Suomen Avustajapalvelut

Palveluseteli luo uutta yritystoimintaa sote-alalle

Palveluseteli antaa pienyrittäjälle mahdollisuuden kilpailla laadulla isojen sote-yritysten kanssa.

Taneli Tenhovuori haluaa näyttää isossa mittakaavassa ja valtakunnallisesti, miten palveluseteli voi parantaa vammaisten avustajapalvelun laatua. Siihen hän pyrkii yhdistämällä omassa yrityksessään työnantajamallin ja palvelusetelimallin parhaat puolet.

− Työnantajamallin hyviä puolia ovat itsemääräämisoikeus ja vapaus valita avustajansa. Palvelusetelimallissa vammaisella ei ole työnantajan juridista vastuuta eikä hänen tarvitse itse rekrytoida avustajaa ja hoitaa sijaisjärjestelyjä, hän sanoo.

Tenhovuoren liikeidea syntyi aiemmasta työkokemuksesta vammaispalveluissa, kun hän pohti, miten jotkin asiat voisi tehdä paremmin ja asiakaslähtöisemmin.

Vajaan vuoden toimittuaan Tenhovuoren perustama Suomen Avustajapalvelut Oy oli palkannut jo yli 130 työntekijää eri puolilla maata. Työntekijämäärä on tarkoitus kasvattaa 300 henkeen vuoden loppuun mennessä.

”Tilitoimistolla pitää olla resursseja pysyä mukana asiakkaan kasvussa.” – Toimitusjohtaja Taneli Tenhovuori

Palvelusetelillä laatua

Tenhovuori sanoo sovittavansa yhteen vammaisten avuntarpeen ja avustajien työhalut. Lähtökohta on se, että jokaisella asiakkaalla on avuntarpeesta riippuen yksi tai useampi nimetty avustaja ja jokaisella avustajalla vain yksi asiakas.

Välissä kuntien byrokratia rajoittaa yrittäjän mahdollisuuksia palvella asiakkaita yksilöllisesti. Tenhovuorta harmittaa myös kärjistynyt keskustelu yksityisistä sote-alan yrityksistä.

Henkilökohtaisen avun markkinoilla palvelusetelien käyttö on yleistymässä ja kuntien kilpailutukset vähenemässä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki ei enää kilpailuta vammaisten avustajapalveluita.

Kilpailutuksessa halvin tarjoaja saa yleensä kunnan avustajapalveluiden järjestämisen useammaksi vuodeksi kerrallaan. Palvelusetelillä vammainen voi hankkia avustajapalveluita haluamaltaan palveluntuottajalta. Työnantajamallissa vammainen palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan.

− Palveluseteli antaa pienyrittäjälle mahdollisuuden tulla markkinoille ja kilpailla siellä laadulla, kun palvelusetelin hinta on sama kaikille, Tenhovuori sanoo.

Suomen Avustajapalvelut

Ohjelmisto-osaaminen vakuuttaa

Tenhovuorella riittää virtaa. Lokakuussa hän valmistui yritystoiminnan ohessa kauppatieteiden maisteriksi Hankenilta pääaineenaan rahoitus. Aiemmin hän työskenteli liikkeenjohdon konsulttina opiskelun ohessa. Stressiä 26-vuotias startup-yrittäjä purkaa opettelemalla soittamaan ukulelea mobiilisovelluksen avulla.

Tilitoimistossa Tenhovuori arvostaa laajaa ohjelmistotarjontaa ja osaamista sekä sitä, että tilitoimistolla on resursseja pysyä mukana asiakkaan kasvussa.

Yrityksen työajanseurantajärjestelmä on integroitu taloushallinnon ohjelmaan Rantalaisella. Myös myyntilaskut syntyvät työajanseurannan pohjalta.

Taloushallinnon kehityskohteista Tenhovuori pitää tärkeimpänä prosessien entistä parempaa automatisointia. Sen jälkeen vuorossa ovat raportoinnin räätälöinti ja automatisointi.

www.suomenavustajapalvelut.fi

(Julkaistu 11.1.2019 TILIPOSTI & Palkka 1/2019 -lehdessä. Kuvassa Suomen Avustajapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tenhovuori.)

Tietoisku

2018

Yritys aloittanut toimintansa

130

Työntekijää

12

Paikkakuntaa