Tämän artikkelin aiheena on yrityksen sukupolvenvaihdos ja sitä koskevat perusasiat. Sukupolvenvaihdos ja sen suunnittelu on hyvä aloittaa karkealla päävaihtoehtojen kartoittamisella.

Sukupolvenvaihdos yrityksessä: Siirto perheen kesken vai myynti ulkopuoliselle?

Ensimmäisiä kysymyksiä on, halutaanko yritys siirtää perheen piirissä, myydä perheen ulkopuoliselle tai mahdollisesti lopettaa. Edellä mainituilla tekijöillä on selkeä vaikutus siirron myöhempään suunnitteluun ja toteutukseen.

Siirto toimivalle johdolle tai henkilöstölle on yksi varteenotettavista vaihtoehdoista. Perhe voi esimerkiksi siirtyä toimimaan aktiivisesti hallituksessa, mutta muilta osin ammattijohto pyörittää ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Myös omistuksen siirto ammattimaiselle pääomasijoittajalle tai vastaavalle saattaa olla relevantti vaihtoehto liiketoiminnan muutoksen ja kasvun hakemiseksi.

Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa: Haluaako luopuja rahaa ja kuinka paljon?

Toinen hyödyllinen asia pohdittavaksi on, halutaanko siirrossa luovuttaa rahaa vai ei, ja jos halutaan, niin kuinka paljon.

  • Jos luopuja ei halua rahaa, yleensä vaihtoehtona voi olla esimerkiksi sukupolvenvaihdoslahjoitus tai ennakkoperintö, joissa hyödynnetään verotuksessa sovellettavaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Tämä on yleensä verotuksellisesti paitsi luopujan kannalta, mutta myös jatkajan näkökulmasta melko edullinen ratkaisu.
  • Mikäli luopuja taas haluaisi rahana vähän tai esimerkiksi hieman yli puolet yhtiön käyvästä arvosta, kyseeseen voisi tulla esimerkiksi ns. lahjanluonteinen kauppa. Osa kokonaisuudesta maksettaisiin siis rahana ja vastaavasti osa katsottaisiin jatkajan saamaksi lahjaksi.
  • Jos luopuja haluaisi enemmän rahaa, esimerkiksi kokonaan yhtiön tai sen liiketoiminnan käypää arvoa vastaavan määrän, puhuttaisiin jo yhtiön tai sen liiketoiminnan kaupasta. Tuolloin perheen sisäinen vaihtoehto voisi olla hankalampi toteuttaa, jos jatkajalla ei ole mahdollista saada rahoitusta koko kauppasumman osalta.

Jos yhtiöön olisi kertynyt ylimääräisiä varoja, yhtenä vaihtoehtona saattaisi olla myös ns. luopujan omien osakkeiden hankkiminen osana kokonaisuutta.

Onko siirtyvä liiketoiminta kannattavaa?

Kolmas huomioitava asia on liiketoiminnan kannattavuus, joka on onnistuneen siirron perusedellytys.

Sekä jatkajan oma halukkuus ja motivaatio että ostajan motiivit korreloivat suoraan liiketoimintaan kannattavuuteen. Yhtiö tai sen liiketoiminta on sitä helpompaa myydä, mitä paremmassa kunnossa se on. Vanhaa ja suvantovaiheessa olevaa yritystoimintaa on vaikea myydä ja myös hinta on sen mukainen. Alati kiihtyvässä yhteiskunnassa yrityksellä ei ole varaa tippua kehityksen pyörästä.

Houkuttelevan ja kannattavan liiketoimintakokonaisuuden rakentaminen saattaakin edellyttää yrityksen tai sen rakenteen muokkausta erilaisilla järjestelyillä esimerkiksi kiinteistöjen irrottamisella muusta liiketoiminnasta.

