Renor on allekirjoittanut taloushallinnon palvelusopimuksen Askotalossa toimivan asiakkaansa, tilitoimistopalveluja tarjoavan Rantalaisen kanssa. Kun yhtälöön lisätään Renorin kerran viikossa asiakkailleen järjestämä taukojumppa Askotalossa, johon monet henkilöt Rantalaiselta osallistuvat, niin kyseessä lienee todella plussamerkkinen lopputulos.

Taloushallinnon sopimus Renorin ja Rantalaisen välillä astui voimaan huhtikuun alussa tänä keväänä. Asiakkuusjohtaja Marja Janhunen Rantalaiselta kertoo palvelun käynnistämisen alkumetreistä:

”Kun tarjousneuvottelut alkoivat, teimme kartoituksen siitä, minkä sisältöinen ratkaisu Renorille sopisi. Keskustelimme taloushallinnon tavoitteista sekä vallitsevista prosesseista. Kun olimme selvittäneet taustat ja tavoitteet, laadimme yksityiskohtaisen tehtävä- ja vastuunjakotaulukon aikatauluineen. Tämän jälkeen teimme sopimuksen.”

Mika Hartikka on Renorin talousjohtaja, jolla on selkeät tavoitteet taloushallinnolle. Mika tiivistää nyt rakennetun palvelukokonaisuuden näin:

”Renorin taloushallinnon palvelukokonaisuus Rantalaisen kanssa perustuu monipuoliseen asiakassuhteeseen ja laajaan palvelutarjoamaan. Rantalainen vastaa Renorin kirjanpidon, maksatuksen ja palkkahallinnon hoidosta kokeneiden ja osaavien taloushallinnon ammattilaisten toimesta, sovittujen aikataulujen mukaisesti. Samalla Rantalaisen toimitilojen sijainti Askotalossa Renorin toimitilojen välittömässä läheisyydessä edesauttaa ja tehostaa päivittäisten asioiden hoitoa sekä mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan yhteistyömme jatkossa.”

Askotalossa uudistetuissa tiloissa

Rantalainen on ollut Askotalossa Renorin asiakkaana noin kymmenen vuotta. Kaksi vuotta sitten yrityksen tilat uudistettiin ja niiden toiminnallisuutta monipuolistettiin. Voisi sanoa, että se mitä Renor haki taloushallinnon ratkaisulla, tehtiin Rantalaisen toimistoon remontin muodossa: lisää tehoja, toiminnallisuutta ja laadukasta työskentelytilaa.

”Meillä on entistä enemmän tiloja, joissa voimme tehdä yhdessä töitä asiakkaidemme kanssa. Lisäksi toteutimme käyttöömme ison tilan, jossa voimme kokoontua yhdessä koulutustilaisuuksiin ja miksei vapaamuotoisemminkin. Koulutus on kuitenkin meille tärkeää, koska muutoksia tapahtuu jatkuvasti taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä”, kertoo Marja Janhunen.

Renorin kanssa yhteistyössä tehty tilauudistus on ollut onnistunut. Renorin asiantuntijana hankkeessa toimi Timo Väisänen, joka kokosi remonttiin tiimin suunnittelijoista toteuttajiin.

Lähellä asiakasta vuorovaikutus on helppoa  

Marja Janhunen korostaa tilitoimiston työn yksityiskohtaista tarkkuutta sekä kestävää luottamussuhdetta heidän ja asiakkaan välillä.

”Tilitoimisto on usein asiakkaidemme tärkein sopimuskumppani. Meillä tulee olla kyvykkyyttä ja riittävät resurssit hoitaaksemme asiat sovitulla tavalla. Lisäksi koko toiminta perustuu luottamukseen, sillä työssämme saamme tietoomme yrityksen ydinasioita”, Janhunen kuvailee.

Hän onkin suorastaan ylpeä saadessaan puhua uudesta asiakkaastaan Renorista ja tiimistä, joka asiakkuuden ympärille on Rantalaiselle rakennettu. Lisäksi tarvitaan Renorin taloushallinnon henkilöstön oma panos. Marja Janhunen nostaakin tärkeäksi onnistumisen kulmakiveksi vuorovaikutuksen. Tätä varten Renorin ja Rantalaisen tiimit kokoontuvat säännöllisesti yhteen.

”Toimistomme ovat samassa talossa ja kerroksessa, näin vuorovaikutus on helppoa ja joustavaa arjessa kokousten ulkopuolellakin”, Janhunen sanoo.

Renorin toimistot sijaitsevat eri paikkakunnilla Renorin omissa kohteissa ja näin renorlaiset ovat läsnä asiakkaidensa arjessa. Kyseessä on konsepti, jonka avulla yritys haluaa varmistua asiakastyytyväisyyden hyvästä kehityksestä. Rantalaiselle on niin ikään toimisto kahdessa muussa Renorin kohteessa: Porvoossa keskellä kaupunkia WSOYtalossa ja Forssassa Finlaysonalueella.

Taloushallinnosta taukojumppaan

Rantalainen palvelee Renoria – ja muita asiakkaittaan – laajalla tarjoamalla. Tilaratkaisuja tarjoava Renor haluaa kehittää omaa toimintaansa yhtä kattavasti: asiakkaiden tilojen tulee olla hyvässä kunnossa, minkä lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen kohdistettuja yritys- ja lisäpalveluja.  Näistä esimerkkinä on viikoittainen taukojumppa Askotalossa. Tällöin keskitytään vaikkapa hartia-niskaseudun tai lantioseudun tai liikkuvuuden haasteisiin.

”Rantalainen tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua tiistain taukojumppaan, ja monet ovat ottaneet tavakseen napata tämän hetken hyvinvointinsa edistämiseen. Lisäksi olemme kaikki kovin tyytyväisiä ravintola Werstaan monipuoliseen lounastarjoiluun”, Marja Janhunen kiittelee Renorin ja Rantalaisen yhteistä työympäristöä.

Alkuperäinen kirjoitus julkaistu 24.5.2019 Renorin sivustolla.