Hållbarhet hos Rantalainen

Bokföringsbyråer är en livsviktig hjälp för företagsverksamhet och därmed ett betydande stöd och möjliggörare i ett välfärdssamhälle.  Genom bokföringsbyråer sker ett stort antal aktiviteter som är viktiga för samhällets och företagens funktion, allt från korrekt redovisning av skatter till utbetalning av löner. Därför är hållbarhet en viktig del av Rantalainens företagskultur, verksamhet och strategi.

Rantalainen vill vara en modern arbetsgivare. Miljöansvar syns hos oss bland annat på följande sätt:

 • omfattande möjligheter till distansarbete
 • lokala kontor
 • investering i digitala tjänster

 

Läs mer

Rantalainen strävar efter att vara den bästa ekonomiförvaltningsarbetsplatsen. Detta mål är en del av vår strategi och vår ledning är engagerad i dess genomförande. Socialt ansvar syns hos oss bland annat på följande sätt:

 • vi satsar på personalens välmående
 • vi erbjuder möjligheter till att utveckla sin kompetens
 • vi har mångsidiga karriärvägar
 • vi följer etiska riktlinjer och verksamhetsprinciper
 • vi har en jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan

 

Läs mer

Rantalainen följer gällande lagstiftning och god redovisningssed i all sin verksamhet. Bolagsstyrning syns hos oss bland annat på följande sätt:

 • Wwhistleblowing-rapporteringskanal
 • datasäkerhet och dataskydd
 • plan för förebyggande av cybersäkerhetsincidenter
 • förebyggande av penningtvätt och terrorism
 • riskhantering

 

Läs mer