Maa- ja metsätaloudet

Maa- ja metsätalouden kirjanpitoon sekä verotukseen erikoistuneet taloushallinnon ammattilaisemme palvelevat erikokoisia maatiloja ympäri Suomea. Autamme asiakkaitamme taloushallinnon lisäksi myös maatalouden budjetoinnissa ja muussa talouslaskennassa.

Maatalouden kirjanpito ja verotus

Maatalous ja lähituotanto elävät positiivisen nosteen aikaa. Maatilojen uudet yhtiömuodot, sukupolvenvaihdokset ja vaihtoehtoiset viljely- ja eläinkasvatusmuodot ovat tuoneet alalle uusia toimijoita, uusia tuotteita ja samalla asettaneet uusia liiketaloudellisia vaatimuksia tilojen ja toiminnan kumppaniverkostoille.

Oli toimintasi sitten perinteistä viljelyä, karjankasvatusta tai metsätaloutta, meiltä löytyvät välineet maa- ja metsätalouden talousasioiden ammattimaiseen hoitamiseen. Hyödynnämme maatalouskirjanpito- ja palkanlaskentapalveluissa nykyaikaisia ohjelmistoratkaisuja. 

Maatalouden taloushallintopalveluihimme sisältyvät muun muassa seuraavat palvelut:

 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Ostolaskujen vastaanotto ja sähköinen kierrätys
 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Matkalaskut, työaika ja palkanlaskenta
 • Asiantuntijapalvelut ja koulutukset

Maatalouskirjanpito voidaan myös modernisoida

Maatalouden taloushallinnon modernit järjestelmät mahdollistavat tilan ajantasaisen sähköisen seurannan osto -ja myyntilaskujen käsittelystä aina kirjanpidon valmistumiseen ja tilinpäätökseen saakka.

Tilan pyörittämiseen tarvittavat myyntilaskut saa kätevästi käytettävästä kirjanpito-ohjelmasta räätälöityjen asetusten mukaisesti. Tekemäsi ostot saat verkkolaskuina suoraan järjestelmään ja löydät tiedon toimittajista, maksetuista ja erääntyvistä laskuista. Tarvittaessa pystyt porautumaan kirjanpitohistoriassa yksittäiselle ostolaskulle asti, jos haluat tarkistaa esimerkiksi edellisenä vuonna hankittujen lannoitteiden määrät ja hinnat.

Maatalouden kirjanpito- ja laskentaohjelmina käytämme muun muassa seuraavia:

 • Visma Fivaldi
 • Visma Netvisor
 • Procountor
 • Fennoa
 • Suonentiedon Maatalousneuvos
 • Rantalainen BI

Maa- ja metsätalouden asiantuntijapalvelut

Tarjoamme maatalouden kirjanpitoasiakkaillemme myös erilaisia budjetointi- ja erityislaskentapalveluja. Esimerkiksi tulevan kauden budjettisuunnittelussa käymme läpi toimintasi oleelliset kohdat ja rakennamme vuosisuunnitelman talouden hallinnan ja ennustettavuuden helpottamiseksi. Sähköisistä taloushallinnon järjestelmistä asiakas ja kirjanpitäjä voivat yhdessä seurata suunnitelmien toteutumista ja tarvittaessa reagoida muutoksiin nopeasti.

Maatalouden asiantuntijapalveluissa voidaan hyödyntää NEUVO 2030 – neuvontakorvausjärjestelmää, jonka kautta asiakas saa rahallista etua asiantuntijapalveluiden ostamisessa.

 

Erityislaskentapalvelut

Investointien suunnittelu

 • Liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelmat, skenaariolaskelmat
 • Rahoituksen hakemisessa avustaminen
 • Investointituen hakeminen ja maksatushakemukset hankkeen aikana

Muutostilanteet yrityksessä

 • Talouslaskelmat esimerkiksi tuotannon muutostilanteisiin
 • Avustaminen talouden ongelmatilanteissa, maksuvalmiussuunnitelmat, muutosehdotukset

Verotuksen erityiskysymykset

Sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätalouden toimialaan ja sen verotukseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on otettava huomioon sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa.

Rantalaisen palvelut maatilan sukupolvenvaihdokseen

 • Sukupolvenvaihdossuunnitelma
 • Liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelmat, rahoituksen hakemisessa avustaminen
 • Verosuunnittelu
 • Ennakkoratkaisun hakeminen sukupolvenvaihdoksen verotuksesta
 • Kauppa- ja lahjakirjat, sopimukset
 • Veroilmoitukset

Yritysmuodon muutos

Ylivoimaisesti suurin osa maatilayrityksistä toimii edelleen yksityisinä elinkeinonharjoittajina. Kasvavat yritykset yhtiöittävät toimintansa toimintamuodon muutoksena, joka on maatilojen kohdalla vaativa prosessi.

Rantalaisen palvelut maatilan yhtiöittämiseen

 • Yhtiöittämisselvitys (onko yhtiöittäminen mahdollinen ja järkevä ratkaisu?)
 • Verosuunnittelu
 • Ennakkoratkaisun hakeminen yhtiöittämisen verovaikutuksista
 • Ennakkotiedon hakeminen pankilta ja ELY-keskukselta
 • Yhtiön perustusasiakirjat, sopimukset ja rekisteröinti

Ota yhteyttä

Eero Vanhakartano

Palvelupäällikkö, maa- ja metsätalous

040 070 7167

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Emomylly Oy

Emomylly Oy on vuonna 1995 perustettu sikalayksikkö Huittisissa. Yritys on sittemmin muuttanut toimintaansa satelliittisikaloiden keskusyksiköstä omaksi porsittamoksi. Emomylly on saavuttanut sähköisen taloushallinnon avulla ajansäästöä taloushallinnon tekemisessä.

Lue lisää