Kassavirtaennuste on yrityksen johtamisen keskeinen työkalu ja siitä on hyötyä niin pienille kuin suuremmille yrityksille. Kun kassavirta on positiivinen, yrityksen liiketoiminta tuottaa enemmän, kuin mitä yrityksen pyörittämiseen menee rahaa. 

Riittävätkö rahat nyt ja tulevaisuudessa yrityksen toiminnan pyörittämiseen ja tuleviin investointeihinKassavirta auttaa ennustamaan rahavarojen riittävyyttä tulevaisuudessa, jolloin mahdollisiin haasteisiin voidaan tarttua ennakoivastiKun mahdolliset haasteet havaitaan riittävän aikaisessa vaiheessa, liiketoiminnan ansaintalogiikkaa ja kannattavuutta voidaan suunnitelmallisesti parantaa, jolloin kassavirta saadaan kääntymään jälleen positiiviseksi ennen kriisiytymistä. Pankkitili, rahoittajat ja omistajat kiittävät. 

Katso video kassavirtaennusteesta :

Kassavirtaennusteen laatimiseksi on aluksi tärkeä muodostaa kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnasta: mistä yrityksen liiketoiminnan tuotot koostuvat, millaisia tuotteita ja palveluita yritys tuottaa ja miltä rahavirrat näyttävätKokonaiskuvan hahmottamiseksi on myös hyvä tarkastella yrityksen tuloskehitystä ja pohtia, mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet. Kassavirran osalta on analysoitava, miten kassavirta on tähän mennessä käyttäytynyt ja mikäli kassavirran riittävyyden kanssa on ollut haasteitamiten niistä on selvitty. 

Miten vaikuttaa kassavirtaan? 

Kassavirtaennusteen avulla voidaan suunnitella toimenpiteitä kassavirran parantamiseksiKassavirtaa voidaan parantaa esimerkiksi myynnin volyymiä kasvattamallatuotteiden ja palveluiden hinnoittelua korjaamalla, myyntisaamisten kiertonopeutta tehostamalla sekä käyttämällä tarvittaessa ulkopuolista rahoitusta kassavajeen tilapäiseksi korjaamiseksi. Toisaalta kassavirtaa voidaan parantaa esimerkiksi pohtimalla mahdollisten kulujen karsimista sekä suunnittelemalla ja neuvottelemalla tasaisen kassavirran kannalta toimivampia maksuaikatauluja.  

Mitä Rantalaisen kassavirtaennuste palveluna tarkoittaa? Rantalaisen asiantuntija käy kanssasi läpi yllä mainittuja kassavirtaan vaikuttavia kysymyksiä sekä kassavirran parantamiseen sopivia keinoja. Yhteisen pohdinnan tuloksena saat asiantuntijaltamme kirjalliset suositukset kassavirran parantamiseksi. Yhteistyökumppaneittemme kautta voimme myös suositella erilaisia rahoituspalveluita. Mikäli kassavirta näyttää jatkuvan positiivisena, autamme sinua suunnittelemaan tulevien investointien rahoitusta tai muita tuottavia rahavarojen sijoituskohteita. 

Tutustu myös artikkeliimme Onko yrityksesi kassavirta hallussa?

Lue lisää asiantuntijapalveluistamme.

 

Ota yhteyttä