HILKKA™-toiminnanohjausjärjestelmää kehittävä Fastroi Oy laati vieraskynäkirjoituksen Rantalaisen verkkosivuille herättelemään sotealan yrityksiä toiminnanohjauksen hyötyihin. Tutustu alta Fastroin asiantuntijoiden vinkkeihin, miten sotealan yritys voi omaa toimintaansa kehittää helposti luotettavan ohjelmistokumppanin kanssa.

Toiminnanohjauksella lisää laatua ja aikaa suoraan asiakastyöhön kotiin annettavissa palveluissa

Toiminnanohjauksen avulla voi kehittää asiakaskohtaista, yksilöllistä hoitoa sekä lisätä asiakas- ja potilasturvallisuutta, turvata hoitoa koskevan tiedon välityksen reaaliajassa sekä parantaa hoidon tavoitteellisuutta. Sähköinen kirjaaminen auttaa laadunvarmistuksessa, kehittää hoivayrityksen omaa toimintaa ja tekee hoivatyön näkyväksi.

Fastroin mobiili HILKKA™-järjestelmä tukee hoitotyön sähköistä ja reaaliaikaista rakenteista kirjaamista erityisesti kotihoidossa, kotiin annettavissa palveluissa ja asumispalveluissa. Työn jakelu hoituu helposti ja työt kohdistetaan automaattisesti työntekijän mobiililaitteeseen. Työntekijä pääsee lähtemään seuraavaan määränpäähänsä suoraan asiakkaalta. Työntekijä voi myös kuitata työajan suoraan puhelimestaan. HILKKA™ on myös tutkitusti käyttäjäystävällisin järjestelmä yksityisellä sektorilla ja sosiaalihuollossa.

Laskutuksen automatisointi parantaa hoivayrittäjän kilpailukykyä

HILKKA™-järjestelmän toimivuutta lisäävät sen erilaiset valmiit liitynnät mm. hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, taloushallinto- ja laatujärjestelmien kanssa. Järjestelmä toimii saumattomasti myös mobiilissa – tietojen tarkastelu ja raportointi onnistuu missä vain, milloin vain.

Järjestelmään kirjattujen käyntien tai asiakkaan läsnäolon perusteella HILKKA™-järjestelmä tuottaa laskutusaineiston automaattisesti, mikä vähentää yrittäjän kuluja ja tehostaa yrityksen prosesseja. Laskutuksen automatisointi helpottaa myös tilitoimiston työtä kirjaamisessa, kun laskutusta ei tarvitse tehdä käsin ja virheen mahdollisuudet pienenevät. Yrittäjä saa myös HILKKA™-järjestelmästä suoraan työntekijöiden tuntitoteumat, ja tiedot saa siirrettyä kätevästi palkanlaskentaohjelmistoon mikä helpottaa palkanlaskennan työtä.

Palvelusetelien laskuttaminen on Hilkka-järjestelmässä

HILKKA™-järjestelmässä palvelusetelien laskuttaminen on helppoa. Hoivayrittäjä laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden ja laskutus ottaa huomioon palvelusetelin käytölle asetetut rajoitukset. HILKKA™-ohjelmiston ominaisuuksien avulla yrittäjä voi tarkastella jälkikäteen asiakkaan tietoja palvelusetelin käytöstä: mitä tapahtumia setelillä on maksettu ja milloin sekä paljon seteliä on käytetty.

HILKKA™-järjestelmään tallennettuja palveluseteleitä käytetään asiakkaan erilaisten palveluiden maksamiseen. Palveluseteleitä voidaan käyttää läsnäoloperusteisiin, kiinteähintaisiin ja tapahtumaperusteisiin palveluihin, joita ovat mm. tuettu asumispalvelu, vuokrat ja lounasmaksut.

PSOP-toiminnallisuus Hilkka-järjestelmässä

Järjestelmässä on myös sähköinen PSOP-setelitoiminnallisuus, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman palvelusetelien käytön ja laskuttamisen. Sähköinen palveluseteli myönnetään asiakkaalle PSOP-järjestelmässä. Palveluntuottajalla on mahdollisuus hakea setelien tiedot HILKKA™-järjestelmään rajapinnan avulla, jolloin tiedot saadaan suoraan ohjelmistoon ilman manuaalista kirjaamista. Sähköisiä palveluseteleitä käytetään HILKKA™-järjestelmässä asiakkaan erilaisten tapahtumapohjaisten palveluiden maksamiseen tavallisten palvelusetelien tapaan.

Tapahtumaperusteiset toteutuneet käynnit voidaan tilittää PSOP-toiminnallisuuden avulla reaaliaikaisesti PSOP-rajapinnalla Parastapalvelua.fi-järjestelmään. Asiakkaan omavastuuosuus voidaan laskuttaa asiakkaalta normaalin laskutuksen yhteydessä esim. kerran kuussa. Tietoja ei tarvitse siirtää käsin, jolloin työn tekeminen nopeutuu ja tiedonsiirron varmuus lisääntyy.

Paperityön määrä vähenee sähköisen järjestelmän avulla

Tehokkaalla toiminnanohjauksella ja helppokäyttöisellä asiakastietojärjestelmällä hyödyt eivät ole vain taloudellisesti mitattavissa: aikaa jää siis enemmän varsinaiseen hoitotyöhön ja tehtäväkuorma jakautuu työntekijöiden kesken tasaisemmin. Hermoja raastavan paperityön määrä vähenee, eikä hankalien ja vanhanaikaisten järjestelmien käyttö vaikeuta arkea.

Ratkaisu hyödyttää siten kaikkia, niin työntekijöitä kuin apua tarvitsevia asiakkaitakin. Ihmisiä, joista välitetään – ja jotka välittävät.

***

Lisätietoa Fastroi Oy:stä:

  • Yritys on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja.
  • Fastroin HILKKA™– ja Nappula-järjestelmät tehostavat työtä ja vapauttavat aikaa rutiineista tärkeämpiin tehtäviin.
  • Yritys tekee asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille ja helpottavat niin koti- ja sairaanhoitajien, kuntouttajien kuin lastensuojelunkin hektistä työarkea.
  • Fastroi on palvellut sekä yksityistä että julkista sektoria jo yli viisitoista vuotta.
  • Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Vantaalla ja Skelmersdalessa (UK).
  • Yrityksessä työskentelee yli 60 ohjelmistoalan ammattilaista.
  • Lisätietoa: www.fastroi.fi tai sales@fastroi.fi

Lisätietoa Rantalaisen palveluista sotealan yrityksille:

 

Ota yhteyttä