Heinäkuun alussa poistunut tulolähdejako yksinkertaistaa yritysten verotusta. Jatkossa osakeyhtiön henkilökohtaisen tulolähteen tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot voidaan vähentää elinkeinotuloista. Samoin eri toiminnoista aiheutuneet tappiot voidaan vähentää joustavasti elinkeinotoiminnan voitosta vähäisiä rajoituksia lukuun ottamatta.

Lakia sovelletaan osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotukseen vuoden 2020 verotuksesta alkaen.

Tilintarkastaja Mikael Hedlund Rantalaiselta, miten yritykset hyötyvät verouudistuksesta?

”Verotuksen ei pitäisi tämän johdosta ainakaan kiristyä. Suurin hyöty pk-sektorille on verotuksen selkiytyminen ja kohtuullistuminen. Yritykset joutuivat aiemmin maksamaan veroa, vaikka kokonaistulos olisi ollut tappiollinen, jos toinen tulolähteistä oli voitollinen.”

Vähentääkö uudistus kiistoja verottajan kanssa?

”Tulkinnanvaraisuus liittynee tulevaisuudessa muuhun omaisuuteen. Se on uusi omaisuuslaji, jonne siirretään kaikki nykyisen tuloverolain alainen omaisuus eli periaatteessa kaikki, mikä ei kuulu elinkeinoverolain eikä maatalouden piiriin.”

Mitä tapahtuu vielä käyttämättömille tulolähteen tappioille?

”Muussa tulolähteessä vahvistetut tappiot voidaan kuitata elinkeinotoiminnan voitoista tappioiden syntymisvuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Henkilökohtaisen tulolähteen vahvistetut ja vielä käyttämättömät tappiot verovuodelta 2010 alkaen tulevat vähennettäväksi ensimmäisen kerran ensi vuonna.”

Mitä tapahtuu vielä vähentämättömille luovutustappioille?

”Se on vaikeampi asia, koska niitä ei voi vähentää suoraan elinkeinotoiminnan voitosta. Lähtökohtaisesti verotuksessa vielä vähentämättä oleva luovutustappio vähennetään muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä voitoista. Jos näitä ei ole, vahvistettuja luovutustappioita voidaan vähentää käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai kiinteistöjen luovutusvoitoista.”

Voiko yrittäjä jotenkin varautua uudistukseen?

”Verohallinto huomioi kaikki vanhat vahvistetut tappiot automaattisesti viran puolesta. Verosuunnittelussa ennakkoverojen laskeminen helpottuu, kun ei tarvitse miettiä kahta eri tulolähdettä. Veroennakoita arvioitaessa pitää kuitenkin huomioida, että tänä vuonna päättyviin tilikausiin sovelletaan vielä vanhoja säännöksiä.”

Kysy lisätietoa Rantalaisen asiantuntijoilta ja tutustu yritysverotuspalveluihimme.

***

Artikkeli on 5.9.2019 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 2/2019 -lehden kirjoitus. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.