Löneadministration och HR

Expert och partner inom löneadministration och HR

Löneadministrationen är en viktig del i företag av alla storlekar. Kunskap om den aktuella lagstiftningen och nutida system inom resefakturor, lön och HR påverkar inte endast företagets ledning, utan varje anställds vardag. Förutom löneadministration erbjuder vi olika HR-tjänster.

Löneadministration

Löneadministrationen är en av de viktigaste lagstadgade skyldigheter hos företag. Som kund hos Rantalainen får du en personlig och lokal löneräknare samt hela löneadministrationens teams expertis till förfogande. Genom att lägga ut löneadministrationen kan du fokusera på företagets kärnverksamhet.

Rantalainens löneadministration erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Löneräkning, betalning och rapportering
 • Anställningsrådgivning
 • Beräkning av semesterlön
 • Reseräkningar
 • Rapportering till myndigheter
 • Utbildningar om programvaror
Läs mer

HR-tjänster

Ett fungerande och agilt HR-system är en stor konkurrenskraft för företaget. Rantalainens HR-tjänster erbjuder fungerande lösningar.

Våra HR-experter hjälper ditt företag att nå sina mål med hjälp av effektiv personaladministration. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster relaterade till kompetens, företagskultur, strategisk HR och HRM-tjänster. Tjänsterna erbjuds lokalt och skräddarsys alltid enligt företagets behov.

Läs mer

HR-rapportering

Rantalainens HR-rapporteringssystem stöder beslutsfattandet i företaget genom att visualisera olika utsikter, skapade genom att kombinerade från olika informationskällor.

HR-rapportering kan utnyttjas exempelvis inom personalplanering och kunskapsbaserad ledning. Nyckeltal kan dessutom användas i skapandet av en jämställdhetsplan, bokslut, personalplan och handlingsplan för arbetshälsa.

Läs mer

 

Olika HR-tjänster

Tjänster inom expertis och kompetens är bland annat:

 • Kartläggning av kompetens inom företaget och byggande av kompetenskarta
 • Skapa en plan för utvecklingssamtal
 • Planering av individuella utvecklingsplaner
 • Utbildning för ledning och personal

Tjänster inom företagskultur är bland annat:

 • Utveckling av välbefinnande på arbetsplatsen
 • Skapande av en välfärdsplan
 • Planering av rekryteringsprocesser
 • Värderingar och strategi som stöd för välmående
 • Redovisning om arbetssäkerheten
 • Skapande av introduktionsplan för nya anställda

Tjänster inom strategi är bland annat:

 • HR-kartläggning och utformning av nya arbetsmodeller
 • Skapande av mål och strategi inom HR
 • HR due diligence
 • Utveckling inom ledarskap

Tjänster inom HRM är bland annat:

 • Rådgivning vid samarbetsförhandlingar
 • Förberedelse av lagstadgade personalplaner
 • Personalchefstjänster
 • Telefontjänst
 • Startpaket för nya aretsgivare

Kontakta oss och fråga mer!