitkäaikaisia asiakkaita, joille hän on tehnyt kirjanpitoa jo useiden vuosien ajan.

”Minulla on useita asiakassuhteita, jotka ovat kestäneet oikeastaan urani alusta saakka. On ollut hienoa pystyä seuraamaan asiakkaideni kasvua pienestä toimijasta merkittäväksi yritykseksi ja olla mukana yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa – ja edelleen olla siinä mukana. On hienoa nähdä, kun asiakkaat menestyvät ja saavat onnistumisia. Siitä saa myös itselleen hyvän mielen ja se on yksi tämän työn parhaita puolia.”

Markus saa asiakkailtaan usein kiitosta ja positiivista palautetta.

”Olen saanut asiakkailta positiivista palautetta oma-aloitteestani neuvonnasta, aktiivisuudesta, joustavuudesta ja yleisestä huolenpidosta. Koen myös, että yksi parhaista palautteista on pitkäkestoiset ja tiiviit asiakassuhteet.”

Asiakastyön merkitys korostuu entisestään

Markus on ollut alalla pitkään ja huomannut, että viime vuosina taloushallinnon asiantuntijan työ on muuttunut entistä asiakaspalvelulähtöisemmäksi.

”Koen, että yhteydenpito asiakkaan kanssa on lisääntynyt ja sen merkitys korostunut. Mielestäni se on hyvä asia. Monien asiakkaiden kanssa pidetään tilinpäätöspalaverien ja alustavien tilinpäätöspalaverien lisäksi esimerkiksi kehityspalavereita. Myös muita palavereita varataan entistä matalammalla kynnyksellä.”

Markukselle yksi työn parhaita puolia onkin asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut.

”Nautin asiakastyöstä ja yhteydenpidosta asiakkaiden kanssa, sillä heidän kanssaan saa käydä mielenkiintoisia keskusteluja. Tässä työssä onkin tärkeää olla aidosti kiinnostunut asiakkaiden toiminnasta ja yrityksestä.”

Henkilökohtaisen palvelun ja lisäarvon tuottamisen merkitys lisääntyy myös työtapojen muuttuessa entistä digitaalisemmiksi.

”Digitalisaation ja tekoälyn myötä tietyt rutiinityöt vähenevät tai nopeutuvat, mikä tarkoittaa, että aikaa jää enemmän lisäarvon tuottamiseen ja yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. Se tekee työstä entistä mielenkiintoisempaa. Pyrin luomaan lisäarvoa asiakkailleni esimerkiksi antamalla oma-aloitteisesti neuvoja ja nostamalla esille ajankohtaisia asioita yrityksen taloudesta päätöksenteon tueksi.”

Parasta Rantalaisella ovat työkaverit, kehittymismahdollisuudet ja ison talon edut

”Rantalaisella parasta on mielenkiintoiset työtehtävät, aito mahdollisuus kehittyä ja edetä uralla, sekä tietysti kannustavat kollegat.”

Lisäksi Markus on kiitollinen Rantalaisen tarjoamista eduista.

”Rantalaisella on laaja ja kattava koulutustarjonta: on sekä sisäisiä että ulkoisia koulutuksia esimerkiksi Eduhousen kautta. Epassi on todella mieluinen etu ja olen käyttänyt sitä esimerkiksi tennisvuoroihin ja jääkiekkolippuihin.”

Oma tiimi ja työkaverit ovat myös tärkeä osa töissä viihtymistä.

”Tykkään meidän tiimistämme, meillä on paljon monipuolista osaamista ja aina ollaan valmiita auttamaan toinen toisiamme. Työkaverit ovat kannustavia ja tuemme toinen toisiamme.”

Markus työskentelee mieluiten toimistolla ja vain harvemmin etänä. Tiimikavereista osa työskentelee toimistolla ja osa etänä, joten yhteyttä pidetään pääasiassa Teamsin välityksellä. Joka toinen viikko on yhteinen tiimipalaveri ja toisinaan se pidetään toimistolla koko porukalla. Palavereiden lisäksi pidetään säännöllisesti vapaamuotoisempia tiimipäiviä.

”Meillä on ollut muun muassa yhteisiä aamupaloja toimistolla, olemme käyneet pelaamassa padelia, elokuvissa, kiipeilemässä, ampumaradalla ja syömässä yhdessä.”