Henkiset tunteet yrityksen sukupolvenvaihdoksessa

Teknisesti ja esimerkiksi verotuksen näkökulmasta sukupolvenvaihdos on usein toteutettavissa. Sen hoitavat maksua vastaan muun muassa tilitoimistot, tilintarkastajat, yritysvälittäjät ja juristit. Todelliset haasteet liittyvät kuitenkin erilaisiin tunteisiin, jotka heräävät muutostilanteissa. Haasteiksi tulevat lisäksi osaamisen siirto ja siirtyvän liiketoiminnan onnistunut haltuunotto.

Muutokset omistajuudessa, johtajuudessa ja esimerkiksi suhteessa perheeseen herättävät voimakkaita tunteita. Luopuminen ja mahdollisesti pitkänkin elämäntyön jättäminen jatkajalle saattaa herättää hyvinkin erilaisia tunteita. Tunnepuoleen liittyvät ristiriidat ovatkin usein epäonnistuneiden sukupolvenvaihdosten takana.

Osaamisen siirto ja haltuunotto

Yrittäjäriippuvuutta tulisikin vähentää ja avainhenkilöitä sitouttaa jo hyvissä ajoin ennen tulevaa sukupolvenvaihdosta ja siirtoa. Siirto ei voi onnistua, jos pitkäaikainen yrittäjä ei koe pystyvänsä siirtymään sivuun ja antamaan aidosti tilaa nuoremmille. Vastaavasti voidaan todeta, että jos jatkaja lähtee puolittaisella asenteella ja motivaatiolla harjoittajamaan liiketoimintaa, niin helppoa se ei tule olemaan. Liiketoiminnan jatkajan on vaikea pärjätä, jos yrittäjän hiljainen tieto ja osaaminen eivät ole siirtyneet eteenpäin tai jatkajalla ei ylipäätään ole alasta ja yrittämisestä kokemusta sekä osaamista. Muutoksen näkökulmasta onkin tärkeää, että tunteista pystytään puhumaan avoimesti.

Myös huolellinen panostaminen haltuunottovaiheeseen sekä osaamisen siirron aktiivinen toteuttaminen ovat tärkeitä vaiheita ja onnistuessaan niihin käytetty aika maksaa itsensä reilusti takaisin. Siirto on huomattavasti helpompaa, kun luopuja aloittaa liiketoiminnan jatkajan sparraamisen hyvissä ajoin. Toisaalta luopujan pitää antaa jatkajalle myös vastuuta ja valtaa sekä yhtiölle mahdollisuuden mukautua uuteen markkinatilanteeseen.

Joskus ostajalle on eduksi, että se saa oman osaamistaan hyödyntäen tehdä nopeita muutoksia. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että ostajalla on valtuudet siirtää tarvittaessa lyhyelläkin aikavälillä vanhoja myyjiä tai jopa vanhoja avainhenkilöitä sivuun, jolloin muutosten tekeminen on helpompaa ja nopeampaa.

Sukupolven vaihdos ja perheyrityksen neliympyrämalli

Mikäli suunnittelet siirtoa, voit hahmotella kokonaisuutta myös alla olevan omistajanvaihdoksen neliympyrämallin avulla.

Mieti miten siirto vaikuttaa ympyrän eri osa-alueisiin:

  • Miten itse yritys ja sen liiketoiminta pidetään kunnossa ja sopeutetaan siirtoon?
  • Miten ja kenelle omistajuus siirretään?
  • Miten ja kenelle johtajuus siirretään?
  • Miten perhe huomioidaan omistajanvaihdoksessa?

 

**

Lisätietoja antaa asiantuntija-artikkelin kirjoittaja: Rantaisen yritysjärjestelyjen, yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdoksien asiantuntija Heikki Luukkonen (puh. 010 3216 708, heikki.luukkonen@rantalainen.fi)

Me Rantalaisella autamme sinua mielellämme sukupolvenvaihdoksen tai yrityskaupan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Ota yhteyttä

Tutustu asiantuntijapalveluihimme!