Rantalainen BI:n budjetointityökaluun on nyt mahdollista avata kassavirtaennuste. Kassavirtaennusteen avulla tasebudjettiin voidaan generoida kassavirtaennusteraportin vaatimat kirjaukset. Aktiivisia laskentoja voidaan suorittaa käyttöpääomalle, kiinteille ja muuttuville palkoille sekä osingoille.

Lopullisella kassavirtaennusteraportilla voidaan esittää kirjanpidosta noudettu toteuma (kirjanpidon viennit) sekä käyttäjän syöttämä budjetti + kassavirtaennusteen laskelmien tuottamat arvot. Kassavirtaennuste luodaan lähtökohtaisesti kuukausitasolla.

Kassavirtaennuste auttaa ennustamaan rahavarojen riittävyyttä tulevaisuudessa, jolloin mahdollisiin haasteisiin voidaan tarttua ennakoivasti. Kun mahdolliset haasteet havaitaan riittävän aikaisessa vaiheessa, liiketoiminnan ansaintalogiikkaa ja kannattavuutta voidaan suunnitelmallisesti parantaa.

Kassavirtaennuste on käyttöönotettavissa, jos Rantalainen BI:tä käytetään kirjanpidon raportoinnin työkaluna sekä järjestelmään on syötetty budjetti.

Lisätietoja:

Simo Virta,

Rantalaisen sovellustukipäällikkö

simo.virta@rantalainen.fi

 

Tutustu Rantalaisen BI-raportointiin