Inflaatio on ollut kaikkien huulilla tämän kevään aikana. Monet eivät ole joutuneet miettimään inflaatiota vielä lainkaan elämänsä aikana. Kun normaalitilanteessa inflaatioprosentti on 2 %:n luokkaa ja palkat ovat nousseet suunnilleen yhtä paljon, ei inflaatio ole juuri näkynyt kuluttajien ostovoimassa. Nyt inflaatioprosentti pyörii 5–8 %:n välillä ja kuluttajahintojen nousu on jokaisen nähtävissä sekä ruokakaupassa, polttoainepumpuilla että kodinhoitokustannuksissa. Hintojen nousu on havahduttanut myös monet yritykset miettimään, miten pärjätä nykyisessä tilanteessa. Haastavan tilanteesta tekee erityisesti yrityksille se, että kukaan ei osaa arvioida inflaation kestoa. Muutaman kuukauden korkea inflaatio ei vaikuta moneenkaan yritykseen, mutta jos hintojen nousu jatkuu vuodenkin ajan, on tilanne monelle kriittisempi. Oletko itse miettinyt, miten reagoida hintapaineeseen?

Tällä hetkellä, kun kustannukset nousevat toimialasta riippumatta, on ylipäänsä tärkeintä reagoida asiaan. Parhaillaan on käynnissä myös laajoja palkkaneuvotteluita, joiden oletetaan tuovan yrityksille työehtosopimuksista riippuen aiempia vuosia korkeampia palkankorotusprosentteja. Työntekijäosapuoli vaatii joustoa työnantajilta, jotta kuluttajien ostovoima säilyy edes jotenkuten samalla tasolla kuin aiemmin. Tämä tarkoittaa yrityksille lisääntyneitä kustannuksia, jotka on kyettävä kattamaan.

Oman liiketoiminnan talouden tunteminen avainasemassa

Tärkeintä kulujen noustessa on olla tietoinen omasta kulurakenteestaan. Jos kuukausittaisiin rutiineihisi kuuluu tuloslaskelman ja taseen läpikäynti kirjanpitäjän kanssa, on sinulla varmasti jonkinlainen näkemys siitä, mihin yritykselläsi on varaa. Vielä paremmassa tilanteessa olet, jos yritykselläsi on käytössä sähköisen taloushallinnon järjestelmä, jolloin saatavillasi on ajantasaista dataa joka päivä, eikä vain kerran kuukaudessa, kun kirjanpitäjäsi tiedot sinulle edellisestä kuukaudesta toimittaa.

Inflaation ollessa kovassa vauhdissa, tärkeintä on huolehtia omista toiminnan jatkoedellytyksistä. Jos yritykselläsi on vähän velkaa, tase on vahva ja kassassa on rahaa, on todennäköisempää, että selviät inflaatiotilanteessa muita paremmin. Myös toimialasi saattaa vaikuttaa yrityksen selviämismahdollisuuksiin. Jos toimit alalla, joka tuottaa yleishyödyllisiä palveluita tai peruskulutustavaroita, selviät todennäköisesti paremmin. Etuna on myös, jos toimialalla ei ole kovaa kilpailua, jolloin yritykselläsi on enemmän vaikuttamismahdollisuuksia.

Inflaatio saattaa tuoda myös joskus yrityksellesi kilpailuedun, jos kassasi on vahva ja yritykselläsi ei ole tarvetta lähteä etunenässä korottamaan asiakashintoja. Tämä näkyy erityisesti kuluttajaliiketoiminnoissa, joissa monissa tuotekategorioissa on paljon kilpailua. Jos kilpailijasi nostaa hintoja selvästi ja sinä puolestaan et, on kuluttajan kaupan hyllyllä hintalappuja selatessaan helpompi päätyä edullisempaan tuotteeseen. Ja jos saat asiakkaan vakuuttuneeksi tuotteestasi ja sitoutettua hänet, on markkinaosuutesi noussut ja tilanteen normalisoitua saat hyödyn uudesta volyymista.

Sopimuksilla jatkuvuutta liiketoimintaan

Tärkein kannattavuuteen vaikuttamisen tapa inflaation aikana on sopimukset. Tämä koskee sekä osto- että myyntisopimuksia. Lähtökohta on tietenkin, että asioista on sovittu kirjallisesti ja näin sopimukset sitovat molempia osapuolia ja sopimuksen ehtoihin on helppo aina palata.

Oleellista tällaisessa muutostilanteessa on miettiä, miten usein sopimuksia voidaan päivittää ja minkälaiset hinnankorotuspykälät sopimuksiin on kirjoitettu. Inflaatiotilanteessa korostuu sekä maksuehtojen tärkeys että myös mahdollisuus vaikuttaa omiin myyntihintoihin ja ostokustannuksiin. Myyntihintoja tulisi pystyä korottamaan vähintään yhtä paljon kuin omat ostokustannuksesi inflaation aikana nousevat. Näin yrityksesi nykyinen katetaso pysyy samana ja voit jatkaa yrityksen kehittämistä. Erityisesti hinnankorotusklausuulien merkitys korostuu liiketoiminnassa, jossa tehdään pitkiä, vuosia kestäviä, projekteja ja normaalissakin tilanteessa kustannukset heittelevät projektin toteutusaikana. Inflaation aikana myös investoiminen on mahdollista, vaikka korkotaso yleensä nouseekin. Eli jos asemasi on vahva ja saat rahoitusta investointiasi varten, turvaat myös tätä kautta jatkoedellytyksesi markkinassa tulevaisuudessa.

 

Tutustu Controller- ja talouspäällikköpalveluihimme