Hyvä hallintotapa

Rantalainen noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tilitoimistotapaa.

Varmistaaksemme arvojemme, käytäntöjemme sekä lakien ja sääntöjen mukaisen toiminnan sekä sisäisesti että asiakkaiden kanssa, meillä on käytössä whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta kaikki työntekijämme voivat raportoida Rantalaisen periaatteiden vastaisesta toiminnasta anonyymisti ja tietoturvallisesti.

Talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien arkaluontoisten tietojen turvaamiseksi Rantalainen huolehtii asiakkaidensa tietoturvasta ja tietosuojasta tarkasti, muun muassa tarjoamalla vain tietoturvallisia ohjelmistoja ja palveluja asiakkaiden käyttöön. Rantalainen tarjoaa myös omia sähköisiä lisäpalveluita tietoturvallisen tietoliikenneyhteyden ja materiaalien jakamisen sekä kustannustehokkaan pankkiasioiden hoidon varmistamiseen.

Rantalaisella on kyberturvallisuuspoikkeamien torjuntasuunnitelma, jonka avulla varmistetaan mahdollisten tietoturvallisuuspoikkeamien oikeanlainen ja turvallinen käsittely. Tietoturvaan panostetaan myös sisäisesti tiedottamalla henkilöstöä tietoturva-asioista säännöllisesti.

Rantalainen toimii aktiivisesti torjuakseen rahanpesua ja terrorismia noudattamalla lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Rantalaisella on määritelty selkeät prosessit riskien arviointiin ja poikkeamista ilmoittamiseen sekä asiakkaan tuntemiseen (KYC-prosessi) liittyen, joita noudatetaan tarkasti ja niistä järjestetään koulutuksia henkilöstölle säännöllisesti.

Rantalaisen riskienhallintaan kuuluu myös nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden taustojen selvittäminen varmistaakseen, että asiakasyritykset toimivat eettisesti. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä asiakkaaksemme ja päättää toimeksiantosopimuksen tahojen kanssa, jotka eivät täytä Rantalaisen laadullisia vaatimuksia.