Yhteiskuntavastuu

Henkilöstön hyvinvointi

Rantalaisella tavoitteenamme on olla taloushallintoalan paras työpaikka. Tämä tavoite on osa strategiaamme ja johtomme on sitoutunut sen toteuttamiseen. Tarjoamme hyvän ja vakaan työympäristön, reilun arvomaailman ja mahdollisuuksia oman ammattitaidon kehittämiseen.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista tarjoamalla mahdollisuuden suunnitella työpäivät itselle sopiviksi: töitä voi tehdä etänä tai haluamallaan toimistolla, joita on yli 60:llä paikkakunnilla ympäri Suomen. Lisäksi käytössä on joustava työaika, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan saumattoman yhteensovittamisen.

Tuemme henkilöstömme fyysistä ja henkistä hyvinvointia monin tavoin. Tarjoamme kattavan työterveyshuollon ja monipuoliset mielenterveyden palvelut. Kannustamme henkilöstöä liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan muun muassa tarjoamalla Cuckoo-taukojumppapalvelun ja järjestämällä sekä osallistumalla erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin, kuten Suomen Olympiakomitean Unelmien liikuntapäivä ja Rantalaisen oma, vuosittainen hyvinvointiviikko.

Osaamisen kehittäminen

Varmistaaksemme, että henkilöstöllämme on paras ja ajantasainen tietotaito, tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sisäisten ja ulkoisten koulutusten avulla. Kannustamme myös erilaisten alan tutkintojen, kuten KLT:n ja PHT:n, suorittamiseen työn ohessa ja huomioimme koulutuksen suorittamisen työntekijän palkassa.

Henkilöstön osaamisen lisäksi panostamme hyvään johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Esihenkilöille on vuonna 2023 luotu oma koulutuspolku, joka koostuu useasta eri osaamiskokonaisuudesta. Koulutuspolun tavoitteena on parantaa esihenkilöiden osaamista ja siten tarjota henkilöstöllemme entistä parempaa esihenkilötyötä ja lisätä työtyytyväisyyttä.

Ollaksemme haluttu työnantaja, kuuntelemme henkilöstömme toiveita ja palautteita ja teemme tarvittavia toimenpiteitä niihin liittyen. Työntekijöiden tyytyväisyyttä mitataan kaksi kertaa vuodessa anonyymin työtyytyväisyyskyselyn muodossa ja työhön liittyviä asioita on mahdollista käydä läpi myös kuukausittaisissa palavereissa oman esihenkilön kanssa.

Monipuoliset urapolut

Varmistaaksemme, että joukossamme on alan parhaat uudet osaajat, otamme vuosittain kymmeniä trainee-harjoittelijoita mukaan palkalliseen RAN Trainee -ohjelmaan, jonka kautta opintojensa loppusuoralla olevien opiskelijoiden on mahdollista oppia valitsemansa alan osaajaksi. Teemme myös yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa ympäri Suomea, jotta pääsemme jakamaan tietoa alalla työskentelystä ja Rantalaisesta alan opiskelijoille.

Eettiset ohjeet

Varmistaaksemme, että kaikilla Rantalaisella on turvalliset ja tasa-arvoiset työolot sekä vastuulliset ja yhdenmukaiset toimintatavat, noudatamme tiettyjä yhteisiä sääntöjä ja ohjeita. Tärkeimpiä näistä ovat Rantalaisen compliance-käytännöt (compliance framework), eettiset toimintaohjeet (code of conduct), hyvän liiketavan periaatteet ja Rantalaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on estää kaikenlainen syrjintä sekä edistää eri sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä kehittää aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja.

Sitoudumme kaikki arvoihimme ja yhteisiin sääntöihin siten, että ne ohjaavat aidosti arjen valintojamme toimiaksemme oikein asiakkaiden ja kollegojemme kanssa.

Me Rantalaisella haluamme kannustaa jokaista työntekijää onnistumaan ja myös palkita menestyksekkäästä työstä. Siksi Rantalaisella on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka avulla jaamme osan tuottamastamme tuloksesta henkilöstöllemme palkintona hyvästä työstä.

Yhteistyöt

Rantalainen on vahvasti paikallinen toimija ja olemme mukana paikallisessa yritystoiminnassa sekä tuemme paikallista toimintaa monin tavoin.

Olemme muun muassa mukana monien lajiliittojen toiminnassa sekä paikallisessa urheiluseuratoiminnassa ja teemme yhteistyötä useiden urheiluseurojen ja -yhdistysten kanssa. Rantalainen on urheiluseura- ja järjestöpuolella Suomen merkittävin toimija ja luotettu yhteistyökumppani.

Suomen Olympiakomitea on Rantalaisen pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka kanssa pyrimme edistämään paikallista seuratoimintaa, henkilöstön hyvinvointia ja lisätä liikkuvuutta yleisesti sekä kannustaa urheiluseuroja parempaan taloushallintoon.