Ensi vuoden alusta voimaan astuva työaikalain muutos sallii entistä joustavamman työnteon. Joustotyöaika ja työaikapankki tulevat mahdollisiksi joka toimialalle. Työaikalakia sovelletaan vastedes myös etätyöhön.

Työnantajien kannattaa huomioida uudistusten vaikutukset työajanseurantaan. Suurin vaikutus on enimmäistyöajalla, jota ei enää mitata ylityökiintiöillä. Kokonaistyöaika saa vastedes olla enintään keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden aikana. Määrä sisältää myös ylityöt.

Liukuvassa työajassa liukumarajat nousevat kolmesta neljään tuntiin päivässä. Liukuvaan työaikaan tulee myös neljän kuukauden seurantajakso aiemman kalenterivuoden sijaan.

Työaikapankeista ei tule pakollisia, mutta niistä säädetään vastedes laissa, kun niistä on aiemmin sovittu työehtosopimuksissa. Pankkiin voi kerryttää lisä- ja ylityötunteja vuodessa enintään 180 tuntia, jotka voi muuttaa vapaiksi.

Sovi kirjallisesti

Palvelupäällikkö Tuula Ainola Rantalaisen palkkapalveluista kehottaa työnantajia tekemään paikalliset sopimukset huolella ja kirjallisesti.

− Esimerkiksi joustotyöajan toteutuminen työpaikoilla perustuu luottamukseen. Sen vuoksi työpaikoilla kannattaa miettiä yhdessä, pystytäänkö siellä toteuttamaan joustotyöaikaa ja miten toteutunutta työaikaa seurataan, hän sanoo.

Joustotyöajan käyttöä ei ole rajoitettu sen suhteen, millä alalla sitä voi tehdä. Vähintään puolet säännöllisestä työajasta pitää olla sellaista, josta työntekijä voi päättää, milloin ja missä sen tekee.

Joustotyöaika soveltuu parhaiten asiantuntijatyöhön. Joustotyöajasta on sovittava kirjallisesti viikkolevosta ja niistä arkipäivistä, joille työntekijä saa siirtää työaikaa. Työajan on tasaannuttava 40 tuntiin neljän kuukauden ajanjaksolla. Työntekijän on toimitettava työnantajalle kuukausittain selvitys, josta käyvät ilmi toteutunut viikkotyöaika ja viikkolepo.

Ainola muistuttaa, että laista poikkeavaa työehtosopimusta saa noudattaa sen voimassaolon päättymiseen tai muutokseen saakka. Voimassa olevat työehtosopimukset päättyvät vuoden 2020 syksyllä tai lopussa.

***

Ilmoittaudu mukaan Rantalaisen koulutukseen “Uusi työaikalaki tutuksi” Tampereelle, Turkuun, Lahteen tai Vantaalle ja tule kuulemaan lisää uuden työaikalain tuomista muutoksista. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.rantalainen.fi/julkaisut/uutiset-tapahtumat/tyoaikalaki/

Lisätietoa palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluistamme löydät täältä:

***

Artikkeli on 5.9.2019 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 2/2019 -lehden kirjoitus. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.

 

Ota yhteyttä