Verohallinto on päivittänyt ohjettaan arvopaperisijoittamisen tulolähteestä. Muutoksen taustalla vaikuttaa vuoden 2020 alussa päättynyt tulolähdejaottelu yhteisöjen tuloverotuksessa. Elinkeinotoiminnan tulolähde koskee yhtiömuodon perusteella osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Muiden liiketoimintaa harjoittavien, kuten henkilöyhtiöiden ja säätiöiden, tulolähteeseen vaikuttaa niiden harjoittaman liiketoiminnan luonne.

Arvopaperikauppaa pidetään elinkeinotoimintana silloin, kun se täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, jollaisina oikeuskäytännössä on pidetty muun muassa voiton tavoittelua, toiminnan taloudellista riskiä, toiminnan aktiivisuutta ja jatkuvuutta. Kun arvopaperikauppa täyttää edellä mainittuja tunnusmerkkejä kokonaisvaltaisessa tarkastelussa, arvopaperikauppaa voidaan verottaa elinkeinotulolähteessä soveltaen lakia elinkeinotulon verottamisesta.

Arvopaperikauppa voi olla yhteisön pää- tai sivutoimista liiketoimintaa. Sivutoimista arvopaperikauppaa pidetään yhtenä toimialana muiden toimialojen joukossa. Yhtiön on harjoitettava arvopapereilla kaupankäyntiä, jotta ne voidaan lukea osaksi elinkeinotoimintaa. Pitkäaikainen ja passiivinen arvopaperiomistus tai pääasiallisesti riskittömät arvopaperit eivät yleensä lukeudu osaksi yhtiön elinkeinotoimintaa, vaan tällaiset arvopaperit sijoitetaan elinkeinoverolain omaisuuslajeista osaksi muuta omaisuutta. Verohallinnon ohjeessa mainitaan, että yhtiön harjoittaman arvopaperikaupan luonne arvioidaan tapauskohtaisesta.

Jos arvopaperikauppaa harjoittaa muu kuin osakeyhtiö tai osuuskunta ja sen toimiala ei täytä elinkeinotoiminnan piirteitä, arvopaperiliiketoiminta verotetaan tuloverolain mukaan henkilökohtaisessa tulolähteessä.

Arvopaperikauppaa harjoittava yksityishenkilö voidaan lukea elinkeinotoiminnan harjoittajaksi arvopaperikaupasta silloin, kun se sisältää elinkeinotoimintaan sisältyvää riskinottoa, toiminnan jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta sekä voiton tavoittelua. Painoarvoa voidaan lisäksi antaa arvopaperitoiminnalle vuokratuista toimitiloista, palkatusta henkilöstöstä, ulkopuolisen lainan ottamista arvopaperikaupan mahdollistamiseksi sekä pitämällä kirjanpitoa kaupankäynneistä.

 

Tutustu verotuksen palveluihimme täältä