Britannian ero EU:sta aiheuttaa muutoksia muun muassa rajat ylittävän kaupankäynnin verotukseen ja käytänteisiin. Muutokset tulevat todennäköisesti eniten koskemaan sellaisia Britannian kanssa kauppaa käyviä yrityksiä, jotka ovat aiemmin toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla.

Brexitin lopulliset verovaikutukset riippuvat siitä, tapahtuuko Britannian EU-ero ilman sopimusta vai syntyykö erosta sopimus.  Jos ero EU:sta toteutuu ilman sopimusta, Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Tämän johdosta Britannian ja EU-maiden, kuten Suomen, väliseen kauppaan tullaan soveltamaan EU:n ja ns. kolmansien maiden eli EU:n ulkopuolisten maiden välistä kauppaa koskevia säännöksiä ja muodollisuuksia.

Kaikkien yritysten tulee valmistautua Brexitiin. Ero ilman sopimusta vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin:

  • käytännön muutokset mm. arvonlisäveroraportointiin ja tullikäytäntöihin
  • kustannukset mahdollisesti lisääntyvät tullimaksujen muodossa

Brexitiin valmistautuessa on syytä tarkistaa kauppasopimusten ehdot koskien osapuolten vastuita verojen ja maahantuonnin maksuista sekä tarkistaa sopimusten toimituslausekkeet. Uutta selvitettävää tulee runsaasti erityisesti niille yrityksille, jotka ovat tähän saakka toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla, eivätkä ole aiemmin käyneet kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Erityisesti tällaisessa tilanteessa olevan yrityksen kannattaa valmistautua huolella Brexitiin ja selvittää etukäteen mitä kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää.

1. Brexit ilman siirtymäaikaa

Vaikutukset tavarakauppaan

Mikäli Britannian ero EU:sta toteutuu ilman sopimusta, EU-maiden ja Britannian väliseen tavarakauppaan sovelletaan samoja viennin ja tuonnin säännöksiä kuin kolmansien (EU-ulkopuolisten) maiden väliseen kauppaan ja kaikki Britannian sekä EU-maan välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Tulliselvitys edellyttää usein Tullin myöntämiä lupia, tulli-ilmoittamista ja tunnistautumista.

Yrityksen tuodessa tavaraa Iso-Britanniasta Suomeen, on kyseessä maahantuonti Suomeen. Vastaavasti tavaran vienti Britanniaan on veroton vientimyynti EU:n ulkopuolelle. Ennen eroa myynnit ja hankinnat Britanniasta on käsitelty EU-maiden välisenä verottomana yhteisömyyntinä ja -hankintana.

Vaikutukset palvelukauppaan

Palveluiden myynti Suomen ja Britannian välillä tapahtuu saman periaatteen mukaisesti eron jälkeen EU:n ulkopuolisiin, eli kolmansiin maihin.  Palveluiden myynti verotetaan tuolloin arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaisesti. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty EU:n ulkopuolella, myynnin arvonlisäverokohtelu tulee selvittää siitä maasta, jossa palvelu on myyty.

Muuta huomioitavaa

On hyvä huomata, että edellä mainitut muutokset koskevat myös Britannian kautta kuljetettavia tavaroita, eivätkä ainoastaan ostoja ja myyntejä, joten tarvittaessa kuljetuksia ja logistiikkaa tulee tarkastella laajemminkin.

Jos ero syntyy ilman sopimusta, ei UK-alkuisia VAT-numeroita voi enää käyttää yhteisömyynneissä ja – hankinnoissa. Tämä tulee huomioida taloushallinnon ohjelmistoissa ja varmistaa, että tiedot tulevat oikein arvonlisäveroraportointiin ja -ilmoituksille.

Britannian ostolaskuihin sisältyvästä arvonlisäverosta ei ole enää mahdollista hakea palautuksia ALV-EU-palvelun kautta. Palautukset tulee hakea suoraan Britannian veroviranomaisilta.

Arvonlisäveron eritysjärjestelmän (Mini One Stop Shop, ”MOSS”) käyttäjäksi Suomessa rekisteröitynyt elinkeinoharjoittaja, joka hoitaa tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden kuluttajamyyntien arvonlisäverotuksen ilmoittamisen ja maksuvelvoitteet MOSS-eritysjärjestelmän kautta, ei voi Brexitin jälkeen ilmoittaa näitä myyntejä MOSS-erityisjärjestelmässä. Myynnit tulee eron jälkeen ilmoittaa suoraan Britanniaan. Sama koskee myös korjauksia aiemmille verokausille, joten nyt kannattaa pikaisesti hoitaa mahdolliset korjaukset kuntoon ennen eroa, sillä eron jälkeen korjauksia ei voi enää ilmoittaa Suomen kautta.

2. Sopimus syntyy ja siirtymäaika alkaa – vaikutukset

Tilanteessa, jossa erosta syntyy sopimus ja siirtymäaika alkaa, tulee Britanniasta EU:n ulkopuolinen valtio, mutta tavaroiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU-maiden välillä jatkuu siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikana Britannia on mukana sisämarkkinoilla ja tulliunionissa, ja nykyisiä arvonlisäverotuksen säännöksiä sovelletaan tällöin edelleen kaupankäynnissä Britannian ja EU-maiden välillä.

Rantalaisen asiantuntijat palvelevat yrittäjiä verotukseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Kotimaisen verotuksen lisäksi huolehdimme kansainvälisten yhtiöiden verotuksesta Suomessa.

Lue lisää Rantalaisen veropalveluista

 

Blogikirjoituksen on kirjoittanut veroasiantuntija Tuija Saarinen.

Lue lisää asiantuntijapalveluistamme