Työelämä on saanut yhtäkkiä uuden suunnan, kun fyysiset palaverit ovat kadonneet kalentereistamme. Miten olemme yhdessä onnistuneet reagoimaan tilanteeseen? Osana tulevaisuuden suunnittelua olimmekin Rantalaisella jo käyneet laajasti läpi etätyöhön siirtymistä. Siksi saimme nopeasti etätyöarjen rullaamaan.

 

Nyt kun olemme tarkastelleet tilannetta kuluneen kuuden kuukauden ajalta, huomasimme, että meillä on tällä hetkellä teihin aiempaa enemmän sovittuja kohtaamisia ja palavereja. Vaikka etäpalaverit eivät missään nimessä korvaa kaikilta osin perinteisiä kasvokkain tapahtuvia tapaamisia, uskomme kuitenkin, että ne voivat tuoda myös monia etuja taloushallinnon yhteistyöhön.

Hyvän asiakaskokemuksen ylläpitäminen vaatii nopeaa reagointia uuteen tilanteeseen sekä entistä tiiviimpää yhteispeliä jokaisen asiakkaan kanssa. Asiakassuhdettamme ajatellen on keskeistä, että pystymme tarjoamaan juuri teidän toivomanne palvelukanavan. Läsnäolo on oltava saavutettavissa – tilanteesta riippumatta.

Rantalaisen tavoitteena on olla paras kumppani asiakkailleen. Monen asiakkaan kohdalla tässä onkin jo onnistuttu, siitä kertovat hyvät asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset – mutta tekemistäkin vielä on. Ponnistamme vuoteen 2021 tuomalla uuden mallin asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Ennen kaikkea haluamme lisätä yhteistyön suunnitelmallisuutta sekä tapaamisten laatua. Molemmin puolinen hyöty on keskiössä.

 

Ei unohdeta ongelmia sähköpostiin

Tutkimuksen tuloksista voi ylpeänä todeta, että Rantalaista pidetään luotettavana ja asiantuntevana kumppanina. Nopeus ja sujuvuus ovat kohdallaan. Se on meille tärkeää, sillä tehtävämme on tarjota asiakkaalle laadukas arki. Tämä ei kuitenkaan meille riitä – haluamme, että olemme paras paikallinen kumppani parhaalla asiakaskokemuksella.

Eniten pyyhkeitä saimme tutkimuksessa ongelmatilanteiden hoidosta. Pyydän anteeksi niiltä, joiden kanssa ongelmatilanteiden ratkaisu ei ole sujunut niin hyvin kuin olisi pitänyt. Tulemme kiinnittämään tähän jatkossa entistä enemmän huomiota. Mielestäni tärkeää on henkilökohtainen viestintä: toivon, että emme koskaan jätä ongelmaa pyörimään sähköposteihin, vaan nostetaan luuri tai pidetään etäpalaveri. Ratkaistaan ongelmat aidosti yhdessä.

 

Yhä parempaan yhteistyöhön

Me Rantalaisella puhumme läsnäolosta, jolla tarkoitamme, että olemme asiakkaidemme arjen tukena: olemme tavoitettavissa, mutta myös itse aktiivisia teihin päin.

Jotta te voitte olla tyytyväisiä työhömme, meidän täytyy oppia tuntemaan liiketoimintanne mahdollisimman hyvin. Vain näin päästään tuloksiin, joista jokainen voi olla ylpeä. Kannustamme siis myös sinua, asiakkaamme, ottamaan Rantalaisen asiantuntijan mukaan liiketoimintasi kehittämiseen ja pitämään yllä aktiivisesti vuoropuhelua. Muistathan, että kuukausisopimusasiakkaillemme kirjanpidon neuvonta tai tilinpäätöspalaverit eivät tuota ylimääräisiä kuluja. Otathan siis rohkeasti yhteyttä.

Nyt poikkeuksellisen tilanteen vallitessa tapaamme harkiten kasvotusten, mutta etäpalaverit sujuvat jo vankalla rutiinilla. Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää parempaa asiakaskokemusta. Uskon, että paras asiakaskokemus saadaan aikaan yhteistyöllä kanssanne. Kannustan teitä aktiivisuuteen: kysykää kysymyksiä ja näkemyksiä asiantuntijoiltamme. Haastakaa, kuinka liiketoimintanne saadaan kasvuun. Olemme yhteisellä matkalla, jossa on yhteinen tavoite.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme tähän saakka tehdystä yhteistyöstä. Pidetään yhteyttä.

 

Jukka Laamanen,
Johtaja, asiakkuudet ja markkinointi