Risto Iivonen

Harjoittelijasta operatiiviseksi johtajaksi

Risto Iivonen toimii Rantalaisen etelän alueen operatiivisena johtajana ja on työskennellyt Rantalaisella vuodesta 2001. Risto aloitti Rantalaisella suoraan koulun penkiltä Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta nähtyään työpaikkailmoituksen harjoittelusta koulun seinällä. Ensimmäiset vuodet tilitoimistossa menivät asioihin tutustumiseen ja uuden oppimiseen. Vuonna 2004 Risto siirtyi vaativampiin tehtäviin ja alkoi työskentelemään Myyrmäen toimiston toimistopäällikkönä. Vastuu kasvoi vuosien varrella ja Risto eteni aluepäälliköksi, jolloin hän vastasi pääkaupunkiseudun toimistoista.

“Vuonna 2012 organisaatio muuttui ja pääkaupunkiseudulle haettiin voimakkaampaa kasvua. Myös Rantalainen Helsinki yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen ja minun työkuvaani tuli mukaan operatiivista johtamista. Yhtiöittämisen myötä saatiin hyödynnettyä paremmin painopisteitä ja osaamista, joita pääkaupunkiseudulla oli.”

Riston nykyinen työnkuva operatiivisena johtajana on varsin monimuotoinen. Hän työskentelee konsernitasolla osallistuen koko konsernin strategian suunnitteluun ja luomiseen. Pyrkimyksenä on yhtenäistää yritystä ja saada Rantalainen toimimaan mahdollisimman yhtenäisesti. Etelän alueella Risto toimii esimiehenä liiketoimintajohtajille ja kehittää liiketoimintaa, eli niin sanottua päivittäistä toimintaa. Tähän kuuluu esimerkiksi markkinoinnin suunnittelua, operatiivisen puolen eli talous ja palkkahallinnon asiakysymyksiä liittyen resurssien ja tehokkuuden käyttöön, rekrytointiin liittyviä asioita sekä myös paljon asiakastapaamisia.

“Tapaan eri kokoisia asiakkaita, jotka ovat pääasiassa vanhoja jo aikaisemmin hoitamiani asiakkuuksia. Uusien asiakkuuksien hoidon jätän suosiolla asiakkuuspäälliköille, jotka ovat ammattilaisia omalla alueellaan.”

Operatiivisen johtajan työhön kuuluu myös oleellisesti paikallisissa tilaisuuksissa puhuminen ja Rantalaisen edustaminen. Tämän lisäksi Risto kouluttaa ja pitää toimistopalavereja sisäisesti.

“Työni on yleisjohtamista, eli ei ole sellaista asiaa, mikä ei kuuluisi minun työnkuvaani. Kysymys on vain siitä, mitkä asiat delegoin eteenpäin ja mitkä hoidan itse. Kuten tähänkin saakka, niin muutoksia alalla on varmasti luvassa ja tulevaisuudessa asiat tulevat olemaan todennäköisesti toisin. ”

Henkilöstö yrityksen voimavarana

Riston työ on ollut pitkään johtamista, vain vastuu ja alaisten määrä on kasvanut vuosien saatossa. Riston mielestä hänen omassa työssään on parasta työskentely ihmisten parissa. Hänelle isoin onnistumisen tunne tulee omien työntekijöiden onnistumisista. Risto kokee, että operatiivisena johtajana hän saa parhaan mahdollisen lopputuloksen panostamalla yrityksen suurimpaan voimavaraan, eli omaan henkilöstöön.

“En kalenteroi työtäni niin, että juoksisin paikasta toiseen, vaan tärkeintä on aika työntekijöiden kanssa. Eniten nautin siitä, että joku onnistuu työssään ja pääsee eteenpäin. Yritän siis priorisoida aikaani omalle henkilökunnalle.”

