Osakepääoman poistuminen alentaa kynnystä perustaa osakeyhtiö toiminimen sijasta

Osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu heinäkuun 2019 alussa uuden lakimuutoksen myötä. Vähimmäispääoman poistamisen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja kannustaa yrittäjyyteen sekä antaa mahdollisuus osakeyhtiön perustamiseen yhä useammalle aloittavalle yrittäjälle. (Lue koko blogi-kirjoitus Vähimmäispääoman poistumisesta). Osakeyhtiön vähimmäispääoman poistumisen myötä kynnys muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi alenee entisestään. Siihen, kannattaako vaihtaa toiminimestä osakeyhtiöksi, vaikuttaa yhtiön toiminta ja verotus. Lähtökohtaisesti toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi vastuullisista syistä, kun liiketoiminta ja riskit alkavat kasvamaan sekä verotuksellisista syistä, kun verotettavan tulon progressio nousee yli 30 % joka vastaa noin 90 000 – 100 000 euron verotettavaa tuloa toiminimellä.

Miten toiminimen ja osakeyhtiön verotus ja vastuut eroavat toisistaan?

Toiminimi eli elinkeinonharjoittajan verotus ja vastuu

  • Toiminimen tilikauden tulos verotetaan suoraan yrittäjältä verovuonna. Vaikka yrittäjä ei nostaisikaan kaikkia varoja itselleen, niin maksettavaksi tulee aina verot koko tilikauden tuloksesta.
  • Toiminimen tulos verotetaan lähtökohtaisesti ansiotulona, osan tuloksesta voi vaatia toiminimen veroilmoituksella verotettavaksi pääomatulona toiminimen nettovarallisuudesta 0%, 10% tai 20% mukaan. On tärkeää huomioida, että toiminimen nettovarallisuuteen ei oteta huomioon pankkivaroja, joten varojen pitäminen pankkitilillä ei kasvata nettovarallisuuden määrää.
  • Toiminimellinen elinkeinonharjoittaja on vastuussa tekemistään sitoumuksistaan koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Osakeyhtiön verotus ja vastuu

  • Osakeyhtiö maksaa 20% suuruisen tuloveron tilikauden veronalaisesta voitosta. Lisäksi osakkaalle verotettavaa tuloa ovat tämän osakeyhtiöstä nostama palkka ja osinko, jolloin on mahdollisuus itse vaikuttaa verotettavan tulon määrään henkilökohtaisessa verotuksessa.
  • Osakkaan nostama palkka verotetaan ansiotulona ja osinko verotetaan pääomatulona tai ansiotulona riippuen osingon määrästä ja yhtiön nettovarallisuudesta.
  • Osakeyhtiöllä kaikki yhtiön varat ja velat lasketaan nettovarallisuuteen. Tällä hetkellä on mahdollisuus nostaa 8% yhtiön nettovarallisuudesta kevyemmin verotettuna osinkona.
  • Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö ja osakkaalla on rajoitettu vastuu, eli tämä vastaa vaan sijoittamallaan osakepääomalla yhtiön vastuista.
  • Lue lisää yritysverotuksen palveluistamme

Toiminimi voidaan muuttaa osakeyhtiöksi verovapaasti tietyin edellytyksin

Yritysmuodon muutos ilmoitetaan aina sekä kaupparekisteriin että verohallintoon ja ilmoitukset ovat maksullisia. Yritysmuodon muutosta tehtäessä on hyvä olla tarkkana päivämäärien kanssa. Esimerkiksi osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muuten perustaminen raukeaa. Yleensä toiminimi lopetetaan samalla kun osakeyhtiö perustetaan. Lopettamisesta on täytettävä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Jotta toimintamuodon muutos osakeyhtiöksi olisi verovapaa, on Tuloverolain 24 § edellytykset täytyttävä:

  • Kaikki varat ja velat on siirryttävä samoissa arvoissa perustettavalle osakeyhtiölle
  • Liikkeen- tai ammatinharjoittajan täytyy itse merkitä kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet

Lisäksi on tärkeää huomioida, että muutoksen yhteydessä myös yrityksen Y-tunnus muuttuu, joten sopimukset on neuvoteltava uudestaan tai siirrettävä uuden Y-tunnuksen alle. Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi katkaisee aina verovuoden. Jos toiminimellä on tehty toimintavaraus, purkautuu se sinä vuonna kun toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi.

Toiminimen lopettaminen

Toiminen lopettaminen on myös vaihtoehto, mikäli toiminimiyrittäjä näin haluaa syystä tai toisesta. Toiminimen lopettaminen tapahtuu lähettämällä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle eli PRH:lle. Ilmoituksen täytön jälkeen tiedot lähtevät samalla myös Verohallinnolle, jonka rekisteristä toiminimi poistetaan.

 

Haluatko saada tiedon taloushallintoalan uusimmista julkaisuista ja uutisista? Tilaa kuukausittain ilmestyvä Rantalaisen uutiskirje tästä.

 

Ota yhteyttä

Tutustu asiantuntijapalveluihimme