BI-rapportering

Rantalainens BI-rapportering är en modern Business Intelligence-molntjänst som skapats för att underlätta övervakning, rapportering och analys av omvärldsbevakning för organisationer av alla storlekar.

BI-system ger stöd för beslutsfattande med aktuell affärsinformation

Rapporteringssystemet Rantalainen BI (BI = Business Intelligence), som alltid är med användaren och integrerat med verksamhetssystem, stöder organisationens beslutsfattande genom att visualisera tydliga och visuella vyer från en massa data som kombineras från olika datakällor. Systemet kan integreras med Rantalainens programvara för ekonomiförvaltning och frigör därmed tid genom att automatisera hela rapporteringsprocessen.

Rantalainens BI-rapportering har utvecklats för att möta moderna rapporteringsbehov. Affärsdata i kombination med en massa data kan visas med tydliga instrumentpaneler och rapporter som består av olika element: tabeller, grafer, mätvärden och bilder. Tjänsten kräver inte installation av separat programvara.

De största fördelarna med att implementera Rantalainens BI-rapporteringstjänst är:

Förbättring av organisationens beslutskapacitet

Automatisering av rapporteringsprocessen

Tydlig visualisering av omvärldsbevakning

Realtidsdata i rapporter

Mobil användning av tjänsten

Vad är Business Intelligence?

Företagens verksamhet samlar en stor mängd data, vilket också innebär att betydelsen av kunskapsbaserad ledning ökar snabbt. Omvärldsbevakning eller business intelligence är kärnidén att skapa en heltäckande bild av företagets resultat genom att bearbeta och kombinera data som samlats in från olika system. Den kombinerade datamassan används för att skapa definierade realtidsrapporter och instrumentpaneler som är alltid tillgängliga för användaren i BI-rapporteringstjänsten.

Vad är ett BI-system?

Ett Business Intelligence- eller BI-system samlar information som finns i olika system på ett ställe och i ett format som är lätt att använda för företaget. Tack vare BI-systemet kan information bearbetas och analyseras effektivt i företaget och utnyttjas i utvecklingen av verksamheten. BI-systemet möjliggör kunskapsbaserad ledning i företaget.

Ett BI-rapportpaket som alltid följer med dig

Rantalainens BI-rapportering möjliggör djupare och mer exakt analys av organisationens resultat än traditionell statisk rapportering. Med den interaktiva funktionaliteten i BI-rapporten kan ekonomiförvaltningrapporter fördjupas hela vägen till verifikationslistan och ändra spårningspunkter eller tidsperioder som du vill visa baserat på dina intressen.

BI-rapporter kan visas på alla moderna terminaler, och användningen av tjänsten kräver inte installation av separat programvara. För att kunna se rapporterna loggar användaren in på molntjänsten med sina personliga användaruppgifter.

Rapporter

Ekonomi

Systemet kan integreras med Rantalainens programvara för ekonomiförvaltning och frigör därmed tid genom att automatisera hela rapporteringsprocessen.

Det färdiga rapporteringspaketet innehåller följande interaktiva rapporter:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Lönsamhetsrapport
 • Nyckeltalsrapport
 • Intäkts- och utgiftsrapport
 • Finansieringsanalys
 • Kassaflödesberäkningar

Utöver det färdiga rapportpaketet implementerar vi även olika rapporteringslösningar anpassade efter kundens behov. Datahämtning i systemet kan automatiseras från flera olika källor, till exempel från databaser med olika system, webbgränssnitt eller olika filer.

HR

HR-rapportering kan användas för att mäta och analysera hur företagets åtgärder och tillsammans överenskomna mål har påverkat till exempel personalens välbefinnande. Tjänsten fungerar på alla moderna webbläsare och kräver inte installation av separat programvara.

Med hjälp av rapporteringsverktyget kan personalen grupperas till exempel efter avdelning, kostnadsställe, arbetsledare och efter anställningsförhållandets art, lönegrupp eller grupp av tjänstemän.

HR-rapporteringen innehåller följande rapporter:

 • Personal (antal anställda, åldersfördelning och medelålder, personalomsättning och ökning av antalet anställda)
 • Anställningsuppgifter (anställningstid, årsverken och skäl för anställningens upphörande)
 • Arbetstid (total arbetstid och övertidsrapport och procent)
 • Ledighet och frånvaro (frånvaro- och sjukfrånvaroprocent)
 • Löneuppgifter (genomsnittlig månads- och timlön)

Hur drar företaget nytta av HR-rapportering?

 • Förbättrad personalplanering
 • Aktualitet för rapporter och mätvärden
 • Identifiera risker med hjälp av rapporter
 • Tydlig visualisering för att hjälpa till att tolka och presentera information
 • Möjlighet att hämta data från olika system

Snabb driftsättning

Tjänsten kan integreras med följande ekonomiförvaltnings- och lönehanteringssystem som erbjuds av Rantalainen: Visma Fivaldi, Visma Netvisor, Procountor, Lemonsoft, Mepco HRM och MepcoPro. Integrationer med andra system är också möjliga, lämna dina kontaktuppgifter för att få mer information.

Genomförandeprojekt

 1. Utredning av behovet 

Kartläggning av kundens rapporteringsbehov och definiering av datakällorna som ska användas för rapportering.

 1. Integration

Aktivera eller utveckla nödvändiga integrationer med de system som används av rapporterna.

 1. Definitioner

En användargrupp definieras, ett färdigt rapportpaket distribueras och vid behov utvecklas anpassade rapporter.

 1. Användarutbildning

Utbildning ges om användningen av tjänsten i kundens lokaler eller på distans.

 

Läs även om våra automatiserings- och integrationstjänster.

Beställ gratis demouppgifter

Vi erbjuder ett gratis 60-dagars demokonto för Rantalainen BI-rapporteringstjänsten. Med hjälp av demouppgifter kan du bekanta dig med tjänsten och innehållet i olika rapporter. Beställ demouppgiftervia länken nedan.

Beställ demouppgifter

Boka en gratis distanspresentation

Vi erbjuder en kostnadsfri presentation av Rantalainens BI-rapporteringstjänst på distans. Du kan boka tid med Rantalainens BI-expert via länken nedan.

boka en distanspresentation

Kontakta oss

Boka en distanspresentation eller mer information om Rantalainens BI-rapportering genom att kontakta vår expert. Vi svarar gärna på frågor som rör rapporteringstjänsten.

Toni Takala

Kehityspäällikkö

044 753 5706