Myyntikate, käyttökate, liiketulos, pääoman tuotto, quick ratiocurrent ratio, ROI,  yrityksen talouden tunnuslukuja vai hepreaa? Talouden tunnuslukujen lista on suhteellisen pitkä, mutta oikein valituilla ja tulkituilla tunnusluvuilla saadaan tukea yritysten johtamiseen ja päätöksentekoon. 

Yksi erittäin oleellinen osa-alue yrityksille on talouden tunnuslukujen aktiivinen seuranta ja analysointi. Yrityksen koosta ja toimialasta riippuen jotkut luvuista ovat tärkeämpiä kuin toiset. Mikäli ei ymmärrä, mitä tunnuslukuja tulisi seurata tai mitä ne kertovat yrityksen taloudesta – on taloustiedon hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä lähes mahdotonta. Tällöin myös kirjanpidon tuottamat raportit saattavat tuntua vaikeasti tulkittavilta, eikä niistä saada konkreettista hyötyä yrityksen toimintaan.  

Tärkeimpiä yrityksen tunnuslukuja toimintaedellytysten mittaamisessa ovat yrityksen maksuvalmius, kannattavuus, vakavaraisuus sekä toiminnan laajuus ja tehokkuus.  

Katso video tunnuslukujen analysoinnista:

Yrityksen maksuvalmius 

Yrityksen maksuvalmius takaa toiminnan jatkumisen ilman ongelmia. Yrityksen maksuvalmius on kunnossa, silloin kun se pystyy selviytymään juoksevista menoistaan, esimerkiksi veroista, palkoista ja ostoista. Huono maksuvalmius voi puolestaan johtaa toistuviin maksuviiveisiin ja sitä kautta maksuhäiriöihin. 

Kannattavuuden tunnusluvut

Monien mielestä yrityksen kannattavuus on yrityksen tärkein toimintaedellytys. Liiketoiminta on kannattavaa silloin, kun sen tulot ovat suuremmat kuin menot. Tuoreelle yritykselle kannattavuus on kuitenkin pidemmän aikavälin tavoite. Yritystoiminnan aloittamiselle ja kasvattamiselle on tyypillistä, että menoja syntyy jo ennen kuin tuloja alkaa kertyä. Yksi haaste kohti yrityksen kannattavuutta onkin kassavirta, esimerkiksi pitkät myyntilaskujen maksuajat yhdistettynä nopeasti erääntyviin ostolaskuihin tai vaikkapa investoinnit, jotka tekevät aukon kannattavankin yrityksen kassaan. Lue myös artikkelimme kassavirtaennusteesta.

Vakavaraisuus 

Yrityksen vakavaraisuus on hyvällä pohjalla silloin, kun se selviää myös taloudellisesti heikoimpina aikoina. Yritys on sitä vakavaraisempi, mitä suurempi oman pääoman suhde on vieraaseen pääomaan. Käytännössä vakavaraisuuden tunnusluvut tarkoittavat muun muassa yrityksen tappionsietokykyä, sekä sen mahdollisuuksia kasvattaa pitkäaikaista vierasta pääomaa. 

Toiminnan laajuus ja tehokkuus 

Toiminnan laajuutta voidaan kuvata useilla tunnusluvuilla kuten liikevaihto, taseen loppusumma, bruttotulos ja henkilöstömäärä. Tehokkuuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen resurssien hyödyntämistä. Näillä tunnusluvuilla seurataan yrityksen kehitystä ja kokoa sekä voidaan tehdä vertailua muihin yrityksiin. 

Mitä Rantalaisen tunnuslukujen analysointi-palveluna tarkoittaa? Rantalaisen asiantuntija käy kanssasi tunnuslukuihin vaikuttavia kysymyksiä sekä talouden parantamiseen sopivia keinoja. Yhteisen pohdinnan tuloksena saat asiantuntijaltamme kirjalliset suositukset talouden parantamiseksi. Yhteistyökumppaneittemme kautta voimme myös suositella erilaisia rahoituspalveluita.  

Lue myös artikkelimme: Tilinpäätöksen tulkinta: näillä vinkeillä analysoit tulosta ja tasetta, jossa Juho Heikkinen on avannut tarkemmin talouden tunnuslukuja ja mittareita.  

Lataa oppaamme yrityksen talouden tunnuslukuihin

 

Ota yhteyttä