Talouspäällikkö-, CFO- ja controller-palvelut

Rantalaisen Talouspäällikkö-, CFO- ja controller-palvelut ovat tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille, joiden tarpeena on laajentaa taloushallinnon tuottamaa informaatiota lakisääteisten raporttien lisäksi.

Palveluiden laajuus on räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukaan ja palvelut sopivat erinomaisesti myös yhtiöille ja yhteisöille, joilla ei ole vakiintunutta tarvetta täysipäiväiselle CFO:lle, Group Controllerille, controllerille tai talouspäällikölle.

Voimme avustaa erimittaisissa Interim CFO -, Interim Controller – ja Interim talouspäällikkö -toimeksiannoissa.

Ulkoistettu asiantuntija sopii osaksi yrityksen talousjohtamista

Ajoittain tulee vastaan muutostilanteita, jolloin tarve nopealle reagoinnille korostuu. Tarve voi syntyä odottamatta esimerkiksi talouden avainhenkilön sairastuessa, eläköityessä, irtisanoutuessa tai yrityksen yritysjärjestelyiden aikana. Näissä tilanteissa kannattaa rekrytoinnin sijaan harkita ulkoistetun CFO:n, controllerin tai talouspäällikön hankkimista.

Yhtiön omat resurssit ovat rajalliset ja muutostilanteissa ulkoistettu CFO, controller tai talouspäällikkö voi toimia tilapäisenä tuuraajana tai pidempiaikaisena voimavarana. Yhtiö voi esimerkiksi suunnitella ottavansa käyttöön uusia järjestelmiä tai viedä läpi raportointihankkeita ja avainhenkilöiden työaikaa halutaan järjestellä uudestaan. Omien henkilöiden keskittyessä projekteihin, voidaan muita talouden tehtäviä ulkoistaa tai toisaalta projektiin voidaan tarvita lisäkäsiä.

Usein ulkopuolisella talouden asiantuntijalla on kokemusta useilta eri toimialoilta ja talouden rooleista. Tätä näkemystä voidaan hyödyntää asiakasyrityksen vaihtelevissa tarpeissa.

Rantalaisen Talouspäällikkö-, CFO- ja controller-palvelut auttavat muun muassa seuraavissa tarpeissa:

 • Budjettien ja ennusteiden laadinta
 • Konserniraportointi
 • Tunnuslukujen tuottaminen
 • Johdon laskelmat ja taloudellisen tiedon analysointi
 • Erilaiset raportointihankkeet ja talousseurannan kehittäminen
 • Investointien suunnittelu ja mallintaminen
 • Sisäisen ja ulkoisen laskennan prosessien kartoitus ja kehittäminen
 • Talouden ohjaus ja neuvonta
 • Kassavirta ja kannattavuuden analysointi
 • Kulujen seuranta
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
 • Kuukausikatkojen varmistaminen

Palvelut tarpeidesi mukaan

Controller
CFO ja talouspäällikkö
Group Controller

Tutustu myös Rantalainen BI-raportointityökaluun, jonka avulla voidaan mitata ja analysoida, kuinka yrityksen toimenpiteet ja tavoitteet ovat toteutuneet.

Lisätietoa Rantalainen BI:stä

Ota yhteyttä!

Sami Kuronen

Palvelupäällikkö, CFO- ja talouspäällikköpalvelut

010 321 6758

Minna Lehtikangas

Palvelupäällikkö, CFO- ja talouspäällikköpalvelut

010 322 2012