Hyvä valmentaja havainnoi aktiivisesti keräten ja analysoiden tietoa niin urheilijasta kuin kilpakumppaneista.  Tiedon pohjalta harjoittelua kehitetään ja valmistaudutaan suoritukseen tai otteluun. Hyvä valmentaja osaa myös sopia valmennettavan kanssa tavoitteet luoden realistisen näkymän, miten tavoitteisiin päästään ja mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii matkan varrella. Matkat ovat eripituisia ja niillä on eri päämäärät ja tavoitteet. Motivaation kannalta tärkeintä kuitenkin on, että tulevaisuus on tiedossa.

Samat periaatteet ovat edellytyksiä myös menestymiselle taloushallinnon alalla. Tietoa saadaan jatkuvasti kasvava määrä ja sen pohjalta on pystyttävä kehittämään uusia lähestymiskulmia, ennakoitava eri skenaarioin mitä voi tapahtua ja miten niihin reagoidaan suunnitelmallisesti. Suunnitelmia ja tulevaisuuden ennakointia tehdään monella tasolla ja monesta näkökulmasta: koko yleishyödyllisen liikuntasektorin, lajiliittojen, seurojen ja yksittäisen työntekijän.

Kultainen sukupolvi

Olen saanut työskennellä suomalaisen liikuntamaailman huipulla taloushallinnon osalta jo 10 vuotta. Rantalaisen liikuntatiimi on huolehtinut valtaosasta lajiliittojen talous- ja palkkahallintoa jo vuodesta 2011 alkaen. Matka on ollut palkitseva. Usein pohditaan, pystymmekö muuttumaan ja toimimaan menestyksekkäästi muuttuvassa maailmassa. Tekijät omassa organisaatiossamme ja liikunnan lajiliitoissa ovat kasvaneet täyttämään oman roolinsa upealla tavalla jatkuvasti kovenevasta vaatimustasosta huolimatta. Hienoa on ollut huomata yhteisöllisyys, toisten kannustaminen ja kehuminen.

Olen usein verrannut koko matkan mukana olleita urheilumaailmasta tuttuun kultaiseen sukupolveen. Olemme tehneet hienon uran ja työtä tärkeissä tehtävissä. Aina tekemisemme ei näy Urheiluruudun koosteissa tai saavutuksiamme juhlita toreilla. Voin kuitenkin ylpeänä todeta, että kädenjälkemme näkyy vielä pitkään suomalaisessa urheilumaailmassa.

Tulevaisuus on tiedossa

Viime vuosina katseemme on kuitenkin kääntynyt kohti liikunnallisen elämäntavan perustuksia. Lukemattomat urheiluseurat eri puolilla Suomea luovat yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus tuntea itsenä arvostetuksi ja hyväksytyksi. Tuhannet työntekijät ja sadoissa tuhansissa laskettavat vapaaehtoiset rakentavat turvallisia ja tasa-arvoisia ympäristöjä harrastaa, kilpailla ja erityisesti nauttia liikunnan sykähdyttävästä voimasta.

 Hyvä taloushallinto on kaiken edellä mainitun taustalla ja yksi tärkeimmistä toiminnan mahdollistajista. Olemme Rantalaisella halunneet omaksua seurojen talous- ja palkkahallinnon osalta valmentajan roolin. Tarjoamme asiantuntemusta, osoitamme suuntaa ja kerromme nykyajan vaatimuksista, mutta annamme seuroille tilaa päättää mitä tavoitellaan ja miten tavoitteet saavutetaan. Haluamme uudistaa seurakentän tapaa ajatella talous- ja palkkahallintoa. Yhteistyö on voimaa myös hallinnollisissa asioissa ja yhteisillä pelisäännöillä voimme saada aikaan merkittäviä muutoksia.

Yhdessä tekeminen

 Matka ei ole kuitenkaan pikavoittoja asiakkaasta toiseen. Olen itse asennoitunut, että seurojen taloushallinnon uudistaminen on koko 2020-luvun mittainen ja välietapit määritellään olympialaisten mukaan. Tämä ajattelutapa toimi lajiliittojen kanssa 2010-luvulla ja yhdessä olemme saaneet hienoja asioita aikaan, vaikka matka on vasta alussa. Luomme yhdessä kulttuuria ja tapaa toimia yhdessä. Matkan aikana olen saanut oppeja, vinkkejä ja erityisesti työn iloa liikunnan taustavaikuttajilta, kiitos Arto Kuusisto, Mika Heinonen, Claes Grapes, Timo Nisula, Anu Boman, Fred Sundwall, Leila Hietala, Kati Leppänen ja monet muut. Toivottavasi myös sinä, arvoisa lukija, olet mukana tällä matkalla asiakkaana, seuratoiminnan vapaaehtoisena, lajiliiton työntekijänä, yhteistyökumppanina tai yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liikunta on kuitenkin pohjimmiltaan yhdessä tekemistä ja jokainen meistä voi yksilönä tuoda siihen oman arvokkaan panoksensa.

 

Lataa Rantalaisen urheiluseurojen talousopas täältä

 

Tutustu urheiluseurojen toimiala-sivuumme