BI-raportointi 

Rantalainen BIraportointi on nykyaikainen Business Intelligence -pilvipalvelu, joka on luotu helpottamaan kaikenkokoisten organisaatioiden liiketoimintatiedon seurantaa, raportointia ja analysointia. 

BI-järjestelmä antaa tukea päätöksentekoon ajantasaisella liiketoimintatiedolla

Aina käyttäjän mukana kulkeva, operatiivisiin järjestelmiin integroitu Rantalainen BI-raportointijärjestelmä tukee organisaation päätöksentekoa visualisoimalla eri tietolähteistä yhdistellystä tietomassasta selkeitä ja visuaalisia näkymiä. Järjestelmä on integroitavissa Rantalaisen tarjoamiin taloushallinnon ohjelmistoihin ja näin vapauttaa aikaa automatisoimalla koko raportointiprosessin.  

Rantalainen BI-raportointi on kehitetty vastaamaan nykyaikaisia raportointitarpeita. Tietomassasta yhdistellyt liiketoimintatiedot ovat tarkasteltavissa selkeillä dashboardeilla sekä raporteilla, jotka koostuvat erilaisista elementeistä: taulukoista, graafeista, mittareista ja korteista. Palvelu toimii kaikilla nykyaikaisilla selaimilla eikä vaadi erillisten ohjelmistojen asentamista. 

Rantalaisen BI-raportointipalvelun käyttöönoton suurimpia etuja ovat

Organisaation päätöksentekokyvyn parantaminen

Raportointiprosessin automatisointi

Liiketoimintatiedon selkeä visualisointi

Raporttien tietojen ajantasaisuus

Palvelun mobiilikäyttö

Mitä on Business Intelligence?

Yritysten toiminta kerryttää valtavan määrän dataa, jonka myötä myös tiedolla johtamisen merkitys on kovassa kasvussa. Liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence, lyh. BI) ydinajatuksena on luoda kattava kuva yrityksen suorituskyvystä käsittelemällä ja yhdistelemällä eri järjestelmistä kerättyä dataa. Yhdistellystä tietomassasta luodaan määritetyt reaaliaikaiset raportit ja koontinäkymät, jotka ovat aina käyttäjän saatavilla BI-raportointipalvelussa.

Mikä on BI-järjestelmä?

Business Intelligence eli BI-järjestelmä koostaa hajallaan erilaisissa järjestelmissä sijaitsevan tiedon yhteen paikkaan ja muotoon, joka on helposti yrityksen hyödynnettävissä. BI-järjestelmän ansiosta yrityksessä tietoa voidaan käsitellä ja analysoida tehokkaasti sekä hyödyntää toiminnan kehittämisessä. BI-järjestelmä mahdollistaa yrityksessä tiedolla johtamisen.

BI-raporttipaketti, joka kulkee aina mukana

Rantalaisen BI-raportointi mahdollistaa perinteistä staattista raportointia syvemmän ja tarkemman organisaation suorituskyvyn analysoinnin. BI-raportin interaktiivisten toimintojen avulla taloushallinnon raporteilla voidaan porautua aina tositelistalle saakka ja muuttaa tarkasteltavia seurantakohteita tai ajanjaksoja mielenkiinnon mukaan.

BI-raportit ovat tarkasteltavissa kaikilla nykyaikaisilla päätelaitteilla, eikä palvelun käyttö vaadi erillisiä asennettavia ohjelmistoja. Tarkastellakseen raportteja käyttäjä kirjautuu selaimella pilvipalveluun omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

Raportit

Talous

Järjestelmä on integroitavissa Rantalaisen tarjoamiin taloushallinnon ohjelmistoihin ja näin vapauttaa aikaa automatisoimalla koko raportointiprosessin. 

Valmis raportointipaketti sisältää seuraavat interaktiiviset raportit:

 • tuloslaskelma
 • tase
 • kannattavuusraportti
 • tunnuslukuraportti
 • liikevaihto- ja kuluraportti
 • rahoituslaskelma
 • kassavirtalaskelma

Valmiin raporttipaketin lisäksi toteutamme myös erilaisia asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä raportointiratkaisuja. Datan nouto järjestelmään voidaan automatisoida useista eri lähteistä, esimerkiksi eri järjestelmien tietokannoista, web-rajapinnoista tai erilaisista tiedostoista.

HR

HR-raportoinnin avulla voidaan mitata ja analysoida, kuinka yrityksen toimenpiteet ja henkilöstön kanssa sovitut tavoitteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin.  Palvelu toimii kaikilla nykyaikaisilla selaimilla eikä vaadi erillisten ohjelmistojen asentamista.

