Olen useasti törmännyt yrityksiin ja yrityksien johtajiin, joille yrityksen talouden johtaminen tapahtuu näppituntumalla eikä varsinaista raportointia ole. Yrityksen vakavaraisuus, kassatilanne ja kannattavuus ovat perustuneet vahvaan toimialan tuntemukseen ja vankkaan kokemukseen.  

Yrityksen johdon siirtyessä ansaituille eläkepäiville ja uusien henkilöiden astuessa johtotehtäviin huomataan, että liiketoiminnan lukujen johtaminen ja raportointi on vanhanaikaista tai sitä ei ole lainkaan. Ei ole ennenkuulumatonta, että 25 miljoonan liikevaihdolla toimivaa yritystä johdetaan ainoastaan Excelillä.  

Kun taloushallinnon ja toiminnanohjauksen prosessit ja raportointi laitetaan kuntoon, saavutetaan kuitenkin huomattavia hyötyjä. 

 

Tavoitteilla merkittävä rooli prosessien ja raportoinnin kehittämisessä

 Nykyohjelmistot mahdollistavat monipuolisen seurannan ja raportoinnin, ja yhä useampi yritysjohtaja on halukas kehittämään yrityksensä talous- tai toiminnanohjausta.  

Projektin alkuvaiheessa onkin erityisen tärkeää panostaa tavoitetilan määrittelyyn; mitä asioita on tarkoitus seurata ja mitata, ja miten. Tämä tavoitetilan määrittely antaa raamit, jonka pohjalta rakennetaan kustannuspaikka-, seurantakohde- ja/tai projektiseuranta.  

Aina projektin alkaessa ei ole täysin selvää se, mitä raportoinnilta oikeastaan halutaan. Silloin on erityisen tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa lähteä yhdessä kehittämään taloushallinnon ja toiminnanohjauksen prosesseja ja raportointia. 

 

Datan avulla reagointikykyä ja ennustavaa raportointia

Toimivan raportoinnin on tarkoitus tuottaa oikeanlaista ja oikea-aikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Raportoinnin osalta on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi BI-raportointia, johon voidaan rakentaa juuri kyseiselle yritykselle sopivat mittaristot ja tunnusluvut.  

Koska nykyisin taloushallinnon ohjelmistoista on saatavissa paljon dataa, kyse onkin enemmän siitä, että miten osaamme hyödyntää sen tiedon, joka on käytettävissämme. Aiemmasta taaksepäin katsovasta raportoinnista on datan avulla mahdollista siirtyä ennustavaan raportointiin. Tämä mahdollistaa kyvyn yhä nopeampaan päätöksentekoon ja reagointiin muuttuvassa maailmassa.  

 

Talouden johtaminen nykyaikaan – tärkeimmät hyödyt:

  • Mahdollistaa monipuolisen seurannan ja raportoinnin 
  • Tarjoaa oikeat tiedot, oikeaan aikaan 
  • Mahdollistaa datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen 
  • Auttaa siirtymään taaksepäin katsovasta raportoinnista ennustavaan raportointiin