Hämeen ammattikorkeakoulun taloushallinnon opettaja Sanna Kuisma kävi tutustumassa tilitoimistoarkeen Rantalaisen Hämeenlinnan toimistolla 2.-6.9.2019. Viikon mittaisen työelämään tutustumisen aikana Sanna pääsi tutustumaan tarkemmin, mitä eri työtehtävät tilitoimistossa pitävät sisällään ja millaisia tietotaidollisia vaatimuksia nykypäivän tilitoimistotyö edellyttää alan opiskelijoilta.

Kerro lyhyesti, kuka olet ja mitä teet?

”Nimeni on Sanna Kuisma ja olen tänä syksynä aloittanut Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) taloushallinnon opettajana. Olen aiemmin työskennellyt monipuolisissa taloushallinnon työtehtävissä: useamman vuoden controllerina Konecranesilla sekä Hämeenlinnan kaupungin omistajaohjauksen controllerina.”

Miksi lähdit työelämään tutustumisjaksolle Rantalaiselle?

”Meillä on HAMKissa tavoitteena tuoda työelämän tarpeita enemmän esiin opetuksessa ja opiskelijoiden tietotaidon kehittämisessä. Harjoittelun myötä näemme, millaisia käytännön vaatimuksia nykypäivän tilitoimistotyö edellyttää opiskelijoilta ja miten pystymme näihin vaatimuksiin vastaamaan opetustamme kehittämällä. Lisäksi halusin päästä päivittämään omaa osaamistani.”

”Valitsimme Rantalaisen kumppaniksi kokeiluun, koska yritys on paikallinen sekä valtakunnallisesti tunnustettu toimija, joka on kiinnostunut alan kehittämisestä. Rantalaisen asiantuntijoita on aikaisemmin ollut mukana erilaisissa tilaisuuksissamme myös asiantuntijapuhujina.”

Mitä harjoitteluviikko piti sisällään?

”Maanantaina pääsin tutustumaan Rantalaiseen tarkemmin sekä perehtymään nykypäivän tilitoimistojen tehtäväkenttään. Iltapäivällä tapasin HAMKin alumnin Risto Järvisen, joka työskentelee Rantalaisella markkinointiviestinnän tehtävissä.”

”Tiistaina vierailin Rantalaisen hallintopäällikön Pia Saralammen luona Hyvinkäällä. Kävimme läpi mm. yrityksen sisäisiä talous- ja palkkahallinnon asioita.”

”Keskiviikon työskentelin palkanlaskentatiimin kanssa Hämeenlinnassa. Pääsin päivän aikana tutustumaan tarkemmin mm. palkanlaskennan rutiineihin ja asiakaspalvelutilanteisiin.”

”Torstaina tein töitä kirjanpitotiimin luona Hämeenlinnassa. Aamupäivän aikana hoidimme asiakkaiden ostolaskujen kierrätystä ja maksatusta. Iltapäivällä seurasin kokeneen kirjanpitäjän työtä kuukausikirjanpitojen parissa.”

”Perjantaina osallistuin palkanlaskijoiden koulutukseen Heurekassa, Vantaalla. Koulutuksessa käytiin läpi ajankohtaisia palkkahallinnon teemoja sekä kirjanpitoa palkanlaskijan näkökulmasta.”

taloushallinnon opettaja

Kuvassa HAMKin liiketalouden koulutuspäällikkö Sari Hanka (vas.) ja tuore taloushallinnon tuntiopettaja Sanna Kuisma.

Mikä jäi erityisesti mieleesi harjoitteluviikolta?

”Eräs kirjanpitäjä totesi harjoitteluni aikana, että tehtävänimike on pysynyt samana, mutta kaikki muu on muuttunut. Nykypäivän tilitoimistotyö on paljon muutakin kuin tositteiden tallentamista ja raporttien laatimista. Myös tekoäly on alkanut nostaa päätään tilitoimistoalalla.”

”Huomasin, että tilitoimistotyö on todella monipuolista. Tapasin Rantalaisella useiden eri alojen asiantuntijoita, enkä pelkästään kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita. Tilitoimistossa voi nykypäivänä tehdä monenlaista perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi: esimerkiksi myyntiä ja markkinointia sekä it- ja sovellustukea.”

”Palveluhenkisyys ja ongelmanratkaisutaidot korostuivat päivittäin. Rantalaisen asiantuntijat olivat usein tekemisissä asiakkaiden kanssa mm. puhelimitse tai asiakkaan käydessä toimistolla, ja vastailivat heidän esittämiin kysymyksiin.”

Mitä asioita aiot viedä omaan opetukseesi harjoitteluviikon kokemusten perusteella?

”Haluan opetuksessani korostaa asiakaspalvelulähtöisyyttä ja sitä, ettei tilitoimisto ole vain stereotyyppisten hiljaisten ns. 10-tyttöjen työpaikka. Tilitoimistossa tarvitaan monenlaista osaamista ja erilaisia persoonallisuuksia. Opiskelijan ei täten ole pakko valita pelkkää taloushallinnon opintosuuntausta, vaan voi hyvin tehdä myös liiketoiminnan kehittämisen tai markkinoinnin opintoja, jos on kiinnostunut työskentelemään taloushallinnon alalla.”

”Opiskelijoille on avattava entistä tarkemmin, että tilitoimistoala on muutoksessa. Paperien pyörittely on jäämässä taka-alalle ja automaatio lisääntymässä. Kirjanpitäjän ja palkanlaskijan työ muuttuu enemmän konsultoivaan ja yrittäjää neuvovaan suuntaan. Tilitoimisto on useimmiten pienyrittäjän ainoa liiketoimintatiedon tulkitsija ja liiketoiminnan sparraaja.”

”Talous- ja palkkahallinnon osaajia tarvitaan edelleen. Harjoittelun perusteella kävi hyvin selväksi, että erityisesti palkanlaskijoista on huutava pula tilitoimistoalalla. Yritykset ulkoistavat palkanlaskennan aikaisempaa useammin ja tähän meidän pitää pystyä vastaamaan kehittämällä opetustamme.”

Miten harjoittelukokemuksiasi tullaan hyödyntämään laskentatoimen opintosuunnitelman kehittämisessä?

”Tulemme ottamaan mukaan enemmän asioita työelämästä. Käytämme hyödyksi asiantuntijapuheenvuoroja ja erilaisia työelämäcaseja lisätäksemme entisestään työelämän mukanaoloa oppimisessa. Lisäksi pohdimme harjoittelumahdollisuuksien lisäämistä esimerkiksi kevytyrittäjyyden näkökulmasta. Opinnoissa tullaan nostamaan esille nykypäivän tilitoimistojen tiedollisia ja taidollisia osaamistarpeita. Tavoitteenamme on mm. rakentaa kokonaan uudenlainen palkanlaskennan opintomoduuli, joka soveltuu sekä tutkinto-opiskelijoille että jo alalla toimiville.”

***

Lisätietoa HAMKin opinnoista ja työelämäyhteistyöstä:

Sari Hanka, koulutuspäällikkö, sari.hanka@hamk.fi
Sanna Kuisma, taloushallinnon opettaja, sanna.kuisma@hamk.fi

www.hamk.fi

Lisätietoa Rantalaisen oppilaitosyhteistyöstä Kanta-Hämeen alueella:

Arto Hiltunen, palvelutuotannon johtaja, arto.hiltunen@rantalainen.fi

www.rantalainen.fi

 

Ota yhteyttä