Verohallinto pohtii parhaillaan arvonlisäveron ilmoittamisen uudistamista ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä arvonlisäverotietojen keräämisessä. Mahdollisia kehityssuuntia ja vaihtoehtoja olisivat siirtyminen transaktiokohtaiseen alv-ilmoittamiseen ja arvonlisäveroilmoituksen tietosisältöjen tarkentaminen. Tarkoituksena on mm. kehittää arvonlisäveroraportointia kohti yleistä EU-maiden suuntausta, sillä yli puolet EU-jäsenvaltioista on jo ottanut käyttöön tai ottamassa käyttöön laajennettua arvonlisäveron ilmoittamista. Useassa EU-maassa on esimerkiksi otettu käyttöön ”SAF-T” (”Standard Audit File for Tax”), joka perustuu OECD:n kehittämään malliin.

Uudistuksella halutaan turvata kansallinen arvonlisäverokertymä, varmistaa tietojen oikeellisuus ja torjua harmaata taloutta. Tavoitteena on hyödyntää arvonlisäveroilmoittamisessa nykyistä enemmän järjestelmien välisiä avoimia rajapintoja, automaatiota ja alustatalouden ratkaisuja. Verohallinnon mukaan tarkempien tapahtumatietojen kerääminen toisi etuja myös asiakkaille, sillä uudistuksen odotetaan mm. nopeuttavan alv-ilmoitusten käsittelyä sekä vähentävän ilmoittajien hallinnollista taakkaa. Lisäksi Verohallinto arvioi asiakkailta pyydettävien lisäselvitysten määrän vähenevän, sillä tiedot olisivat heti valmiina Verohallinnon käytettävissä.

Verohallinto on selvittänyt ja kuullut myös asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä näkemyksiä asiasta, mukaan lukien tilitoimistojen, joiden vastuulla alv-ilmoittaminen usein on. Luonnollisesti sähköisellä taloushallinnolla tulee olemaan merkittävä rooli uudistuksessa ja se on edellytys raportoinnille. Erityisesti uudistus tulee aiheuttamaan muutostarpeita sekä asettamaan uusia vaatimuksia taloushallinnon ohjelmistoille ja aiheuttamaan lisätyötä IT-osastoille.

Yritysten ja tilitoimistojen näkökulmasta uudistukset tulevat todennäköisesti alkuvaiheessa aiheuttamaan lisätyötä raportoinnin muutosten toteuttamisen, testaamisen ja uusien toimintatapojen omaksumisen osalta. Digitalisaatio ja automatisaatio ovat avainasemassa tämänkin prosessin kanssa, ja kaiken kaikkiaan arvioimme, että standardisoitujen toimintamallien käyttöönotto tulee pitkällä tähtäimellä tehostamaan alv-ilmoitusprosessia.

Verohallinnon arvion mukaan muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2022. Uudistukseen kannattaa alkaa valmistautua hyvissä ajoin kaikenkokoisissa yhtiöissä.

Tutustu myös Taloushallintoliiton kirjoittamaan artikkeliin aiheesta.

Mikäli haluatte keskustella yrityksenne arvonlisäveroasioista tai saada varmistusta esimerkiksi arvonlisäverokäsittelyyn ja -tulkintaan liittyvissä kysymyksissä, autamme mielellämme!

Blogikirjoituksen ovat kirjoittaneet Rantalaisen asiantuntija Mikko Heiskanen (010 3216 738 tai mikko.heiskanen@rantalainen.fi) ja Tuija Saarinen.

Haluatko saada tiedon taloushallintoalan uusimmista julkaisuista ja uutisista? Tilaa kuukausittain ilmestyvä Rantalaisen uutiskirje tästä.