Transportbransch

Inom transportbranschen betonas kassaflödeshantering och övervakning av lönsamhet när enskilda uppdrag faktureras. Inventariehantering, bränsleförbrukningsövervakning, orderhantering och fakturering samt personalfrågor står i centrum när man tittar på företagets kassaflöde och lönsamhet. Genom realtidsdata och dess analys hjälper Rantalainens experter transportföretag att bygga en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

Ekonomiförvaltning och löneadministration av transportsektorn

Rantalainens experter är insatta i transportbranschens särdrag och kan hjälpa företag i branschen mångsidigt. När det gäller inventariehantering kan våra experter hjälpa våra kunder bland annat med investeringsredovisning och avskrivningsplanering. Vid uppföljning av lönsamheten förlitar vi oss på realtidsrapportering som ger information om bland annat fordonsspecifik och kundspecifik lönsamhet. Informationen kan även utnyttjas för prissättning av tjänster.

Vi behärskar särdragen i kollektivavtal inom transportbranschen. Med hjälp av vår expertis kan vi säkerställa korrektheten i löneutbetalningarna och stärka personalens varaktighet. Sakkunnig arbetsskiftplanering och kollektivavtalsexpertis kan också ge betydande ekonomiska fördelar ur företagets synvinkel. Våra HR-experter kan även vid behov hjälpa till med planering av personalarrangemang och utveckling av löneadministrationsprocesser.

Elektroniska verktyg för skiftplanering och arbetstidsövervakning, orderhantering och fakturering samt ekonomiförvaltning och rapportering säkerställer bearbetning och utnyttjande av realtidsdata. Moderna mobila verktyg för föraren samt mobila lösningar utvecklade för övervakning och rapportering stödjer en smidig och effektiv ledning av företaget.

Rantalainen är en programvaruoberoende aktör.

Vi använder till exempel följande programvarulösningar för transportsektorn:

Varför välja Rantalainens kompletta transportindustrilösning?

Vår helhetslösning för transportföretag bygger på fyra pelare:

1. Processkartläggning

I början av vårt samarbete går vi igenom företagets processer för affärsverksamhet och ekonomiförvaltning. Tillsammans med företagets ledning identifierar våra transportbranschexperter företagets behov och utvecklingsområden. Vi ger rekommendationer och förbättringsförslag för utvecklingen av företagets ekonomiförvaltning.

2. Generera information med hjälp av en systemlösning

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi byggt en systemlösning som tjänar transportbranschen. Vår helhetslösning för transportsektorn inkluderar följande programvaror:

  • Kiho: arbetstidsspårning, inventariehantering, förarens mobila verktyg
  • Kuljetusvelho: hantering av produkter och tjänster, orderhantering i realtid, prissättning, fakturering, förarens mobila verktyg
  • Netvisor: bokföring, löneadministration, ekonomiförvaltningsrapportering
  • Rantalainen BI: kassaflödesberäkning, lönsamhet, budgetering

3. Analysering av data

Läs mer om Rantalainens BI-rapportering.

4. Specialkompetens inom branschen

Våra kunder inom transportsektorn betjänas av ett utsett team av experter som är kunniga inom transportsektorn. I teamet ingår till exempel bokförare, löneräknare och applikationssupportspecialist. Våra experter känner till transportbranschens särdrag, lagstiftning och affärsverksamhet.

Mer information om våra tjänster

Marko Heino

Asiakkuudet

010 324 3301

Tommi Teittinen

Asiakkuudet

050 377 3333