Koronaviruksesta ja talouden taantumasta johtuen yhtiöiden kannattaa ennakoida maksuvaikeuksia. Jos niitä on näköpiirissä, on syytä reagoida nopeasti. Vaikka liiketoiminta kulminoituukin kannattavuuteen, on vähintään yhtä tärkeää tehostaa maksuvalmiutta ja ottaa huomioon riittävä vakavaraisuus.

Eri toimenpiteillä voidaan päästä vaikeiden aikojen yli. Kokosimme tähän yhteenvetona keinoja tehostaa toimintaa, ennakoida maksuvaikeuksia ja lisätä pelimerkkejä taantuman ylittämiseen.   

 Verotus ja rahoitus nopeana ensiapuna 

 • Ennakkoverojen poistaminen tai alentaminen 
 • Verojen maksusuunnitelman laatiminen 
 • Omistajan palkan alentaminen (taloudellisen tilanteen salliessa) 
 • Omistajayrittäjän YEL:n pienentäminen tarvittaessa (huomioi, että tämä vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan) 
 • Osingonjaon lykkääminen (henkilöosakkaan 7,5 % ennakkoveron säästäminen) tai osingonjaon asettaminen velaksi 
 • Lisärahoituksen hankinta (pankki, Finnvera, Business Finland) 
 • Lainojen lyhennysvapaiden hyödyntäminen 
 • Arvonlisäverotuksen maksukorkojen helpotusten vaatiminen 
 • Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi  

Käyttöpääoman tehostaminen ja muut keinot  

 • Varaston optimointi ja kiertoaikojen lyhentäminen (varaston pienentäminen, nimikkeiden vähentäminen, valikoiman supistaminen – esimerkiksi alennusmyynnillä heikosti menestyvistä tuotteista eroon) 
 • Tuotannon läpimenoajan tehostaminen, tehokkaampi seuranta, suunnittelu ja järjestelmät.  
 • Myyntisaamisten tehostaminen ja asiakkaiden riskitason selvittäminen (maksuehtojen kiristäminen, tarkempi valvonta ja tehokas perintä) 
 • Ennakkomaksun vaatiminen myyntitilanteessa 
 • Myyntisaamisten myyminen Factoring yhtiölle sekä Factoring rahoitus 
 • Pankkitilin limiitti käyttöön 
 • Ostovelkojen maksuaikojen pidentäminen ja ostolaskurahoitus 
 • Kiinteän omaisuuden realisointi (halli, toimisto) ja muutto vuokralle 
 • Leasing omaisuuden hankinta omaksi ostamisen sijaan 

 

Osallistu Kassanhallinta -webinaariin

 

Myyntiin panostaminen taantumassa 

 • Perusteelliset hinnantarkistukset 
 • Uusien asiakasryhmien etsintä ja kohdemyynti, jossa auttaa asiakkaiden parempi tunteminen 
 • Myyntiprosessien tehostaminen  
 • Tuote- ja palveluvalikoiman kriittinen tarkastelu ja tarvittaessa muutoksien tekeminen 
 • Markkinointiin panostaminen ottamalla käyttöön esimerkiksi uusia kanavia (kuten printtimainonnan tilalle tehokkaampana ja edullisempana vaihtoehtona sosiaalinen media)
 • Tehokkaan laskutusprosessin käyttöönotto 

Kulut minimiin vaikeana aikana 

 • Ostojen hintaneuvottelut 
 • Ostoprosessien tehostaminen 
 • Hankintojen siirtäminen  
 • YTneuvottelujen aloittaminen, henkilöstökulujen tarkastelu, lomautukset ja irtisanomiset (vaikka välitön tarve puuttuisi)
 • Liiketoiminnan muiden kulujen tarkka läpikäynti ja välttämättömien erien karsiminen 

Yritysjärjestelyt 

Vaikeassa taloustilanteessa yrityksen on hyvä miettiä erilaisia yritysjärjestelyjä. Yritysjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi yrityssaneeraus, konsernirakenteen supistaminenlisäsijoittajien hankkiminen yhtiöön, yhtiön laittaminen pöytälaatikkoon, yhtiön vapaaehtoinen lopettaminen, tytäryhtiön konkurssi tai osan yhtiön toiminnoista myyminen. 

Yrityssaneeraus

Yritys voi hakeutua yrityssaneeraukseen, jolloin on mahdollisuus vaatia velkojen maksun keskeyttämistä saneeraushakemuksen jättämisen yhteydessä. Yrityssaneerauksen edellytyksenä on kannattava liiketoiminta. Yrityssaneerauksessa velat leikataan tasoon, jossa yrityksen toiminta voi jatkua.

 

Tule kuuntelemaan webinaarimme yrityssaneerauksista

 

Konkurssi

Konkurssi on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet. Vaihtoehtoina ovat joko yrityksen osan tai sen koko toiminnan lopettaminen sekä hakeminen konkurssiin. 

Ota yhteyttä – keskustellaan, miten toimintaasi voitaisiin tehostaa ja maksuvaikeuksilta välttyä. 

Juho Heikkinen
Veroasiantuntija, KLT, BBA 
010 321 6731
juho.heikkinen@rantalainen.fi

Heikki Luukkonen
Asiantuntijapalvelut johtaja
Lakiekonomi/KTM, KLT
010 3216 708
heikki.luukkonen@rantalainen.fi  

 

Ota yhteyttä