Tilitoimistoala on kehittymässä entisestään, jolloin myös tilitoimistojen ja ohjelmistotalojen yhteistyön tärkeys korostuu tulevaisuudessa. Yksi syy tilitoimiston ja ohjelmistotalon yhteistyön lisääntymiselle on positiivinen paine loppuasiakkaissa. Visma Solutionsin tilitoimistotuotejohtaja Jarkko Iitiän mukaan alamme olla aallon huipulla ja nykyään yritykset ovat tietoisia ja osaavat vaatia parhaita ratkaisuja.

Visman Solutionsin yhteistyö tilitoimistojen kanssa kehittyy jatkuvasti, sillä tilitoimistot eivät ole katoava luonnonavara. Tilitoimisto on ensimmäinen taho, jonka puoleen yritykset kääntyvät hakeakseen parempia ratkaisuja. Iitiä korostaa asiakkaiden odottavan ja vaativan parempaa. Hän ennustaa myös seuraavien vuosien tuovan alalle uusia ratkaisuja ja palveluntarjoajia.

-Raportointi- ja automaatioratkaisujen myötä tulee palveluja, joita tarjotaan kapeammalla skaalalla. Sähköisyyden sijasta pitäisikin puhua automaation kautta tuotetusta reaaliaikaisesta taloustiedosta, kuvailee Iitiä.

Tilitoimiston ja ohjelmistotalon yhteistyön tuloksena on asiakkaalle tuotava reaaliaikaisen taloustiedon arvo, joka ohjaa liiketoimintaa. On hienoa nähdä, että ohjelmisto ja tilitoimisto yhdessä pystyvät viemään tämän oivalluksen eteenpäin.

Yhteistyön avulla helpotusta asiakkaan arkeen

Tilitoimiston ja ohjelmistotalon roolien taustalla on aina hyvä kumppanuus. Iitän mukaan ensin pitää määritellä, mitä kumppanuudella halutaan tuottaa ja mitä ongelmia ratkaista. Yhteistyö on aina tavoitteellista tekemistä, jossa tavoitellaan kannattavuutta ja tehokkuutta sujuvampaan arkeen. Arjen ongelmien ratkaisu liittyy sekä tilitoimiston palvelutuotannon että loppuasiakkaan tekemiseen.

Iitiä kertoo ohjelmistotalon roolin olevan vahvasti teknologialähtöinen ja teknologian käytettävyyden pitääkin olla helppo ymmärtää ja ottaa käyttöön. Ohjelmistotalon vastuulla on olla eturintamassa näkemässä kulman taakse tulevista muutoksista teknologian osalta. Tuotekehityksen näkökulmasta myös tilitoimistoilla ja loppuasiakkailla tulee olla riittävästi aikaa reagoida näihin muutoksiin.

-Teknologian pitää perustua aina johonkin. Me suunnittelemme, kehitämme ja tuotamme ohjelmistoa ja kommunikoimme siitä yhdessä tilitoimiston kanssa. Tehtävänämme on kertoa, miten palvelua kannattaa tuottaa, jotta siitä saa kaiken hyödyn irti tilitoimiston ja loppuasiakkaan kannalta, summaa Iitiä.

Tilitoimistolla on puolestaan vahva asiakastuntemus sekä palvelutuotannon systematiikka siitä, miten ohjelmiston kokonaisarvoa voidaan asiakkaalle tuottaa. Tilitoimistolla on vastuu asiakkaasta ja näkemys, miten tätä voidaan auttaa ohjelmiston lisäksi erilaisilla palveluilla. Tilitoimiston vastuulle kuuluu myös ohjelmiston käytön tukeminen ja kouluttaminen, jotta oman palvelun tuottaminen tuo arvoa.

Reaaliaikainen taloustieto yrityksen tukena

Palvelutuotannossa pyritään mahdollisimman reaaliaikaiseen tietoon. Aiemmin yrityksissä on tehty päätöksiä taaksepäin katsoen epävarman tiedon pohjalta. Tänä päivänä yrityksillä on tarvittava reaaliaikainen tieto ja raporttien avulla pystytään tekemään parempia päätöksiä sekä reagoimaan tilanteisiin.

-Esimerkiksi tilanne, jossa kasvuyhtiöllä on pääomarahoituksen tarve. Reaaliaikaisen raportoinnin avulla ei tule yllätyksiä, yritys näkee pidemmälle tulevaisuuteen, jolloin myös rahoituksen saaminen on helpompaa, kun tarvittava tieto on valmiina. Budjettia ja kassavirtaa pystytään seuraamaan päivätasolla sekä tulevat menot ovat ennakoitavissa. Yrittäjä saa tarvittavan tiedon yrityksen eteenpäinviemiseen silloin, kun tieto tarvitaan, tiivistää Iitiä.

Iitän kokemukset asiakkaiden auttamiseen perustuvat siihen, kun yhdessä onnistutaan ratkaisemaan asiakkaan liiketoimintaan tai arkeen liittyvä ongelma. Useimmat onnistumiset tulevat siitä, kun tilitoimisto on onnistunut säästämään asiakkaan laskutuksesta tietyn prosentuaalisen osuuden aikaa. Tämä säästetty aika sujuvoittaa arkea sekä lisää tuottavaa työtä. Miten paljon tuottavaa työtä säästetyllä ajalla saadaan aikaiseksi? Visma on tehnyt tutkimuksen Netvisoria käyttävien yritysten tuottavuuden parantamisesta. Pääset lukemaan kirjoituksen täältä.

Rohkeus kantaa hedelmää

 Useat yritykset pähkäilevät siirtymistä uusiin taloushallinnon järjestelmiin. Yleensä epäröinti tulee tunteesta, että jokin on aiemmin mennyt pieleen. Iitiä kuitenkin muistuttaa, että nykyään yrityksen kynnystä on madallettu ja tämän tukena ovat sekä tilitoimisto että ohjelmistotalo. Yhdessä varmistetaan, että kaikki on suunniteltu hyvin alusta lähtien ja toiminta on tehokasta. Asiakkaan pelkoa muutoksessa pystytään siis keventämään tällä yhteismallilla.

-Jokaisella yrittäjällä on takaraivossa ajatus, että jotain pitäisi tehdä tai johonkin en ole tyytyväinen. Kannattaa rohkeasti lähteä ottamaan selvää, mitkä ne ongelmakohdat on, sanoo Iitiä.

Hänen mukaansa yrityksen kannattaa toimia, vaikka monella on ajatus, että hyvin on ennenkin pärjätty vanhalla mallilla. Kehitys tulee olemaan lähivuosina huimaa ja palvelutuottamisen ja teknologian kannalta tilitoimistoissa tapahtuu enemmän, kuin viimeisien kymmenien vuosien aikana yhteensä. Tekoäly, robotiikka ja uusi ohjelmistokirjo tuovat muutoksia alalla. Taloushallinnon kehittäminen ei helpotu tulevaisuudessa, kun takamatka pitenee jatkuvasti. Siksi jos vähänkin asiaa pohtii nyt, kannattaa toimia.

**

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogikirjoitukseen on haastateltu Visma Solutionin tilitoimistotuotejohtaja Jarkko Iitiää (044 357 0172, jarkko.iitia@visma.com)

Tutustu ohjelmistokampanjaamme