Rantalaisella yritysten asiakasrajapinnassa toimiessani olen saanut olla aitiopaikalla seuraamassa projektiliiketoimintaa harjoittavien yritysten menestystarinoita sekä toiminnassa kohdattuja haasteita. Projektiliiketoiminta ja projektinhallinta sisältävät paljon erinäisiä huomioon otettavia toimintoja, mutta suunnitellusti ja järjestelmällisesti toteutettuna ne tuovat yritykselle mahdollisuuden liiketoiminnan tarkempaan tarkasteluun ja ennakointiin.

 

Projektiliiketoiminta on ainutkertainen kokonaisuus

Projektiliiketoiminnan monipuolisuutta kuvastaa hyvin projektista yleisesti käytetty määritelmä ”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus.”

Ainutkertainen kokonaisuus summaa sen, että edellistä projektia ei voida kopioida ja toistaa uudestaan sellaisenaan. Opittuja asioita voi ja pitääkin hyödyntää aikaisemmista projekteista, mutta kokonaisuutena projektia ei voi täysin toistaa samanlaisena. Uusi projekti lähtee aina alusta liikkeelle ja loppuu projektin päättämiseen, mutta näiden pisteiden välillä se ei toista itseään.

Projektiliiketoiminta eroaa toimintamalliltaan esimerkiksi taloushallinnon kuukausikirjanpidon tai tilinpäätöksen rakenteeseen, jossa formaatti on edelliseen kuukauteen tai vuoteen nähden samanlaisia. Johtamisen kannalta kyseessä on siis täysin erilaiset prosessit.

 

Projektiliiketoiminnan talouden seuranta

Jotta talouden seuranta projektiliiketoiminnassa on mahdollista, tulee projektien seurannan olla ajanmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä. Järjestelmään viedään reaaliajassa kaikki yksittäisen projektin talouteen vaikuttavat asiat: raha, työvoima, koneet ja laitteet, raaka-aineet, materiaalit, energia ja tilat. Kun järjestelmässä on ajantasainen tieto projektitalouteen vaikuttavista tekijöistä, päästään seuraamaan miltä projektin talous näyttää tällä hetkellä. Reaaliaikaisella tiedolla mahdollistetaan näkymä sille, miltä projektin lopputulema tulee näyttämään. Yksittäisen projektin ja muiden käynnissä olevien projektien talouden seurannan kautta pääsemme ennustamaan koko yrityksen taloudellista tilaa sekä liiketoiminnan kannattavuutta. Työnjako prosessissa määrittyy niin, että projektiliiketoimintayritys vastaa omasta projektitaloudestaan ja me Rantalaisella kumppanina hoidamme yrityksen talouden luvut, yhteistyössä ja suunnitelmallisesti.

 

Menestyviä projektitaloja yhdistävät tekijät

Menestyvien projektitalojen yhdistävä tekijä löytyy johtamiskulttuurista ja siitä, kuinka suunnitelmallisesti yritystä viedään eteenpäin. Katseen tulee olla suunnattuna tulevaisuuteen taustapeilin sijaan. Eilisen opit otetaan mukaan, mutta ajatukset on viritetty kuin ralliauton kartturilla, joka miettii jo mitä tapahtuu kolmannen mutkan takana. Hyvän johtamiskulttuurin lisäksi menestymiseen tarvitaan ajanmukaiset välineet projektien seurantaan ja ennustamiseen sekä organisaation sitoutumisen yhdessä tekemiseen. Menestyksen kannalta tärkeässä roolissa toimii tietysti myös projektitaloutta ymmärtävä taloushallinnon kumppani.

 

Marko Wahlstén,
Asiakkuusjohtaja