Hallituksessa kaavaillaan muutosta henkilöstöantien verokohteluun

Hallituksen talousarvioesityksen yhteydessä julkistetun investointien edistämissuunnitelman mukaan listaamattomien yritysten henkilöstöantien verokohtelu muuttuisi 1.7.2020 alkaen.

Uudistuksen tarkoituksena on vastata startup-yritysten haasteeseen houkutella ja sitouttaa osaavia avainhenkilöitä työskentelemään yrityksessä. Toiminnan ensimmäisinä vuosina yritykset eivät välttämättä pysty kilpailemaan työvoimasta palkalla tai muilla tavanomaisilla työsuhteeseen liittyvillä eduilla ja kannustimilla. Tällöin yritykset käyttävät osakeomistusta keinona, joilla osaavaa henkilöstöä houkutellaan työskentelemään yrityksessä.

Voimassa olevan henkilöstöantia koskevan säännöksen (Tuloverolain 66.1 §) mukaan: ”Ansiotuloa on etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan. Etu on veronalaista siltä osin kuin osakkeen tai osuuden hinnasta saatu alennus on enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen tai osuuden käyvästä hinnasta. Jos etu ei ole henkilöstön enemmistön käytettävissä, saatu alennus on koko määrältään veronalaista tuloa.”

Säännöksen mukaan veronalaista etua ei siis synny, mikäli työntekijän saama alennus on vähemmän kuin 10 prosenttia osakkeen käyvästä arvosta. Listaamattoman yhtiön käyvän arvon määrittäminen on kuitenkin varsin haastava ja kustannuksia aiheuttava tehtävä.

Ehdotuksen mukaan veronalaisen edun syntyminen kytkettäisiin osakkeen matemaattiseen arvoon, jonka veroviranomainen esittää jo nykyisellään yritysten verotuspäätöksillä. Esitetty muutos sekä helpottaisi verokohtelun ennakoimista, sekä mahdollisesti tarjoaisi suuremman veroedun henkilöstölle. Osakkeen matemaattinen arvo pohjautuu yrityksen nettovarallisuuteen ja on usein varsin maltillinen verrattuna yhtiön käypään arvoon, erityisesti aloilla, joilla toimiminen ei edellytä merkittäviä investointeja.

Asiantuntijamme avustavat erilaisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta yrityksenne saa käyttöönsä parhaat mahdolliset työkalut henkilöstön ja johdon palkitsemiseen.

Rantalaisen veropalvelut

Blogikirjoituksen on kirjoittanut veroasiantuntija Hannu Heinonsalmi.

Lue lisää asiantuntijapalveluistamme