Raportointityökalun avulla henkilöstö voidaan ryhmitellä esimerkiksi osastoittain, kustannuspaikoittain, esimiehittäin sekä työsuhteen luonteen-, palkkaryhmän- tai toimihenkilöryhmän mukaan.

HR-raportointi sisältää seuraavat raportit:

 • Henkilöstö (henkilömäärä, ikäjakauma ja keski-ikä, henkilöstön vaihtuvuus ja henkilöstömäärän kasvu)
 • Työsuhdetiedot (työsuhteen pituus, HTV eli henkilötyövuodet ja työsuhteen päättymissyyt)
 • Työaika (kokonaistyöaika sekä ylityöraportti ja -prosentti)
 • Lomat ja poissaolot (poissaolo- ja sairauspoissaoloprosentti)
 • Palkkatiedot (keskimääräinen kuukausi- ja tuntipalkka)

Miten yritys hyötyy HR-raportoinnista?

 • Henkilöstösuunnittelun parantaminen
 • Raporttien ja mittarien ajantasaisuus
 • Riskien tunnistaminen raporttien avulla
 • Selkeä visualisiointi tiedon tulkitsemisen ja esittämisen apuna
 • Mahdollisuus hakea ristiin tietoja eri järjestelmistä

Nopea käyttöönotto

Palvelu on integroitavissa seuraaviin Rantalaisen tarjoamiin talous- ja palkkahallinnon järjestelmiin: Visma Fivaldi, Visma Netvisor, Procountor, Lemonsoft, Mepco HRM ja MepcoPro. Myös muiden järjestelmien integraatiot ovat toteutettavissa, jätä yhteystietosi ja kysy lisätietoja.

Käyttöönottoprojekti 

1. Tarvekartoitus 

Kartoitetaan asiakkaan raportointitarpeet ja määritellään raportointiin käytettävät tietolähteet.

2. Integrointi

Aktivoidaan tai kehitetään tarvittavat integraatiot raporttien käyttämiin järjestelmiin.

3. Määrittelyt

Määritetään käyttäjäryhmä, jaetaan valmis raporttipaketti sekä tarvittaessa kehitetään räätälöidyt raportit.

4. Käyttökoulutus

Koulutetaan palvelun käyttö asiakkaan luona tai etäyhteydellä.

 

Tutustu myös automaatio- ja integraatiopalveluihimme täältä.

Tilaa maksuttomat demotunnukset

Tarjoamme kaikille halukkaille maksuttomat 60 vuorokauden demotunnukset Rantalainen BI-raportointipalveluun testikäytön ajaksi. Demotunnusten avulla pääset tutustumaan palveluun ja erilaisten raporttien sisältöön. Tilaa demotunnukset tästä painikkeesta:

Tilaa demotunnukset

Varaa maksuton etäesittely

Tarjoamme kaikille halukkaille maksuttoman Rantalaisen BI-raportointipalvelun etäesittelyn. Pääset varaamaan alla olevasta linkistä ajan Rantalaisen asiantuntijan kanssa.

Varaa etäesittely

Ota yhteyttä

Pyydä etäesittely tai lisätietoa Rantalainen BI-raportoinnista ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme. Vastaamme mielellämme raportointipalveluun liittyviin kysymyksiin.

Toni Takala

Kehityspäällikkö

044 753 5706

Asiakkaidemme kokemuksia BI-raportoinnista

Suomen Palloliitto

Rantalaisen aloittaessa Palloliiton tilitoimistona käyttöön otettiin Rantalainen BI, johon tuotiin Rantalaisen tiimin puolesta yleisimmin käytetyt raportit. Myös BI:n HR-raportointi on käytössä.

Lue Palloliiton kokemuksia BI-raportoinnista Lue HR-raportoinnin kokemuksista

Suomen Avustajapalvelut

Suomen Avustajapalveluiden toimitusjohtaja Taneli Tenhovuoren mukaan yhteistyö tilitoimiston kanssa on sujunut hyvin. Hän nostaa esille yhteisen matkan, jonka varrella on onnistuttu kehittämään kahden yrityksen välisiä prosesseja ja kommunikointia tehokkaammaksi.

Lue lisää

Koho Sales Oy

Koho Salesin toimitusjohtaja Mikael Wallsténin mukaan BI-raportointityökalun lisääminen taloushallintopalveluihin oli luonteva jatkumo yhteistyölle. Yritys otti BI-raportointityökalun käyttöön kesän 2019 alussa ja Wallsténin mukaan tärkein tavoite käyttöönotossa oli saada kaikki raportit yhteen ja samaan paikkaan.

Lue lisää