Suomen Avustajapalvelut

Kokemuksia BI-raportoinnista

Suomen Avustajapalvelut on kotimainen henkilökohtaisen avun tuottaja. Heidän toimintaperiaatteensa on, että asiakas itse päättää miten palvelua tuotetaan ja kuka häntä avustaa. Yritys on ollut Rantalaisen asiakas vuoden 2018 alusta, jolloin se aloitti toimintansa.

Suomen Avustajapalveluiden toimitusjohtaja Taneli Tenhovuoren mukaan yhteistyö tilitoimiston kanssa on sujunut hyvin.

Hän nostaa esille yhteisen matkan, jonka varrella on onnistuttu kehittämään kahden yrityksen välisiä prosesseja ja kommunikointia tehokkaammaksi. Samalla Tenhovuori arvostaa tilitoimiston suurta kokoa, joka pystyy vastaamaan voimakkaasti kasvavan yrityksen tarpeisiin. Tästä yksi hyvä esimerkki on juurikin Rantalaisen BI-raportointijärjestelmä.

Raportointijärjestelmän käyttöönotto

Tehnovuori kertoo BI-raportoinnin käyttöönoton olleen sujuva.

-Otimme Rantalaisen BI-raportointijärjestelmän käyttöön kesän 2019 alussa. Käyttöönotto sujui nopeasti, sillä järjestelmä on todella selkeä ja helppokäyttöinen. Rantalainen myös räätälöi raportteja ja näkymää toiveidemme mukaisesti, sillä halusimme nähdä kootusti meidän keskeisimmät KPI:t, joita ei näe normimuotoisesta tuloslaskelmasta.

Käyttöönottoprosessissa Rantalaisen sovellusasiantuntijat esittelivät ohjelman ja järjestelmän helppous vakuutti Tenhovuoren. Integraatio Netvisoriin saatiin hoidettua nopeasti ja yritys sai käyttöönsä BI-raportoinnissa vakiona olevat raportit, kuten kassavirta-, tulo- ja taseraportit, tunnusluvut sekä rahoituslaskelman.

Muutaman viikon kuluttua käyttöönotosta Tenhovuori havaitsi lisätarpeita raportoinnille ja heille rakennettiin räätälöityjä lisäraportteja. Rantalaisen sovellusasiantuntijat korostavatkin, että jos jonkin asian saa laskettua Excelissä, soveltuu se myös BI-raportointiin. Jälkimmäisessä ei tarvitse päivittää lukuja vaan järjestelmä hoitaa tämän puolestasi. Näin ollen myös virheiden määrä minimoituu.

Tärkeiden tunnuslukujen seuraaminen vaivattomasti ja selkeästi

Suomen Avustajapalveluille raportointityökalu tuo helpotusta taloushallinnon saralle. Raportointityökalun avulla on saatu raportit pois Excelistä yhteen automatisoituun järjestelmään. Tämä nopeuttaa keskeisten tunnuslukujen seurantaa sekä vähentää hallinnolta vaadittavaa työtä.

Graafiset elementit tuovat myös selkeyttä kehityksen tarkasteluun. Raportteja voi tarkastella helposti mobiililaitteelta esimerkiksi kotisohvalta.

Parasta raportintityökalussa on Tenhovuoren mukaan helppokäyttöisyys, visuaalinen selkeys ja suodatukset kustannuspaikoittain sekä aikaväleittäin.

-Järjestelmä säästää aikaa, sillä voimme suoraan pureutua muutosten ja kehityksen syiden tarkasteluun raporttien luomisen ja laskemisen sijaan, hän tiivistää.

 

Julkaistu 19.9.2019

www.suomenavustajapalvelut.fi