Risto on viihtynyt Rantalaisella pitkään ja hän kertookin, että ihmiset Rantalaisella muodostavat ilmapiirin ja yrityskulttuurin. Rantalaisella on mukavia työkavereita ja avoin ilmapiiri, ja siksi töihin on aina hauska tulla. Avoimesta ilmapiiristä viestittää myös se, että uskalletaan puhua ja tuoda ideoita esiin organisaatiotasosta riippumatta. Risto pohtii, että pitkän työuran takana on yhdessä tekeminen, joka on tehnyt työpaikasta viihtyisän ja innostan paikan tehdä töitä. Risto kertoo Rantalaisella olevan tällä hetkellä suuret tavoitteet, jonka johdosta myös työrintamalla on huikeita mahdollisuuksia.

“Työnantajana Rantalainen on joustava ja työ saadaan sopeutettua jokaisen elämänvaiheeseen sopivaksi. Kulttuuriin kuuluu myös työntekijöiden ymmärtäminen ja se, että ihmisillä on muutakin elämää. Täällä ei odota, että töitä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin. Työpaikkana Rantalainen on tällä hetkellä ennakkoluulottoman ja rohkean ihmisen valinta.”

Rantalaisen kasvu

Risto on päässyt vuosien aikana tekemään töitä taloushallinnon eri osa-alueilla kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, reskontranhoitajana, toimistopäällikkönä, aluejohtajana ja nyt operatiivisena johtajana. Riston mukaan paljon muutoksia on takana, mutta perustyö tilitoimistossa on hyvin tunnistettavissa, vaikka paperin määrä ja manuaalinen työ onkin vähentynyt huomattavasti. Huolimatta Rantalaisen huimasta kasvusta yhtiönä, on se onnistunut säilyttämään myös pienen tilitoimiston henkeä. Risto arvelee tämän johtuvan Rantalaisen paikallisuudesta eli siitä, että toimistoja löytyy lähellä asiakkaita ympäri Suomen.

Suurimmaksi muutokseksi yhtiössä Risto mainitsee ison koon tuoman ammattimaistumisen. Hänen mukaansa Rantalainen on nykyään täynnä eri alojen ammattilaisia oleva talo, jolle alkaa muodostua tietyt rakenteet sisäisesti. Rantalaisella on töissä valtava määrä ammattitaitoa eri aloilta, kuten henkilöstöhallinnon, sovellustuen ja markkinoinnin osa-alueilta. Toiseksi suureksi vuosikymmenen aikana muuttuneeksi asiaksi Risto listaa työn liikkuvuuden.

“Aikaisemmin ei liikuttu päivän aikana toimistolta mihinkään, vaan asiakkaat tulivat konttorille. Nykyään asiakkaita tavataan heille parhaassa paikassa ja työntekijät liikkuvat toimistojen välillä ja ovat etätöissä. Työskentely on joustavampaa ja nykyaikaisempaa.”

Lopuksi Risto listaa tärkeimmiksi työuransa aikana oppimistaan asioista mahdollisuuksiin tarttumisen sekä luottamuksen tärkeyden ihmisiä kohtaan. Hän kehottaa kaikkia tarttumaan eteen tuleviin mahdollisuuksiin, vaikka pienen harkinnan jälkeen. Harvoin uusien asioiden kokeminen on huono päätös.

“Lähtökohtaisesti luotan aina ihmisiin, mikä helpottaa myös omaa työtä. Luottamus on tärkein asia organisaation eteenpäin viemisessä.”

 

Lue myös muiden Rantalaisten uratarinoita

Hae töihin tai harjoitteluun!

Tule osaksi Suomen parasta taloushallinnon työpaikkaa! Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia palkka- ja taloushallinnon ja muiden asiantuntijapalveluiden parissa.

Lue lisää

 

Tutustu RAN Trainee -ohjelmaan
Tarjoamme vuosittain kymmenille opiskelijoille ja vastavalmistuneille mahdollisuuden kehittyä taloushallintoalan huippuammattilaiseksi.

Lue lisää

Jätä avoin hakemus
Mikäli et löydä hakemaasi tehtävää avoimista työpaikoista, kerro meille itsestäsi enemmän avoimella hakemuksella. Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Jätä avoin hakemus