Yrityssaneeraus nousee yleensä mietintään yhtiön ajauduttua maksuvaikeuksiin ilman mahdollisuutta selvitä veloistaYrityssaneerauksessa yrityksen on oltava kuitenkin jatkamiskelpoinen eli kannattava. Saneerauksen aikana yhtiön toimintaa järjestellään uudelleen ja keskitytään toiminnan tervehdyttämiseen.

Saneerauksen tärkeimpänä tavoitteena on yritystoiminnan tervehdyttäminen toimintaa tehostamalla ja muuttamalla sekä velkoja leikkaamalla siten, että velkojat saavat enemmän rahaa kuin konkurssitilanteessa.

Hakemusvaihe ja yrityssaneerauksen edellytysten selvittäminen 

Hakemusvaiheessa talousvaikeuksissa oleva velallinen tekee yrityssaneeraushakemuksen tuomioistuimelle, jotta saneerausmenettely voidaan aloittaa. Edellytyksenä onettä velallinen on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Menettely voidaan aloittaa, jos ainakin kaksi merkittävää velkojaa puoltaa velallisen tekemää hakemusta. Myös velkoja voi tehdä hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimeen. 

Laissa on lueteltu edellytykset saneeraukseen pääsemiselle. Keskeisiä edellytyksiä ovat:  

  • Saneerauksessa yrityksellä on edellytykset tervehtyä ja velallisen tilanne voidaan korjata kestävällä tavalla niin, että se voi jatkaa toimintaansa.  
  • Saneerauksen aikana velallisen pitää pystyä suoriutumaan kaikista uusista veloista. 
  • Taloudellinen edellytys saneeraukselle voidaan todentaa esimerkiksi kassavirtalaskelmalla. Sen avulla selvitetään, että yhtiö voi päästä suunnitelman mukaisiin taloudellisiin tavoitteisiin ja tervehtyä taloudellisesti 

Saneerausohjelma sisältää tavoitteet, tiedot ja määräykset velallisen toiminnan jatkamisesta, muuttamisesta tai lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, velkojen järjestelemisestä ja ylipäätään siitä mitä saneerauksen aikana tullaan tekemään.  

Yleensä saneerausohjelma kestää vuosia ja sen loppumisen jälkeen velallinen vapautuu saneerausveloista muilta osin kuin mitä itse ohjelmassa on pitänyt maksaa. 
 

Saneerausohjelman vahvistaminen tai hylkääminen 

Virallisen päätöksen saneerauksesta ja saneeraukseen hyväksymisestä tekee aina tuomioistuin. Tosiasiallisesti päätös nojautuu velkojien tahtotilaan ja äänestykseen saneerausohjelmasta. Tuomioistuin ei sinällään ota kantaa ohjelman liiketaloudellisiin perusteisiin. 

Tuomioistuin määrää selvittäjän, joka laatii selvitykset velallisen taloudellisesta tilanteestahuolehtii käytännön järjestelyistä velallisen liiketoiminnan tarkastamisesta sekä valvoo velkojien etua. Selvittäjän tehtävänä on laatia saneerausohjelma käräjäoikeuteen vahvistettavaksi.  

Kun selvittäjä on esittänyt saneerausohjelman tuomioistuimelle, se joko vahvistaa tai hylkää hakemuksen. Tätä ennen velkojat ovat voineet tutustua hakemukseen ja ilmaista kantansa siitä äänestämällä. Velkojat ryhmitellään äänestyksessä yleensä eri ryhmiin. Viimekädessä velkojat päättävät saneerausohjelman hyväksymisestä vai hylkäämisetä äänestämällä – vaikka tuomioistuin sen virallisesti vahvistaakin
 

Saneerausohjelman toteuttaminen 

Kun saneerausohjelma on vahvistettu tuomioistuimessa, sen ehtoja ryhdytään noudattamaan. Velkoja leikataan ja tehdään toimenpiteitä sekä noudatetaan ehtoja ohjelman määrittelyn mukaisesti 

Jos saneerauksessa syntyy enemmän tuottoja tai varoja, kuin mitä oli saneerausohjelmassa suunniteltu, velallinen voi joutua maksamaan suunnitelman mukaisesti lisäsuorituksia velkojille. Jos taas saneerausohjelmaa ei sen ehdoilta tai taloudellisesti noudateta, se voi raueta. Saneerauksessa voi raueta myös erikseen velkajärjestely, mikä yleensä tarkoittaa myös saneerauksen päättymistä. 

Olemme apunasi esimerkiksi saneeraukseen liittyvien varojen ja velkojen selvittelyssä sekä kassavirta- ja muiden taloudellisten laskelmien laatimisessa. Rantalainen ei tee varsinaista saneerauksen tuomioistuinselvityksiä ja hakemuksia yrityssaneeraukseen. Olemme kuitenkin asiakkaidemme tukena näissäkin ja ohjaamme tapaukset yhteistyössä toimiville asianajotoimistoillemme. Autammme asiakkaitamme ennakoimaan erilaisia vaihtoehtoja tervehdyttää taloutta – tässä yksi keino voi olla yrityssaneeraus. 
 

Ota yhteyttä! 

Juho Heikkinen
Veroasiantuntija, KLT, BBA
010 321 6731
juho.heikkinen@rantalainen.fi

Heikki Luukkonen
Asiantuntijapalvelut johtaja
Lakiekonomi/KTM, KLT
010 3216 708
heikki.luukkonen@rantalainen.fi

 

Lue lisää poikkeustilanteeseen liittyen

Ota yhteyttä