Emomylly Oy

Emomylly Oy muutti sikalatoimintaansa satelliittisikaloiden keskuskyksiköstä omaan porsittamoon vuonna 2010. Toiminnan muuttuessa tehokkuutta on haettu esimerkiksi sähköisestä taloushallinnosta.

Haaste

Emomylly Oy:n haasteena on ollut tehostaa taloushallintoa koko yrityksen liiketoiminnan muutoksien ohella. Aikaisemmin aikaa on kulunut paljon laskujen käsittelyyn paperisena.

Ratkaisu

Fivaldi-ohjelmisto on tuonut Emomylly Oy:lle tehokkuutta taloushallintoon mm. verkkolaskujen vastaanoton myötä. Lisäksi ohjelmisto on helpottanut toimitusjohtaja Kai Huovisen talouden seurantaa.

Perinteikästä sikalatoimintaa energiatehokkaasti

Emomylly Oy on vuonna 1995 toimintansa aloittanut sikalayksikkö Huittisissa. Alun perin satelliittisikaloiden keskusyksiköksi perustettu Emomylly on sittemmin muuttanut toimintatapaansa rakentamalla oman porsittamon vuonna 2010. Emakoita
yhtiössä on yhteensä 2500. Tällä hetkellä jäljellä on kolme satelliittisikalaa, jotka kasvattavat syntyvät porsaat teurasikään asti. Lisäksi rinkiin kuuluu muutama muu lihasikala.

Yhtiö on rakentanut vuonna 2013 tilan yhteyteen biokaasulaitoksen, jonka kautta sikalan tuottama lietelanta ajetaan läpi. Laitoksessa käsitellään jonkin verran myös lähiseudun muiden sikaloiden tuottamaa lietelantaa. Lisäksi käytössä on lämmön talteenotto lietelannasta ja yhtiön tavoitteena onkin energiaomavaraisuus. Tällä hetkellä sikalan käyttämästä sähköstä ja lämmöstä pystytään tuottamaan yli puolet itse. Ainoastaan kylmillä talvikuukausina lämmitystä pitää täydentää hakkeella.

“Hyvä puoli sähköisessä taloushallinnossa on se, että laskut saa näppärästi aikajärjestykseen. Aiemmin paperilaskujen saattaminen oikeaan järjestykseen oli oma prosessinsa.” – Toimitusjohtaja Kai Huovinen

Sähköinen taloushallinto on tuonut ajansäästöjä

Rantalainen Huittisten asiakas ja Suomen suurimpiin sikalayksiköihin lukeutuva Emomylly Oy siirtyi sähköiseen taloushallintoon vuonna 2016. Käytettävänä ohjelmistona on Visma Fivaldi, jonka ominaisuuksista on käytössä ostolaskujen kierrätys sekä myyntilaskujen käsittely. Yhtiön toimitusjohtaja Kai Huovinen
on ollut muutokseen tyytyväinen.

– Ajansäästö entiseen verrattuna on huomattava. Vaikka aikaisemminkin ostolaskut luettiin viivakoodinlukijan kautta, on sähköinen ostolaskujen kierrätys tehostanut toimintaa merkittävästi. Useimmin toistuvat laskut, kuten rehulaskut,
tulevat verkkolaskuina suoraan järjestelmään, Huovinen toteaa.

Huovisen mukaan suurin työ järjestelmän käyttöönotossa oli laskuttajien informointi. Itse järjestelmä on helppokäyttöinen, mutta ohjelmiston kaikkia ominaisuuksia ei vielä ole otettu käyttöön. Pieni osa laskuista tulee edelleen paperisina. Nämä Huovinen skannaa itse järjestelmään.

– Hyvä puoli sähköisessä taloushallinnossa on se, että laskut saa näppärästi aikajärjestykseen. Aiemmin paperilaskujen saattaminen oikeaan järjestykseen oli oma prosessinsa. Ohjelmisto myös muistuttaa sähköpostilla käsittelyä odottavista laskuista, Huovinen kertoo.

Tarvittaessa tulosaskelma ja tase ovat muodostettavissa kuukausittain suoraan verkkoselaimelta. Asiakkaan on itse mahdollista ajaa ohjelmasta erilaisia raportteja, joista on hyötyä johtamisessa.

Emomyllyllä järjestelmän käyttöä laajennetaan koko ajan. Tällä hetkellä myös teurastamon tilitysten ja palkka-aineiston muuttamista sähköiseen muotoon suunnitellaan.

(Julkaistu 15.11.2017 Rantalaisen maatalousoppaassa, kuva: kuvituskuva)

Tietoisku

2,7 milj. euroa

Liikevaihto 2016

8

Työntekijää