Innovaatiolla tarkoitetaan uutta tai parannettua tuotetta tai liiketoimintaprosessia tai näiden yhdistelmää, joka eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tuotteista tai prosesseista, ja jonka yritys on tuonut markkinoille tai ottanut käyttöönsä (Tilastokeskus).

Yrityksessä innovaatio yrityksessä syntyy usein aktiivisen kehitystyön tuloksena ja liittyy yleensä yrityksen kehittymiseen. Toisaalta innovaatio voi syntyä myös passiivisesti, spontaanina muun työn tekemisen ohessa syntyneenä oivalluksena.

Innovaatiolle otollinen ilmapiiri

Yrityksen ilmapiirin tulee olla avoin, joustava ja kokeilunhaluinen, jotta innovaatioita voi syntyä ja jotta oivalluksista uskalletaan kertoa ääneen. Lisäksi on tärkeää, että yritys on aidosti valmis kehittymään ja hyväksymään, että uuden oppiminen ja kokeilut ovat jatkuva prosessi, jossa jokaisella kerralla ei voida onnistua täysin. Epäonninenkin kokeilu saattaa nimittäin osoittautua olennaiseksi lopputuloksen kannalta, vaikka ensin näyttäisi siltä, että koko kokeilu on täysin turha.

Onnistuneen innovaation monipuoliset hyödyt

Onnistunut innovaatio yrityksessä voi toimia yrityksen kasvun veturina. Parhaassa tapauksessa uusi tuote tai palvelu voi skaalautua yrityksen kokonaisuudessa niin merkittäväksi, että se luo kokonaan uusia, itsenäisiä tulovirtoja. Siten se synnyttää hyvää sekä yritykseen että yritystä ympäröivään yhteiskuntaan verotulojen ja työllistävän vaikutuksen kautta.

Kasvun kautta syntyneet uudet tulovirrat mahdollistavat osaltaan myös yrityksen tulovirtojen hajauttamisen. Hajauttaminen on lisäksi keskeisessä roolissa liiketoimintariskin lieventämisen kannalta. Vanha sanonta ”älä laita kaikkia munia samaan koriin” pätee siis myös tässä.

Innovaatiot mahdollistavat siis onnistuessaan paljon hyvää yrityksille. Tämän takia jokaisen yrityksen tulisikin miettiä, miten niissä on mahdollistettu innovaatioiden syntyminen ja toisaalta miten jo syntyneitä innovaatioita ja oivalluksia voitaisiin valjastaa yrityksen hyödyksi.

3 vinkkiä innovaation mahdollistamiseen yrityksessä:

  • Avoin ilmapiiri, joka kannustaa ideointiin ja toisinajatteluun
  • Kokeilunhaluisuus ja valmius kehittää toimintaa
  • Hyötyjen ja oppien löytäminen myös epäonnistuneista kokeiluista

 

Rantalaisen talouspäällikköpalvelut apunasi yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa

Tarjoamme laadukkaita CFO- ja talouspäällikköpalveluita erilaisiin yrityksen tilanteisiin. Palvelukokonaisuutemme määräytyy aina asiakastarpeen mukaan.

Lue lisää ja ota yhteyttä