Vastuullisuus Rantalaisella

Tilitoimistot ovat elintärkeä apu yritysten toiminnalle ja siten yksi hyvinvointivaltion merkittävä tukipilari ja mahdollistaja. Tilitoimistojen kautta tapahtuu huomattava määrä yhteiskunnan ja yritysten toimivuuden kannalta tärkeitä toimintoja, kaikkea verojen oikeanlaisesta tiliöinnistä palkkojen maksamiseen. Tästä syystä vastuullisuus on tärkeä osa Rantalaisen yrityskulttuuria, toimintaa ja strategiaa.

Rantalainen haluaa olla nykyaikainen työnantaja. Toteutamme ympäristövastuuta muun muassa seuraavin keinoin:

 • kattava etätyömahdollisuus
 • paikalliset toimipisteet
 • digitaalisiin palveluihin panostaminen

 

Lue lisää

Rantalaisella tavoitteenamme on olla taloushallintoalan paras työpaikka. Tämä tavoite on osa strategiaamme ja johtomme on sitoutunut sen toteuttamiseen. Toteutamme yhteiskuntavastuuta muun muassa seuraavin keinoin:

 • henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
 • mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen
 • monipuoliset urapolut
 • eettiset toimintaohjeet
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Lue lisää

Rantalainen noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tilitoimistotapaa. Toteutamme hyvää hallintotapaa muun muassa seuraavin keinoin:

 • whistleblowing-ilmoituskanava
 • tietoturva ja tietosuoja
 • kyberturvallisuuspoikkeamien torjuntasuunnitelma
 • rahanpesun ja terrorismin torjunta
 • riskienhallinta

 

Lue lisää