EU:n sisäistä kuluttajakauppaa koskevat arvonlisäverosäännökset muuttuivat merkittävästi vuonna 2021. Samalla aiemmin arvonlisäveron erityisjärjestelmän nimenä käytetty Mini One Stop Shop laajeni One Stop Shop -järjestelmäksi (lyhenne ”OSS”). Siinä missä Mini One Stop Shop kattoi tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin EU:ssa oleville kuluttajille, uusi OSS kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille.

Uudet erityisjärjestelmän myyntirajat

Erityisjärjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa muihin EU-maihin sijoittautuneille kuluttajille tapahtuvaa kauppaa, poistamalla esimerkiksi verovelvollisuuden syntymiseen liittyviä epäselvyyksiä. Aiemmin EU:n sisällä valvottiin maakohtaisten vuosittaisten liikevaihtorajojen ylittymistä. Rajat olivat jäsenvaltioiden omassa päätäntävallassa ja vaihtelivat merkittävissä määrin (esim. Saksa 100.000 euroa, Suomi 35.000 euroa), joten kuluttajille tapahtuvaa tavaramyyntiä harjoittavan yrityksen näkökulmasta vaadittiin melko tarkkaakin ennakoivaa rajojen selvittämistä ja seuraamista. Rajan ylittyminen tarkoitti lähtökohtaisesti sitä, että myyjä joutui sen johdosta rekisteröitymään verovelvolliseksi kyseisessä EU-maassa ja raportoimaan jatkossa myyntien verot maahan paikallisen ilmoituskäytännön mukaan. Mikäli myyntirajat ylittyivät useassa eri EU-maassa, rekisteröinneistä ja raportoinnista seuraava hallinnollinen taakka saattoi muodostua merkittäväksi. Useiden kuluttajakauppaa harjoittavien yritysten kohdalla tämä saattoi jarruttaa kansainvälisen kuluttajakaupan laajentamista EU:n sisällä.

1.7.2021 voimaan astuneiden muutosten jälkeen maakohtaisia vuosittaisia rajoja ei ole enää sovellettu, vaan koko EU:n alueelle on säädetty yhteinen 10.000 euron vuosittainen raja. Uusi raja ei ole maakohtainen, vaan koskee kaikkea muihin EU-maihin tapahtuvaa kuluttajamyyntiä. Jos raja ylittyy, yritys voi valita rekisteröitykö arvonlisäverovelvolliseksi ostajan maahan vai käyttääkö arvonlisäveron erityisjärjestelmää velvoitteiden hoitamiseen.

Erityisjärjestelmään liittymisestä ja sen vaikutuksista

Arvonlisäveron erityisjärjestelmät ovat käytössä kaikissa EU-maissa. Erityisjärjestelmän kautta myyjä voi raportoida kuluttajamyyntien verot ja tilittää ne muihin EU-maihin keskitetysti yhden eli oman tunnistamisvaltion järjestelmän kautta. Lähtökohtaisesti voitaneen olettaa, että erityisjärjestelmän käyttö on jatkossa useissa tapauksissa järkevin ja suosituin vaihtoehto. Voidaanhan erityisjärjestelmää käyttämällä välttää muihin EU-maihin verovelvolliseksi rekisteröitymisestä ja maakohtaisesta raportoinnista aiheutuva ylimääräinen hallinnollinen taakka.

Erityisjärjestelmään rekisteröinnin osalta on syytä muistaa, että rekisteröitymisen jälkeen yrityksen on käytettävä sitä kaikkiin kyseisen järjestelmän piiriin kuuluviin myynteihin. Lisäksi on syytä huomioida, että myyjän tulee jatkossa veloittaa myynnin yhteydessä ostajalta arvonlisäveron ostajan maan eli kulutusjäsenvaltion verokannan mukaan. Eri EU-maissa sovellettavat verokannat voi tarkistaa komission ylläpitämästä TEDB-tietokannasta. Eli vaikka kesällä 2021 voimaan tulleet säännökset yksinkertaistavat ja tehostavat merkittävästi EU:n sisäisen kuluttajakaupan arvonlisäveron raportointia, erityisjärjestelmän käyttö ei kuitenkaan vapauta yrityksiä täysin ennakoivan selvittämisen velvollisuuksista.

Lopuksi haluamme vielä erikseen muistuttaa, ettei vuonna 2021 voimaan astuneilla erityisjärjestelmän uudistuksilla ole vaikutusta yritysten väliseen EU-kauppaan, joten siltä osin helpotusta kansainvälisen kaupan haastaviin verokysymyksiin ei valitettavasti ole vielä luvassa.

Mikäli sinulla on kysyttävää niin kuluttajille tapahtuvan kuin yritysten välisen kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksesta, olemme Rantalaisella mielellämme avuksi.

 

Tutustu yritysverotuksen palveluihimme täältä