Harva aihe on yrittäjän arjen pyörittämisen kannalta niin keskeinen kuin kassavirta ja sen seuraaminen. Käytännössä se tarkoittaa, riittävätkö rahat lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä toiminnan turvaamiseen eli millainen on liiketoiminnan rahavirta ja kassavirtalaskema. Kassassa täytyy olla kannattavan toiminnan kannalta rahaa enemmän kuin sieltä lähtee maailmalle. Rahojen tulee riittää liiketoiminnan varsinaiseen pyörittämiseen, velkojen ja lainojen kattamiseen sekä tulevaisuuden investointeihin. Yrittäjä sekä sijoittajat odottavat tuottoa sijoitukselleen.

Liiketoiminnan rahavirta

Yleinen syy yritysten vaikeuksiin on se, että kassavirtaa ei ole osattu ennustaa ja toimia ennusteen perusteella hyvissä ajoin. Pienillä yrityksillä pankkitili voi ennustaa jonkin verran kassavirtaa. Jos pankkitilin saldo pienenee kuukausien mittaan, niin se on merkki todennäköisesti negatiivisesta kassavirrasta. Toisaalta pankkitilin saldo ei ole yksiselitteinen mittari, koska esimerkiksi investoinnit, lainannostot ja muut erät näkyvät myös konkreettisesti pankkitilillä.

Vaarallinen yhdistelmä yrityksessä on, jos pankkitilin saldo hupenee, velkamäärä kasvaa ja uutta rahoitusta on vaikea saada. Tässä tilanteessa yrityksen ansaintalogiikassa on mahdollisesti jotain pielessä.

Kassavirtalaskelma tuloslaskelman rinnalle

Erityisen tärkeää kassavirran seuraaminen ja ennustaminen on yrityksissä, joissa taseeseen kirjataan isoja eriä. Tuloslaskelma ei anna näissä tapauksissa oikeaa kuvaa, eikä kannattavuutta voi päätellä suoraan tuloslaskelmasta. Esimerkkejä näistä toimialoista ovat tuotannolliset yritykset, joilla on paljon koneita, laitteita, kalustoa ja kaupallista varastoa. Myös start-up yritysten kehittämismenot sekä kuljetusfirmojen kalusto leasing-jäännöserien ja poistojen osalta ovat eriä, joiden takia kassavirta ja liiketoiminnan rahavirta on pidettävä aktiivisesti seurannassa.

Kun yrityksen käyttöpääoman tarve lisääntyy, on kassavirtalaskelma tärkeä apuväline yrityksen johdon tueksi. Erityisesti kasvavissa yrityksissä, joissa on isompia investointeja, paljon myyntisaamisia ja palkkoja, tulisi ottaa huomioon kassavirran merkitys. Lisäksi esimerkiksi yrityskaupat ovat tekijä, jotka lisäävät kassavirran seuraamisen ja ennustamisen merkitystä.

Arvonmäärityksessä usein tarkastellaan yhtiön arvoa kassavirran näkökulmasta. Tuottaako yhtiö vapaata kassavirtaa? Riittääkö rahaa sijoittajille tuottona ja mikä on esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto sekä takaisinmaksuajat?

Kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen pääosaan: liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta, eli paljonko liiketoiminta tuottaa varsinaisesti rahaa.

Rahoituksen rahavirta kertoo, paljonko on otettu lainaa, velkaa tai muuta rahoitusta ja paljonko velkaa on maksettu. Rahoituksen rahavirta paljastaa, paljonko kassasta on valunut rahaa sijoittajille ja rahoittajille takaisin. Jos liiketoiminnan rahavirran jälkeen yrityksellä ei riitä rahaa rahoituksen rahavirtaan, sijoittajille ei riitä rahaa takaisin ja sijoittajat näkevät sijoituksensa epäonnistuneena.

Investointien rahavirta kertoo, paljonko rahaa on käytetty investointeihin. Keskeinen kysymys on, että jos rahaa ei riitä investointeihin, niin mikä on yrityksen arvo tulevaisuudessa? Investointeihin tulisi riittää rahaa, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää ja viedä eteenpäin.  Toisaalta, jos yritys ei ole tehnyt ollenkaan investointeja, niin onko yritykselle odotettavissa tuottoja tulevaisuudessakaan? Jos taas isot investoinnit on tehty, eikä kassavirta niistä näy vielä päivittäisessä toiminnassa, niin tuotot saattavat odottaa kulman takana.

Hyvä sääntö on, että kumulatiivisen kassavirran seuraaminen ja ennustaminen tulisi tehdä kuukausittain. Katso tästä yksinkertaistettu numeerinen kassavirtalaskelma esimerkki kumulatiivisen kassavirran seuraamisesta: Kassavirtalaskelma-esimerkki

 

Heikki Luukkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntija-artikkeliin on haastateltu Rantalaisen asiantuntijatiimin Heikki Luukkosta (heikki.luukkonen@rantalainen.fi, 010 3216 708).

Rantalaisen veropalvelut

Lue myös artikkelimme: Tuloksen ja taseen tulkinta.