Toimiala: Kuljetusala

Kuljetusalalla kassavirran hallinnan ja kannattavuuden seuranta korostuu, kun laskutetaan yksittäisiä keikkoja. Kaluston hallinta, polttoaineen käytön seuranta, tilausten käsittely ja laskutus sekä henkilöstökysymykset nousevat keskeiseen asemaan yrityksen kassavirtaa ja kannattavuutta tarkasteltaessa. Reaaliaikaisen tiedon ja sen analysoinnin kautta Rantalaisen asiantuntijat auttavat kuljetusyrityksiä kannattavan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamisessa.

Kuljetusalan talous- ja palkkahallinto

Rantalaisen asiantuntijat ovat perehtyneitä kuljetustoimialan erityispiirteisiin ja pystyvät auttamaan toimialan yrityksiä monipuolisesti. Kalustonhallinnan osalta asiantuntijamme voivat auttaa asiakkaitamme mm. investointilaskennassa ja poistosuunnittelussa. Tarjoamme selkeän avun investointien suunnitteluun. Kannattavuuden seurannassa nojaamme reaaliaikaiseen raportointiin, joka tuottaa tietoa mm. ajoneuvokohtaisesta ja asiakaskohtaisesta kannattavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää myös palveluiden hinnoittelussa.

Hallitsemme kuljetusalan työehtosopimusten erityspiirteet. Asiantuntemuksemme avulla voidaan varmistaa palkanlaskennan oikeellisuus ja vahvistaa henkilöstön pysyvyyttä. Asiantuntevalla työvuorosuunnittelulla ja TES-osaamisella voidaan myös saada aikaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä yrityksen näkökulmasta. HR-asiantuntijamme pystyvät auttamaan myös tarvittaessa henkilöstöjärjestelyiden ja palkkahallinnon prosessien kehittämisessä.

Sähköiset työkalut työvuorosuunnitteluun ja työajanseurantaan, tilausten hallintaan ja laskutukseen sekä taloushallintoon ja raportointiin varmistavat reaaliaikaisen tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen. Nykyaikaiset kuljettajan mobiilityökalut sekä seurantaan ja raportointiin kehitetyt mobiiliratkaisut tukevat yrityksen sujuvaa ja tehokasta johtamista.

Rantalainen on ohjelmistoriippumaton toimija ja pystymme tuottamaan kaikkia talous- ja palkkahallinnon palveluja useilla eri ohjelmistoilla.

Käytössämme on mm. seuraavia ohjelmistoratkaisuja kuljetusalalle:

• Kuljetusvelho
• Kiho
• Logiapps

Miksi valita Rantalaisen kuljetusalan kokonaisratkaisu?

Kokonaisratkaisumme kuljetusalan yrityksille perustuu neljään tukijalkaan:

Prosessikartoitus

Yhteistyömme alussa käymme läpi yrityksen liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit. Kuljetustoimialan asiantuntijamme yhdessä yrityksen johdon kanssa tunnistavat yrityksen tarpeet ja kehittämiskohteet. Annamme suosituksia ja kehittämisehdotuksia yrityksen taloushallinnon kehittämiseksi.

Tiedon tuottaminen järjestelmäratkaisun avulla

Yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa olemme rakentaneet kuljetusalaa palvelevan järjestelmäratkaisun. Kokonaisratkaisumme kuljetusalalle sisältää seuraavat ohjelmistot:

  • Kiho: työajanseuranta, kaluston hallinta, kuljettajan mobiilityökalut
  • Kuljetusvelho: tuotteiden ja palveluiden hallinnointi, reaaliaikainen tilausten hallinnointi, hinnoittelu, laskutus, kuljettajan mobiilityökalut
  • Netvisor: kirjanpito, palkkahallinto, taloushallinnon raportointi
  • Rantalainen BI: kuljetusalalle räätälöity raportointiratkaisu, kassavirtalaskelma, kannattavuus, budjetointi

Tiedon analysointi

Kuljetustoimialalle räätälöity raportointiratkaisumme tehostaa liiketoiminnasta saatavan tiedon analysointia ja yrityksen päätöksentekoa. Raportointipakettimme kattaa esimerkiksi kalustoon, asiakkaisiin, henkilöstöön liittyviä raportteja sekä yrityksen kannattavuuteen, kassavirtaan ja tulokseen liittyvien mittareiden seurantaa.

Toimialan erityisosaaminen

Kuljetusalan asiakkuuksiamme palvelee asiakkaalle nimetty ja kuljetusalan tunteva asiantuntijatiimi. Tiimiin kuuluu esimerkiksi kirjanpitäjä, palkanlaskija ja sovellustukiasiantuntija. Tiimin jäsenten työnjako, palvelusisällöt ja aikataulut ovat sovittavissa asiakaskohtaisesti. Asiantuntijamme tuntevat kuljetusalan erityispiirteet, lainsäädännön ja liiketoiminnan. Useilla heistä on myös työkokemusta kuljetusalan yrityksistä.

Asiakkaaksi Rantalaiselle

Kokemuksia

Kuljetusliike Forsell

Kuljetusliike Forsell Oy:n ja Rantalaisen yhteistyö perustuu aktiiviseen ja avoimeen vuoropuheluun. Rantalaisen rooliksi on muodostunut taloushallinnon kumppanina toimia yrittäjän sparraajana ja tuoda tarvittavaa tukea päätöksille taloushallinnon asiantuntijan näkökulmasta. 

Van & Poika Kuljetuspalvelut

Van & Poika Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva kuljetuspalveluyritys. Rantalainen aloitti yrityksen tilitoimistona alkuvuodesta 2017 vastaten kirjanpidosta sekä palkanlaskennasta. Toimiva yhteistyö tilitoimiston kanssa on Van & Poika Oy:lle tärkeää, ja Rantalainen on onnistunut ottamaan haltuun hankalatkin tilanteet.

Rahtarit ry.

Rahtarit Ry:n taloudenhoitaja Jaana Kettunen arvostaa tilitoimistossa osaamista ja ajantasaista tietoa. Hänestä on tärkeää, että tilitoimisto kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa niin, että asiakas voi luottaa heidän tietoihinsa ja osaamiseensa.

Lisätietoja palveluistamme

Marko Heino

Asiakkuudet

010 324 3301

Tommi Teittinen

Asiakkuudet

050 377 3333

Jon Väisänen

Asiakkuudet

010 321 6534