Tehokkaat taloushallinnon prosessit parantavat sote-toimijoiden kilpailukykyä. Sote-uudistus avaa uusia markkinoita myös tilitoimistoille, kun johtaminen ja taloushallinto ammattimaistuvat sote-alalla.

−Tilitoimistolla on tärkeä rooli sparraajana, kun sote-alan asiantuntijat siirtyvät julkiselta puolelta palveluntuottajiksi yritysmaailmaan, sanoo asiakkuusjohtaja Jussi Ala-Risku Rantalaiselta.

Sote-alan asiantuntijoiden tietämys taloushallinnosta voi olla heikko, vaikka he tulisivat yksityiseltä puolelta. Yrittäjinä asiantuntijat joutuvat luopumaan suuren organisaation tietojärjestelmistä ja palveluista ja miettimään, miten taloushallinto olisi järkevintä järjestää omassa firmassa.

Vaikka mittakaava on pk-yrityksessä ihan toinen kuin suurissa sote-alan yrityksissä julkisesta puolesta puhumattakaan, joutuvat aloittavat yrittäjät huolehtimaan samoista toimialansa lakisääteisistä erityisvelvoitteista kuin isommatkin yritykset.

− Kilpailutukset, viranomaisraportointi ja lainsäädännön seuraaminen vievät sote-alalla enemmän aikaa kuin monilla muilla toimialoilla keskimäärin, Ala-Risku sanoo.

Hän sanoo, että tilitoimisto voi sparrata sote-alan asiantuntijoita hyvässä hallintotavassa ja toimivan hallinnon järjestämisessä prosesseineen ja tietojärjestelmineen.

Ala-Risku tietää asiakkaiden kokemuksesta, että esimerkiksi kuntien perustamissa yhtiöissä yhteistyö tilitoimiston kanssa koetaan monesti läheisemmäksi, asiakaslähtöisemmäksi ja tiiviimmäksi kuin kunnan in house -yksikön kanssa.

Jatkuvaa kehittämistä

− Hyvin harvalla yrityksellä tai yhteisöllä on mahdollisuus kehittää kaikkia prosessejaan samaan aikaan, huomauttaa Rantalaisen hallituksen ja Taloushallintoliiton puheenjohtaja Antti Rantalainen.

Hänen mielestään tukifunktiot kannattaa jättää ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on paremmat resurssit asiantuntemuksen ylläpitämiseen, ja keskittyä itse palvelutuotteen kehittämiseen.

− Automaation lisääminen vapauttaa resursseja asiantuntijatyöhön. Ohjelmistokehityksestä jälkeen jääminen maksaa sote-toimijalle äkkiä enemmän kuin se arvonlisävero, jonka se pyrkii omalla työllään säästämään, Rantalainen sanoo.

Hän uskoo, että sote-uudistus avaa uusia markkinoita myös tilitoimistoille, kun johtaminen ja taloushallinto ammattimaistuvat sote-alalla.

− Perustettaviin sote-alan yrityksiin tullaan palkkaamaan johtoa yksityiseltä puolelta. Näillä johtajilla on selkä käsitys siitä, miten taloushallinnon prosessit pitää hoitaa ja kuinka tehokkaita niiden pitää olla.

Taloushallintoliitto on yhtenä talousalan suurimmista kouluttajista ennakoinut kehitystä hyväksymällä nykyään jäsenikseen myös julkisen puolen in house -yhtiöitä ja talousyksiköitä.

Kohtuutta kilpailutuksiin

Jussi Ala-Risku uskoo, että isot terveysalan yritykset saavat sote-uudistuksen seurauksena uusia isoja kilpailijoita julkiselta puolelta.

− Alkuun kunnissa pyritään todennäköisesti pärjäämään pienillä yksiköillä, mutta myöhemmin perustetaan suurempia, kunta- ja jopa maakuntarajat ylittäviä sote-alan yhteenliittymiä.

Antti Rantalainen toivoo Suomen Yrittäjien tuoreena varapuheenjohtajana, ettei sote-vääntö tule jättämään kovin isoja kilpailullisia esteitä ja rajoitteita.

− Kilpailutettavat palvelukokonaisuudet pitäisi pystyä pilkkomaan riittävän pieniin osiin, jotta myös pienet paikalliset toimijat pystyvät niitä tarjoamaan, hän sanoo.

Tietoisku 1: sote-alan taloushallinto

Korkea vaatimustaso sote-alalla:

 • Sote-alalla on paljon toimintaa rajoittavia säännöksiä ja lupakäytäntöjä.
 • Asiakkaat tulevat työläiden kilpailutusten kautta.
 • Kilpailutukset, viranomaisraportointi ja lainsäädännön seuraaminen vievät paljon aikaa ja resursseja.
 • Sote-ala on työvoimavaltaista ja sen työehtosopimukset ovat palkanlaskennan näkökulmasta huomattavasti vaativampia kuin useimmilla muilla toimialoilla.

Tietoisku 2: Miten Rantalainen voi auttaa sinua?

Rantalainen kumppanina:

 • Helposti saavutettava tilitoimistokumppani, joka on läsnä siellä, missä asiakaskin.
 • Tuntee ja hallitsee hyvin toimialan erityispiirteet. Rantalaisen asiakkaina on kymmeniä sote-alan yrityksiä ja järjestöjä.
 • Asiakas voi ulkoistaa koko taloushallintonsa tai osan siitä Rantalaiselle.
 • Rantalaisen sote-palvelumalli sisältää asiakkaan prosessikartoituksen ja ohjelmistokonsultoinnin sekä asiakaskohtaisen ja tarkoituksenmukaisen laskentakohteiden ja raportoinnin kehittämisen.
 • Rantalaisella on useita järjestöasiakkaisiin erikoistuneita toimistoja.
 • Rantalaisella on palkkapalveluissa paljon sote-alan työehtosopimusten osaajia, joista on huutava pula.
 • www.rantalainen.fi/toimialaratkaisut/sosiaali-ja-terveysala-sote/

Artikkeli on 11.1.2019 julkaistun TILIPOSTI & Palkka 1/2019 -lehden kirjoitus. Lue koko lehti tästä. Tilaa myös Rantalaisen uutiskirje tästä.

 

Ota yhteyttä