Aloitin joulukuussa Rantalaisen uutena henkilöstöjohtajana, joten liityin joukkoon etätyömoodin ollessa jo kiihkeimmillään käynnissä. Kollegoistani valtaosa tekee tällä hetkellä suurimman osan töistään etänä. Niin teen itsekin.

Rantalaisessa kiehtoi työnkuvani puolesta erityisesti yrityksen strateginen tavoite olla taloushallinnon paras työpaikka, sekä koko toimialan murrosvaihe kohti konsultoivaa, digitaalisten työkalujen tukemaa asiakastyötä. Etätyöhön siirryttiin viime vuoden aikana vauhdilla ja vaikka se on tuonut mukanaan paljon positiivisia asioita, on siinä myös omat haasteensa. Näitä haasteita pyrimme yhdessä ratkomaan, olivat ne sitten työergonomiaan tai etänä tehtävän työn tukemiseen liittyviä asioita.

Henkilöstömme pulssilla

Kysyimme työntekijöidemme etätyökokemuksista vuotuisen henkilöstökyselyn osana viime syksynä. Yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että haluaa myös jatkossa tehdä töitä kotitoimistoiltaan ainakin osan viikosta. Etätyön kirkkaimpina hyötyinä koettiin joustavuus sekä työrauha sitä vaativille tehtäville. Haasteellisimpana asiana nousi esiin etätyössä koettu stressi, johon kasvotusten käytävän vuorovaikutuksen puuttuminen vaikuttaa.

Henkilöstömme pulssilla oleminen muuttuneessa tilanteessa on meille äärimmäisen tärkeää. Keräämme Rantalaisella jatkossakin kvartaaleittain tietoa henkilöstömme kokemuksista, jotta tiedämme, miten voimme olla toistemme tukena. Tiimeissämme onkin jo reagoitu upeasti tunnistettuihin haasteisiin ja kehitetty erilaisia tapoja helpottamaan vuorovaikutusta. Esimerkiksi tiimin yhteisestä chatista saa tarvittaessa apua nopeasti, ja säännölliset etäkahvitauot videon välityksellä ylläpitävät yhteisöllisyyttä.

Työergonomia kuntoon

Etätyön ergonomiseen puoleen on myös kiinnitettävä huomiota. Toimistoillamme on työpisteiden ergonomisuuteen panostettu jo kauan, mutta kun työpäivä suoritetaankin kotioloissa, voi tilanne olla toinen. Tähän halusimme löytää ratkaisun.

Toimistoiltamme on ollut mahdollista jo aikaisemmin noutaa esimerkiksi näyttöjä ja näppäimistöjä omalle etätyöpisteelle, mutta nyt käynnistimme myös etätyökalusteiden lainausohjelman varmistaaksemme ergonomiset työskentelytilat halukkaille. Ensimmäisen puolentoista viikon aikana jopa 160 työntekijäämme tarttui mahdollisuuteen saada työtuoli tai sähköpöytä kotiin kuljetettuna ja valmiiksi koottuna. Lainausohjelman kautta etätyökalustetta ei lasketa työntekijällemme myöskään verotettavana ansiotulona.

Etätyö on tullut jäädäkseen

Rantalaisella lähes kaikilla on mahdollisuus tehdä vähintään osa työajastaan etänä. Kyselymme osoitti, että henkilöstömme haluaa tähän mahdollisuuteen tarttua myös tulevaisuudessa. Parhaimmillaan etätyö tuo arkeen joustavuuden lisäksi vaihtelevuutta ja lisää sitä kautta työn mielekkyyttä.

Näen mahdollisuuden etätyön tekemiseen pelkästään positiivisena asiana, kunhan muistamme pitää kiinni hyväksi havaituista toimintatavoista. Säännölliset tauot, vaihtelevat työasennot ja ulkona jaloittelu viimeistään päivän päätteeksi ovat omat hyväksi koetut neuvoni etätyöpäivän rutiineiksi kaikille.

Verovinkki: Lainaa etätyökalusteet työntekijälle, niin se ei ole verotettavaa tuloa. Jos työntekijä lähtee pois, maksaa hän vain kalusteen käyvän arvon. Lainaus on edullinen ratkaisu molemmille.

Tutustu HR-palveluihimme