Miten saada pk-yrityksiin lisää ulkopuolisia hallituksen jäseniä ja tätä kautta edistää näiden toimintaa ja kasvuhakuisuutta?

Yrittäjä on usein yksin suurten ratkaisujen kanssa ja häneltä puuttuu keskustelukumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Harva on lisäksi niin monitaitoinen, ettei tarvitse tähän ulkopuolista apua. Miksi ei mietitä ulkopuolista hallituksen jäsentä?

Rantalainen Lahden toimistolla on asiakkaana noin 1200 yritystä, näistä noin 700 on osakeyhtiöitä. Tästä määrästä arviolta noin 50-100 osakeyhtiöllä on hallitus, jossa on ulkopuolisia jäseniä. Luku on todella pieni. Tillitoimistoksi asiakkaina on keskimääräistä suurempia osakeyhtiöitä, joten yritysten koko ei selitä näitä lukuja.

Samalla edellä mainittu luku kertoo siitä, onko yrityksillä oikeastaan toimivaa hallitusta? Harvassa pk -yrityksessä, jolla ei ole ulkopuolisia hallituksen jäseniä, pidetään hallituksen kokouksia. Useimmiten hallituksen kokouspöytäkirjat laatii kirjanpitäjä ja jos erityisiä syitä ei ole, niitä tehdään vain yksi eli tilinpäätöksen käsittely. Sama menettely koskee myös yhtiökokouksia.

Mahdollisia syitä hallituksen puuttumiseen

Yrityksellä ei ole kasvuhaluja
Aika usein tämä pitää paikkaansa. Toisaalta moni yrittäjä haaveilee eläkepäivistä, joihin liittyy yrityksen myynti tai sukupolvenvaihdos.

Päätöksenteon pysyminen omissa käsissä ja ilman byrokratiaa
Pk -yrityksissä yrittäjät tekevät päätöksiä joka päivä. Tämä on helppoa ja nopeaa eikä hallitustyöskentelyä heidän mielestään tähän tarvita. Lisäksi on pelko siitä, ettei saa enää itse päättää yrityksen asioista. Usein tähän liittyy myös se, ettei haluta paljastaa ulkopuoliselle oman osaamisen puutteita esim. yrityksen talousasioissa.

Ajankäyttö ja hinta
Nämä molemmat voivat olla ainakin osaperusteina.

Suurin este yrityksen hallitustyön aktivoittamiseen saattaa olla tiedon puute. Lähtökohtaisesti pk-yrityksissä ei mielletä osakeyhtiön hallinnon pelisääntöjä, kuten toimitusjohtajan, hallituksen ja yhtiökokousten rooleja. Tähän liittyen ei myöskään ymmärretä, kuinka suuri voimavara olisi saada yritykselle liiketoiminnan sparraaja, oli se sitten hallituksen jäsen, advisory board tai yrityskummi. Yksinomaan jo yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta vaatisi monessa pk-yrityksessä ulkopuolista apua. Ei auta vaikka tilitoimisto kuinka toimittaa hienoja, jaksotettuja ja katteellisia välitilinpäätöksiä yritykselle, jollei niitä osata tulkita eikä verrata suunnitelmiin. Tilitoimisto taloushallinnon kumppanina voi tarvittaessa tarjota päätöksenteon tueksi erilaisia ratkaisumalleja tai suosituksia mm. Rantalaisen talouspäällikköpalveluiden avulla.

Ei myöskään ymmärretä, kuinka tärkeää olisi päästä välillä irti työkiireistä katsomaan yritystä kauempaa ja tulevaisuuteen. Tässä erikseen pidettävät hallituksen kokoukset ja ulkopuolisen jäsenen mukanaolo auttaisivat paljon, eikä oltaisi niin lähellä operatiivista toimintaa.

PK-yrityksen elinkaaressa on usein risteyskohtia, joissa erityisesti olisi syytä pohtia hallitustyön aloittamista. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen kasvaminen, uusille markkinoille meno, yrityskauppa ja sukupolvenvaihdos.

Suunta on kuitenkin kohti parempaa

Suuntaus yhä pienemmissä yrityksissä on selvästi hallitustyöskentelyn käynnistämiseen ja ulkopuolisiin hallituksen jäseniin. Näillä toimenpiteillä vaikutetaan myös positiivisesti yrityksen ulkopuolisiin sidosryhmiin mm. rahoittajiin. Ulkopuolisia hallituksen jäseniä yrityksille löytyy esimerkiksi hallituspartnereilta, joista yritykset saavat aidosti yrityksen kehittämisestä kiinnostuneita ammattitaitoisia hallituksen jäseniä.

Rantalaisen asiantuntijapalveluista yrittäjä saa apua esimerkiksi yrityksen perustamiseen, verotukseen, kansainvälistymiseen tai yritysjärjestelyihin. Tutustu tarkemmin asiantuntijapalveluihimme osoitteessa: https://www.rantalainen.fi/asiantuntijapalvelut/

Juha Sundberg

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Juha Sundbergilla on pitkä tilitoimistokokemus suuren tilitoimiston johtamisesta, pk -yritysten konsultoinnista mm. yritysjärjestelyjen ja sukupolvenvaihdosten hoitamisesta sekä lisäksi toimimisesta HT -tilintarkastajana ja hallituspartnereissa.

Alkuperäinen kirjoitus:
https://hallituspartnerit.fi/pk-yrityksiin-lisaa-hallituksen-jasenia-kokemuksista-kertominen-koulutus-ja-yrityskohtainen-konsultointi/