Taloushallintoalan kehitys viime vuosina on ollut huimaa eikä loppua sille näy. Mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan taloushallinnon saralle?

1 Älykkäät toiminnallisuudet ja automaation seuraava vaihe

Meistä jokainen on jo tottunut hoitamaan omat raha-asiansa helposti ja reaaliaikaisesti erilaisilla älylaitteilla. Taloushallinnosta tulee yhtä lailla virtaviivaista, tehokasta ja vaivatonta, kun kuluttajamaailman mallit tuodaan yritysmaailman käyttöön älykkäiden teknologioiden avulla. Smart Accounting eli älykäs taloushallinto mahdollistaa kaiken kirjanpitoaineiston digitaalisen käsittelyn ja auditoitavuuden, sekä arjen helppouden.

Taloushallinnon automaation ensimmäisessä vaiheessa useimmiten ohjelmistorobotiikka on vain suorittanut ihmisen puolesta tehtäviä. Seuraavassa vaiheessa automaation avulla taloushallinnon tiedot liikkuvat niin pankkien, verottajan kuin eri transaktiokumppaneiden välillä automaattisesti ja täysin läpinäkyvästi.

2 Talouden reaaliaikaisuus

Reaaliaikatalous tulee – oletko valmis? Suomen valtiollisten elinten, työryhmien ja jopa EU:n tulevat vaatimukset läpinäkyvälle ja seurattavalle taloustiedolle tarkoittaa käytännössä sen digitalisointia ja tiedon yhteensopivaa käyttöä. Kun kaikki taloushallinnon tiedot, toiminnot ja työkalut ovat digitaalisia ja yhteydessä toisiinsa, tulee taloushallinnosta myös ennennäkemättömän tehokasta ja samalla reaaliaikaista. Tiedot tallentuvat juuri sinne, missä transaktio tapahtuu, joten tiedot voidaan ottaa heti osaksi liiketoimintaa. Talouden digitaalisuus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia kehittää reaaliaikaisempaa taloushallintoa sekä liiketoiminnan analytiikkaa ja raportointia.

3 Tietojärjestelmien käytettävyyden uudelleen määrittely

Tietojärjestelmiä kohtaan kohdistuu nykyään yhä enemmän useita erilaisia käytettävyyteen liittyviä vaateita. Yksi tärkeimmistä kohdistuu siihen, että me käyttäjät haluamme kokea järjestelmät helppoina käyttää tai jopa puoleensavetävinä. Samaan aikaan emme voi kuitenkaan unohtaa, että meistä jokainen haluaa käytettävyydeltä sitä, että tieto on oikein, se on juuri silloin saatavilla ja juuri siinä kohdassa järjestelmää mistä me sen haluamme löytää.

Tulevaisuudessa olettama myös käytävyyttä kohtaan onkin se, että järjestelmää ei tarvitse käyttää kuin minimaalisen ajan. Raivaamme jatkuvasti tietä sille, että taloushallinnon järjestelmät palvelevat käyttäjää entistä paremmin, eikä käyttäjän tarvitse tehdä töitä teknologian eteen.

4 Tiedolla johtamisen trendi

Tiedolla johtaminen on tulevaisuudessa yrityksien arkipäivää. Suomalaiset yritykset ovat jo pitkällä teknologian käytössä, mutta tiedon hyödyntämisessä kaukana huipulta. Monet yritykset saisivat valtavasti etua datan hyödyntämisestä liiketoimintansa johtamiseen, erityisesti taloustiedon osalta, sillä se on yrityksen menestyksen ytimessä.

Reaaliaikatalouden myötä tieto onkin kaikkien käytettävissä. Tulevaisuudessa yrittäjä ja yrityksen johto käyttää luotettavia ja reaaliaikaisia dashboard-näkymiä päätöksenteon pohjalla. Niissä ovat esillä niin taloudellinen tilanne, talous- ja henkilöstöennuste sekä muut tunnusluvut – reaaliaikaisesti.

5 Pien- ja mikroyrittäjien täysin sähköinen kirjanpito

Pien- ja mikroyrittäjillä yrityksen käytössä olevat resurssit ovat erityisen rajalliset. Jotta pien- tai mikroyrittäjä voi kohdata asiakkaitansa tavoilla, jotka auttavat häntä menestymään, yrityksen taloushallinon pyörittämisen tulee olla vaivatonta.

Ainoa oikea vastaus siihen on täysin sähköinen, helppo kirjanpito. Kun laskut voidaan lähettää helposti mobiilista, laskujen hyväksyntä voidaan tehdä samalla tavalla, teknologia huolehtii tiedonsiirrosta, raporttien muodostumisesta ja lakisääteisistä velvoitteista, niin yrittäjille jää enemmän aikaa keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Tulevaisuudessa älykäs taloushallinto on jokaisen yrittäjän ja kirjanpidosta vastaavan taskussa muistuttaen automaattisesti ja reaaliaikaisesti käyttäjäänsä siitä, mitä, milloin ja miten kirjanpidollisesti olisi järkevintä tehdä juuri sillä hetkellä – älykkäästi, fiksusti ja arkipäiväisesti.

 

Vieraskynä-kirjoittaja:

Sakari Jorma, CTO, Accountor Group

Sakari Jorma vastaa Accountorilla ohjelmistotuotteiden sekä ohjelmistokehitystyökalujen ja -menetelmien koko konsernin laajuisesta teknologiakehityksestä. Jormalla on vankka kokemus digitalisaatiosta, automaatiosta ja teknologioiden kehityksestä useissa kansainvälisissä ja suomalaisissa yrityksissä.